Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit. Hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2)

(NH2)xR (COOH)y + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y

Ví dụ: H2N – CH2–COOH + HCl → ClH3N– CH2–COOH

Ta có:

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit

+ BTKL: maa + mHCl = mmuối

Maa + 36,5 .x = Mmuối

Bài tập minh họa Amino Axit tác dụng với Axit

Câu 1: X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?

A. C3H7-CH(NH2)-COOH

B. CH3- CH(NH2)-COOH.

C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.

D. H2N- CH2-COOH

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit

→ Đáp án B

Câu 2: Aminoaxit X có dạng H2N-R-COOH (R là gốc hidrocacbon). Cho 0,1 mol X tác dụng hết với HCl thu dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X?

A. Phenylalanin

B. alanin

C. Valin

D. Glyxin

Ta có phản ứng:

H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

0,1 mol 0,1 mol

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit

⇒ X là: H2N-CH2-COOH ⇒ A là Glyxin

→ Đáp án D

Câu 3: α–aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH.

B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH3CH2CH(NH2)COOH.

D. CH3CH(NH2)COOH.

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit

Dựa vào đáp án ⇒ X là: CH3CH2CH(NH2)COOH

→ Đáp án C

Câu 4: X là α- aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 22,25 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 31,375g muối của X. X có thể là

A. Glyxin

B. Alanin

C. Valanin

D. Lysin

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit

⇒ X là α- aminoaxit nên CT của X là: CH3CH(H2N)COOH

Vậy A là Alanin (Ala)

→ Đáp án B

Câu 5: Cho 20 gam hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 75ml

B. 220 ml

C. 320 ml

D. 150 ml

Sơ đồ: amin no đơn chức + HCl → hỗn hợp muối

Áp dụng ĐLBTKL, ta có: mamin + mHCl = mmuối

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit

→ Đáp án C

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 545
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm