Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc

Trắc nghiệm este

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của este. Từ đó giúp bạn đọc vận dụng vào làm các dạng câu hỏi bài tập trắc nghiệm liên quan đến este. Mời các bạn tham khảo nội dung dưới đây. Mời các bạn tham khảo.

Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. Etyl fomat.

B. Metyl metacrylat.

C. Etyl axetat.

D. Metyl axetat.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Este Etyl fomat (HCOOC2H5) chứa nhóm -CHO trong HCOO- lúc này este có phản ứng của andehit tham gia phản ứng tráng bạc.

Tính chất hóa học của este

1. Phản ứng của chức este: -COO- phản ứng thủy phân

RCOOR' + H2O ⇔ RCOOH + R'OH

RCOOR' + NaOH  → RCOONa + R'OH 

R'OH có thể là rượu (nếu bền) hoặc anđehit, xeton, ...tùy theo đặc điểm cấu tạo gốc R'

2. Phản ứng ở gốc R và R' 

Nếu R là H (hay đó là este của axit fomic): Lúc này este có phản ứng của anđehit như phản ứng tráng bạc

Nếu R, R' có liên kết bội: este có phản ứng cộng trùng hợp,....

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Chất nào sau đây không phải là Este?

A. HCOOC6H5

B. HCOOCH3

C. C2H5COOH

D. C2H5COOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Metyl fomat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

A. HCOOCH3.

B. CH3COOH.

C. HCOOH.

D. CH3COOCH3.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?

A. HCOOC2H5

B. CH3COOCH3

C. HCOOC3H7

D. C2H5COOCH3

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Thuỷ phân Este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là

A. HCOO-CH2-CH=CH2

B. CH3COO-CH=CH2

C. CH3-CH=CH-OCOH

D. CH2= CH-COOCH3

Xem đáp án
Đáp án C

.............................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 12 - Giải Hoá 12 Xem thêm