Bài toán về phản ứng đốt cháy Polime

Hóa học 12 Bài toán về phản ứng đốt cháy Polime

Chuyên đề Hóa học 12 Bài toán về phản ứng đốt cháy Polime. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Ví dụ 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một polime X (tạo thành từ phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin) với một lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 59,091% CO2 theo thể tích. Tính tỉ lệ số mol giữa buta-1,3-đien và acrilo nitrin.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức chung của X là nC4H6.C2H3CN

nC4H6.C2H3CN + O2 → (4n + 3)CO2 + (3n + 1,5)H2O + 0,5N2

Khi đốt cháy 1 mol X:

nCO2 = (4n + 3) mol; nH2O = (3n + 1,5) mol ; nN2 = 0,5 mol

Bài toán về phản ứng đốt cháy Polime = 0,59091 → n = 0,3333

→ Tỉ lệ số mol C4H6 : C2H3CN = 0,333 : 1 = 1 : 3

Ví dụ 2: Trùng hợp propilen thu được polipropilen (PP). Nếu đốt cháy toàn 1 mol polime đó thu được 13200 gam CO2. Hệ số trùng hợp n của polime đó là:

Hướng dẫn giải

PP có công thức (C3H6)n

(C3H6)n + 4,5 O2 → 3nCO2 + 3nH2O

Khi đốt cháy 1 mol PP sinh ra 3n mol CO2 → 3n = 300 → n = 100

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam PE (polietilen) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2,0 lít dung dịch Ca(OH)2 thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 là:

Hướng dẫn giải

(C2H4)n + 3nO2 → 2nCO2 + 2nH2O

⇒ nCO2 = nH2O = 0,2 mol

mdd tăng = mCO2 + mH2O − mCaCO3 = 2,4 g

⇒ mCaCO3 = 100 g

⇒ nCaCO3 = 0,1 mol < nCO2

⇒ Có hiện tượng tạo HCO3- ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,05 mol

⇒ nCa(OH)2 = 0,15 mol ⇒ CM Ca(OH)2 = 0,075 M

Bài tập vận dụng về phản ứng đốt cháy Polime

Bài 1: Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Polime X là:

A. Polipropilen.

B. Polivinyl clorua.

C. Tinh bột.

D. Polistiren.

Đáp án: A

Vì nCO2 = nH2O.

⇒ Số nguyên tử H gấp đôi số nguyên tử cacbon

⇒ Chọn A vì polipropilen có CTPT (C3H6)n

Bài 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một lượng polime đồng trùng hơp đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin với lượng oxi hoàn toàn đủ, thấy tạo thành 1 hỗn hợp khí ở nhiệt độ và áp suất xác định chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ monome trong polime là:

A. 1:3

B. 2:3

C. 3:2

D. 3:1

Đáp án: A

Gọi tỉ lệ đimetylbuta-1,3-đien và acrilonitrin là x,y ⇒ xC6H10.yC2H3CN

xC6H10.yC2H3CN + O2 → CO2: (6x+3y) + H2O: (5x+1,5y) + N2: 0,5y

Hỗn hợp sau phản ứng đốt cháy gồm: CO2, H2O, N2

Bài toán về phản ứng đốt cháy Polime = 0,5769

⇒ x : y = 1 : 3

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch trong bình thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4,4 gam

B. Tăng 6,2 gam

C. Giảm 3,8 gam

D. Giảm 5,6 gam

Đáp án: C

10 gam kết tủa ⇒ mCO2 = 4,4 gam và mH2O = 1,8 gam

⇒ Khối lượng bình: 4,4 + 1,8 – 10 = -3,8

⇒ Khối lượng giảm 3,8 gam

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là

A. 9 gam

B. 18 gam

C. 36 gam

D. 54 gam

Đáp án: B

nCO2 = 1 mol; Bình 1 chỉ giữ H2O ở lại mà polietilen

⇒ nCO2 = nH2O ⇒ mH2O = 1. 18 = 18 gam

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài toán về phản ứng đốt cháy Polime. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.179
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm