Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amino Axit

Chuyên đề Hóa học 12 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amino Axit. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hóa học 12: Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amino Axit

1. Ứng dụng Amino Axit

- Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

- Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm mì chính (hay bột ngọt).

- Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên liệu sản xuất tơ tổng hợp (nilon – 6 và nilon –7).

- Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc bổ gan.

2. Điều chế Amino Axit

Thủy phân protit

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

3. Ví dụ minh họa ứng dụng và điều chế Amino Axit

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất lỏng.

B. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.

C. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

D. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các p-amino axit.

A. sai: Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất rắn

B. sai: Thành phần chính của bột ngọt là muối mononatri của axit glutamic

D. sai: Các amino axit thiển nhiên hầu hết là các α- amino axit

→ Đáp án C

Câu 2: Ứng dụng nào của amino axit sau đây không đúng:

A. Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α- amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thế sống.

B. Muối đinatri glutamat là gia vị thức ăn (gọi là bột ngọt).

C. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.

D. Trong tổng hợp hữu cơ sử dụng loại ω-amino axit (nhóm amin ở cuối mạch, mạch cacbon không phân nhánh).

B. Sai: Phải là muối mononatri của axit glutamic hay mononatri glutamat.

→ Đáp án B

Câu 3: Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là:

A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.

B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.

D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Muối mononatri của axit glutamic: NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

→ Đáp án B

Câu 4: Phát biểu KHÔNG đúng là:

A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO.

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin (hay glixin).

D. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là muối amoni không phải este

→ Đáp án C

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amino Axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 564
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm