Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có Andehit

Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời nội dung câu hỏi liên quan đến tính chất hóa của este, phản ứng  thủy phân trong môi trường kiềm, sản phẩm thu được anđehit. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2.

B. CH3-COO-CH=CH-CH3.

C. CH3-COO-CH2-CH=CH2.

D. CH2=CH-COO-CH2-CH3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Phương trình phản ứng mính họa

CH3COOCH = CH – CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3 – CH2 – CHO

Đáp án B

Phản ứng thủy phân este môi trường Bazơ

R-COO-R' + NaOH ⟶ R-COONa + R'-OH

Ví dụ:

CH3COOC2H5 + NaOH ⟶ CH3COONa + C2H5OH

CH2=CH-COO-CH3 + NaOH ⟶ CH2=CH-COONa + CH3-OH

Một số phản ứng Este đặc biệt

Este X + NaOH ⟶ 2 muối + H2O

⇒ X là este của phenol, có công thức là C6H5OOC–R

Este X + NaOH ⟶ 1 muối + 1 anđehit

⇒ X là este đơn chức, có công thức là R–COO–CH=CH–R’

Este X + NaOH ⟶ 1 muối + 1 xeton

⇒ X là este đơn chức, có công thức là R’–COO–C(R)=C(R”)R’’’

Este X + AgNO3/NH3 + H2O ⟶ 2Ag + 2 muối

⇒ X là este của axit focmic, có công thức là HCOO-R'

Câu hỏi vận dụng liên quan  

Câu 1. Một este có công thức phân tử là: C4H6O2. Khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của este là:

A. HCOOCH=CH- CH3

B. CH3COOCH= CH2

C. HCOOC(CH3)= CH2

D. CH2= CH- COO-CH3

Xem đáp án
Đáp án C

Este đơn chức + NaOH → 1 muối + 1 xeton → Este có dạng: R – COO –C(CH3) = CH – R’

Câu 2. Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH2=CHCOONa và CH3OH.

B. CH3COONa và CH3CHO.

C. CH3COONa và CH2=CHOH.

D. C2H5COONa và CH3OH.

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra

CH3COOCH=CH2 + NaOH\overset{t^{o} }{\rightarrow} CH3COONa + CH3CHO.

Câu 3. Khi đun nóng este CH3COOC(CH3)=CH2 với một lượng vửa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

A. CH2=CHCOONa và CH3OH

B. CH3COONa và CH3COCH3

C. CH3COONa và CH2=C(CH3)OH

D. C2H5COONa và CH3OH

Xem đáp án
Đáp án B

CH3COOC(CH3)=CH2 là este đơn chức, có công thức là  RCOOCH=C(CH3)-R

Este X + NaOH ⟶ 1 muối + 1 xeton

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có Andehit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 463
Sắp xếp theo

    Ôn tập Hóa 12

    Xem thêm