Dạng bài tập phản ứng khử Este

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Dạng bài tập phản ứng khử Este. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn.

Phản ứng khử este bởi líti-nhôm hiđrua LiAlH4 thành ancol bậc I

Dạng bài tập phản ứng khử Este

Ví dụ minh họa bài tập phản ứng khử Este

Ví dụ 1: Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là:

A. 24,8 gam

B. 28,4 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam

Giải

Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y

⇒ X có dạng R-COO-CH2-R

R-COO-CH2-R Dạng bài tập phản ứng khử Este 2RCH2OH

Đốt Y: n_{CO_2} = 0,2 mol và n_{H_2O} = 0,3mol ⇒ nY = 0,1mol

Dạng bài tập phản ứng khử EsteSố C = = 2 ⇒ Y là C2H5OH

⇒ X là CH3COOC2H5

nX = 0,1 ⇒ n_{CO_2} = n_{H_2O} = 0,4 mol

⇒ m = m_{CO_2}+ m_{H_2O} = 44.0,4 + 18.0,4 = 24,8 gam.

Ví dụ 2: Khử este no, đơn chức E bằng LiAlH4 thu đc 1 ancol duy nhất G. Đốt cháy m g G cần 2,4 m g O2. Đốt cháy m g E thu được tổng CO2 và H2O là 52,08g. CHo toàn bộ CO2, H2O này vào 500ml dd Ba(OH)2 1M thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 25,61

B. 31,52

C. 35,46

D. 39,4

Giải

Khi đốt E có n_{CO_2} = n_{H_2O} = 0,84 mol

nOH- = 0,5.2 = 1 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

CO2 + OH- → HCO3-

n_{CO_3^{2-}} = nOH- - n_{CO_2} = 1 - 0,84 = 0,16 mol

m_{BaCO_3} = 197 . 0,16 = 31,52g

Đáp án B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập phản ứng khử Este. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.833
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm