Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

Tính chất hóa học của este

Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra các sản phẩm hữu cơ là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc dựa vào tính chất hóa học của este để trả lời nội dung câu hỏi dưới đây. Cũng như đưa ra các nội dung kiến thức trọng tâm, giúp bạn đọc củng cố nâng cao kĩ năng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra các sản phẩm hữu cơ là

A. HCOOH và CH3ONa

B. HCOONa và CH3OH

C. CH3ONa và HCOONa

D. CH3COONa và CH3OH

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình hóa học:

HCOOCH3 + NaOH \overset{t^{o} }{\rightarrow} HCOONa + CH3OH

⇒ Sản phẩm là HCOONa và CH3OH.

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Đun nóng este HCOOCH3 với một lương vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH

B. HCOONa và CH3OH

C. HCOONa và C2H5OH

D. CH3COONa và C2H5OH

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản ứng hóa học xảy ra là

HCOOCH3 + NaOH \overset{t^{o} }{\rightarrow} HCOONa + CH3OH

Câu 2. Tiến hành đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng sản phẩm thu được là

A. HCOOK và C2H5OH.

B. CH3COOK và CH3OH.

C. C2H5COOK và CH3OH.

D. CH3COOK và C2H5OH.

Xem đáp án
Đáp án D

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng sản phẩm thu được là CH3COONa và C2H5OH.

Phương trình phản ứng:

CH3COOC2H5 + KOH \overset{t^{o} }{\rightarrow} CH3COOK + C2H5OH

Câu 3. Một hợp chất hữu cơ este X. Phản ứng với dung dịch NaOH tạo ra phẩm gồm CH3COONa và C2H5OH. Hợp chất X đó có công thức cấu tạo là:

A. HCOOCH3

B. CH3COOCH3

C. HCOOC2H5

D. CH3COOC2H5

Xem đáp án
Đáp án D

Este đơn chức có công thức dạng tổng quát là:  RCOOR'.

Từ muối sinh ra theo đề bài là CH3COONa. Vậy gốc R là CH3–.

Ancol sinh ra là C2H5OH. Suy ra R' là gốc C2H5

Este X có công thức cấu tạo thu gọn là CH3COOC2H5

Phương trình phản ứng hóa học:

CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

Câu 4. Thuỷ phân hoàn toàn vinyl propionat trong dung dịch NaOH (vừa đủ) tạo thành sản phẩm gồm

A. C2H5COONa và HCHO.

B. C2H5COONa và CH2=CH-CH2-OH.

C. C2H5COONa và CH3CHO.

D. C2H5COONa và CH2=CH-OH.

Xem đáp án
Đáp án C

Thuỷ phân hoàn toàn vinyl propionat trong dung dịch NaOH (vừa đủ) tạo thành sản phẩm gồm C2H5COONa và CH3CHO.

CH3COOCH=CH2 + NaOH \overset{t^{o} }{\rightarrow}CH3COONa + CH3CHO

Câu 5. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng?

A. Xà phòng hóa

B. Tráng bạc

C. Este hóa

D. Hiđro hóa

Xem đáp án
Đáp án C

Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Phương trình hóa học minh họa:

CH3COOCH=CH2 + NaOH \overset{t^{o} }{\rightarrow}CH3COONa + CH3CHO

----------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng sinh ra các sản phẩm hữu cơ là. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.559
Sắp xếp theo

    Hóa 12 - Giải Hoá 12

    Xem thêm