Este X được tạo bởi Ancol metylic và axit fomic công thức của X là

Este X được tạo bởi Ancol metylic và Axit fomic công thức của X là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến Este. Cũng như đưa ra các nội dung liên quan đến este, từ đó bạn đọc được nhắc lại kiến thức liên quan, củng cố rèn luyện kĩ năng thao tác giải bài tập. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Este X được tạo bởi ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là

A. HCOOC2H5.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. CH3COOCH3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Este X được tạo bởi ancol metylic và axit fomic. Công thức của X là CH3COOC2H5

Đáp án C

Một số công thức tổng quát của este

RCOOR’ (este đơn chức tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức)

R(COOR’)n (este đa chức tạo bởi axit n chức và ancol đơn chức)

(RCOO)nR’ (este đa chức tạo bởi axit đơn chức và ancol n chức)

Rn(COO)n.mR’m (este đa chức tạo bởi axit m chức và ancol n chức)

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở có công thức tổng quát nào dưới đây:

A. CnH2nO2 (n ≥ 2)

B. CnH2nO2 (n ≥ 3)

C. CnH2n+2O2 (n ≥ 2)

D. CnH2n-2O2 (n ≥ 4)

Xem đáp án
Đáp án A

Este tạo bởi axit đơn chức no mạch hở và ancol đơn chức no mạch hở là este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là: CnH2nO2 (n ≥ 2)

Câu 2. Este tạo bởi ancol đa chức và axit đơn chức có công thức tổng quát là:

A. RCOOR’

B. (RCOO)mR'

C. R (COOR')n

D. R (COO)n.mR'

Xem đáp án
Đáp án B

RCOOR’ (este đơn chức tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức)

R(COOR’)n (este đa chức tạo bởi axit n chức và ancol đơn chức)

(RCOO)nR’ (este đa chức tạo bởi axit đơn chức và ancol n chức)

Rn(COO)n.mR’m (este đa chức tạo bởi axit m chức và ancol n chức)

Câu 3. Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1) C2H5CHO (2) CH3CH2OH (3) C2H5COOCH3 (4) CH3COOH (5) CH3COOCH=CH2 (6) C6H5 - COOCH3 (7) CH3OOCC2H5. Số hợp chất hữu cơ là este là:

A. 4

B. 3

C. 5.

D. 2

Xem đáp án
Đáp án A

Cách viết của este: R - COO - R' hoặc R' - OOC - R hoặc R' - OCO - R (R'≠ H)

(3) C2H5COOCH3, (5) CH3COOCH=CH2, (6) C6H5 - COOCH3, (7) CH3OOCC2H5

Câu 4. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án
Đáp án A

Vậy este là este no, đơn chức, mạch hở

Các công thức cấu tạo là:

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)-CH3

CH3COOCH2CH3

CH3CH2COOCH3

Vậy có tất cả 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2.

Câu 5. Cho hợp chất hữu cơ este có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân este đó thu được ancol. Cho Ancol sinh ra  tác dụng với CuO nung nóng thu được chất hữu cơ X. Biết  hợp chất hữu cơ este và X đều có phản ứng tráng bạc. Ancol sinh ra là:

A. CH3OH.

B. (CH3)2CHOH.

C. CH3CH2OH.

D. CH3CH2CH2OH

Xem đáp án
Đáp án D

Hợp chất hữu cơ este công thức phân tử là C4H8O2 có độ bất bão hòa k = 1 Vậy este này no, đơn chức, mạch hở.

Este có phản ứng tráng bạc => Este được tạo nên từ axit HCOOH

Ancol sinh ra tác dụng với CuO thu được X có phản ứng tráng bạc

=> X là anđehit → Ancol sinh ra là bậc 1

Vậy công thức cấu tạo của este thỏa mãn là: HCOOCH2CH2CH3

Ancol đó là: CH3CH2CH2OH

Câu 6. Cho hợp chất hữu cơ R là một este đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este R với dung dịch NaOH dư thu được 2,05 g muối. Công thức cấu tạo của R là:

A. CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3

C. CH3CH2COOC2H5

D. HCOOCH3

Xem đáp án
Đáp án A

MR = 5,5 . 16 = 88

⇒ Công thức phân tử của X là C4H8O2

Do R là este no đơn chức nên nmuối = nR = 2,2/88 = 0,025 (mol)

Mmuối= 2,05/0,025 = 82 ⇒ muối CH3COONa

⇒ Công thức cấu tạo thu gọn của X là: CH3COOC2H5

-----------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Este X được tạo bởi Ancol metylic và axit fomic công thức của X là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.160
Sắp xếp theo

    Hóa 12 - Giải Hoá 12

    Xem thêm