Este vinyl axetat có công thức là

Este vinyl axetat có công thức là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến công thức vinyl axetat, cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi liên quan.

>> Mời các bạn tham khảo một số nội dung câu hỏi liên quan:

Este vinyl axetat có công thức là

A. CH2=CHCOOCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH3.

D. CH3COOCH3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

tên este RCOOR ‘ = tên R’(đuôi yl) + tên gốc axit (đuôi at)

Vinyl là CH2 =CH – và axetat là CH3COO -

Este vinyl axetat có công thức là CH3COOCH=CH2.

Đáp án B

Danh pháp este

Công thức tổng quát của este R-COO-R' 

1. Nếu ancol đơn chức R'OH

Tên este = tên gốc hidrocacbon R' + tên gốc axit (''ic'' → ''at'')

Thí dụ:

CH3COOC2H5: etyl axetat 

CH2=CH-COO-CH3: metyl acrylat 

2. Nếu ancol đa chức 

Tên este = tên ancol + tên gốc axit (''ic'' → ''at'')

Thí dụ:

CH3COO-CH2-CH2-OOCH3 : etylenglicol điaxetat

3. Một số gốc và axit thường gặp

CH3- : metyl 

CH2=CH-: vinyl 

C6H5-: phenyl

C6H5-CH2-: benzyl 

HCOOH: axit fomic

CH3COOH: axit axetat

C2H5COOH: axit propioric

CH2=CH-COOH: Axit acrylic

CH2=CH(CH3)-COOH: axit meta acrylic

C6H5COOH: axit benzoic

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.  Este etyl axetat có công thức là

A. CH3COOH.

B. CH3COOC2H5.

C. CH3CH2OH.

D. CH3CHO.

Xem đáp án
Đáp án B. Etyl axetat có công thức cấu tạo là CH3COOC2H5.

Câu 3. Este etyl fomat có công thức là

A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. HCOOCH = CH2.

Xem đáp án
Đáp án C

Este etyl fomat có công thức là HCOOC2H5.

Câu 3. Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic

A. CH3COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC3H7.

D. CH3COOC2H5.

Xem đáp án
Đáp án D

Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic

CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

Câu 4. Các chất sau chất nào là este: (1) C2H5CHO (2) CH3CH2OH (3) C2H5COOCH3 (4) C2H5COOH (5) CH3COOCH=CH2 (6) C6H5 - COOCH3 (7) CH3OOCC2H5

A. (1); (2); (3)

B. (1); (5); (3); (7)

C. (4); (5); (6)

D. (3); (5); (6); (7)

Xem đáp án
Đáp án D

Các chất là este là: (3) C2H5COOCH3; (5) CH3COOCH=CH2 (6) C6H5 - COOCH3 (7) CH3OOCC2H5

Câu 5. Este M có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân M thu được ancol N. Cho N tác dụng với CuO nung nóng thu được chất hữu cơ R. Biết M và R đều có phản ứng tráng bạc. N là

A. CH3OH.

B. (CH3)2CHOH.

C. C2H5OH.

D. CH3CH2CH2OH

Xem đáp án
Đáp án D

M có công thức phân tử C4H8O2 có độ bất bão hòa k = 1 → este no, đơn chức, mạch hở

M có phản ứng tráng bạc → M được tạo nên từ axit HCOOH

N tác dụng với CuO thu được R có phản ứng tráng bạc → R là anđehit → R là ancol bậc 1

Vậy công thức cấu tạo M thỏa mãn là: HCOOCH2CH2CH3

→ ancol N là: CH3CH2CH2OH

Câu 6. Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2 (n ≥ 1).

B. CnH2n+2O2 (n ≥ 1).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).

D. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).

Xem đáp án
Đáp án C

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là CnH2nO2 (n ≥ 2).

Câu 7. Khi cho X (C3H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3

B. C2H5COOH

C. HCOOC3H7

D. HCOOC2H5

Xem đáp án
Đáp án A

Khi cho X tác dụng với NaOH sinh ra muối là CH3COONa. Vậy X có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Mà X có CTPT là C3H6O2. Vậy X là CH3COOCH3

Ta có phương trình như sau:

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH

Câu 8. Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit fomic là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

Este thủy phân thu được axit fomic => Este có dạng HCOOR’

Các đồng phân thỏa mãn: HCOOCH2CH2CH3 và HCOOCH(CH3)2

...........................................

Tài liệu trên giúp bạn đọc củng cố lại kiến thức nội dung bài học. Từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Este vinyl axetat có công thức là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 7.796
Sắp xếp theo

    Ôn tập Hóa 12

    Xem thêm