Dạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino Axit

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino Axit. Hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Phản ứng Este hóa của Amino Axit

Dạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino Axit

Ví dụ

Dạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino Axit

Sản phẩm của phản ứng este hóa: Este của aminoaxit có dạng NH2-R-COOR' vừa có thể phản ứng trong môi trường axit vừa phản ứng trong môi trường bazơ nhưng đây không phải là chất lưỡng tính:

NH2-R-COOR' + HCl → NH3Cl-R-COOR'

NH2-R-COOR' + NaOH → NH2-R-COONa + R'OH

Bài tập minh họa Phản ứng Este hóa của Amino Axit

Câu 1: Aminoaxit có khả năng tham gia phản ứng este hóa vì:

A. Amino axit là chất lưỡng tính

B. Aminoaxit chứa nhóm chức –COOH

C. Aminoaxit chứa nhóm chức –NH2

D. Tất cả đều sai

Amino axit chứa nhóm –COOH trong phân tử

⇒ Mang đầy đủ tính chất của axit cacbonxylic, do đó amino axit có phản ứng este hóa.

→ Đáp án B

Câu 2: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9g este A thu được 13,2g CO2; 6,3g H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của A, B lần lượt là:

A. CH2(NH2)COOCH3; CH2(NH2)COOH.

B. CH(NH2)2COOH; CH(NH2)2COOCH3.

C. CH2(NH2)COOH; CH2(NH2)COOCH3.

D. CH(NH2)2COOCH3; CH(NH2)2COOH.

Dạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino Axit

⇒ Trong A: nC = 0,3 mol; nH = 0,7 mol; nN = 0,1 mol

8,9 g este A có mO = 8,9 – 12.0,3 – 1. 0,7 – 14. 0,1= 3,2 g

⇒ nO = 0,2 mol

Dạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino AxitDạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino Axit

CTPT của A là: C3H7NO2

A tạo từ amino axit B và ancol CH3OH ⇒ CTCT của este A là: H2NCH2COOCH3

⇒ amino axit B là H2NCH2COOH ( glyxin)

→ Đáp án

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri của α-amino axit và ancol. Số công thức cấu tạo của X là:

A. 6

B. 2

C. 5

D. 3

Cấu tạo của X có thể là:

CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3

(CH3)2C(NH2)-COO-CH3

CH3-CH(NH2)-COO-C2H5

NH2-CH2-COO-CH2-CH2-CH3

NH2-CH2-COO-CH(CH3)2

→ Đáp án C

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập phản ứng Este hóa của Amino Axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.728
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm