Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC

Chuyên đề Hóa học 12 Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Kiến thức cần nhớ về phản ứng Clo hóa PVC

*Lý thuyết và Phương pháp giải

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)k hay C2kH3kClk.

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Yêu cầu: tính tỷ lệ nguyên tử Clo phản ứng vào số mắt xích PVC

Ví dụ minh họa bài toán về phản ứng Clo hóa PVC

Ví dụ 1. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:

Hướng dẫn giải

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Theo đề: %mCl = Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC = 0,6396

⇒ k = 3

Ví dụ 2. Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin bằng cách cho Clo tác dụng với PVC. Trong tơ clorin, Clo chiếm 66,67% về khối lượng. Số mắc xích trung bình của PVC đã phản ứng với 1 phân tử Clo là:

Hướng dẫn giải

PVC hay Poli (vinyl clorua) là (C2H3Cl)k hay C2kH3kClk.

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl.

⇒ %mCl = Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC = 0,667 ⇒ k ≈ 2.

⇒ trung bình 1 phân tử Cl2 tác dụng với 2 mắt xích

Ví dụ 3. Khi clo hóa PVC thu được một loại tơ clorin chứa 60,17% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là

Hướng dẫn giải

Ta có phản ứng:

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

⇒ %mCl/tơ = Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC = 0,6017

⇒ k = 7

Ví dụ 4. Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin X. Biết trung bình một phân tử clo tác dụng với 4 mắt xích PVC. Tính % khối lượng clo trong tơ clorin X?

Hướng dẫn giải

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

Với k = 4: (C2H3Cl)4 + Cl2 → C8H11Cl5 + HCl

%Cl = Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC . 100% = 62,39%

Ví dụ 5. Tiến hành clo hóa poli (vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. Trong X có chứa 66,18% clo theo khối lượng. Vậy trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được với một phân tử Clo?

Hướng dẫn giải

Đặt k là số mắt xích -CH2CHCl- hay C2H3Cl- tham gia phản ứng với 1 phân tử Cl2. Do phân tử PVC không có liên kết bội nên chỉ phản ứng thế với Cl2.

C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k–1Clk+1 + HCl

%Cl = Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC = 0,6618

⇒ a = 2

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài toán về phản ứng Clo hóa PVC. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.884
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm