Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất

Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất được VnDoc biên soạn là câu hỏi trắc nghiệm hóa học 12 phần lý thuyết hữu cơ. Với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng tra cứu xem kết quả một các nhanh nhất. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung câu hỏi cũng như bài tập vận dụng liên quan.

Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất:

A. Thuốc trừ sâu

B. Thủy tinh hữu cơ

C. Cao su

D. Tơ tổng hợp

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất Thủy tinh hữu cơ

Đáp án B

Tính chất hóa học của metyl metacrylat 

1. Phản ứng thủy phân trong mỗi trường axit

 C3H5COOCH3 + HOH \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightleftharpoons}C3H5COOH + CH3OH

2. Phản ứng thủy phân trong mỗi trường kiềm

C3H5COOCH3 + NaOH → C3H5COONa + CH3OH

3. Phản ứng cộng H2 vào gốc không no

C3H5COOCH3 + H2 \overset{Ni, t^{o} }{\rightarrow} CH3CH2CH2COOCH3

4. Phản ứng trùng hợp

Vì có liên kết C=C nên metyl metacrylat có thể tham gia phản ứng trùng hợp. 

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOC2H5 bằng:

A. Quỳ tím

B. CaCO3

C. H2O

D. dung dịch AgNO3/NH3

Xem đáp án
Đáp án D

Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOC2H5 bằng dung dịch Br2

Do HCOOCH3 có nhóm CHO nên có khả năng phản ứng tráng bạc, điều mà CH3COOC2H5 không có.

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Câu 2. Este metyl metacrylat là nguyên liệu để

A. trung ngưng tạo polieste dung trong công nghiệp vả sợi.

B. trùng hợp tạp thành thủy tinh hữu cơ.

C. trùng hợp tạo thành thủy tính hữu cơ.

D. trùng ngưng tạo thành poliacrylat.

Xem đáp án
Đáp án C

Este metyl metacrylat là nguyên liệu để trùng hợp tạo thành thủy tính hữu cơ.

Câu 3. Este metyl metacrylat được điều chế từ:

A. Axit metacrylic và rượu metylic.

B. Axit acrylic và rượu etylic.

C. Axit metacrylic và rượu etylic.

D. Axit acrylic và rượu metylic.

Xem đáp án
Đáp án A

Este metyl metacrylat được điều chế từ Axit acrylic và rượu etylic.

Câu 4. Hợp chất nào sau đây không phải là este?

A. C2H5COOC2H5

B. CH3CH2CH2COOCH3

C. HCOOCH3

D. C2H5COCH3

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 5. Chất béo là trieste của các axit béo với:

A. Etan-1,2-điol

B. Etanol

C. Propan-1,2,3-triol

D. glucozơ

Xem đáp án
Đáp án C

Chất béo là trieste của các axit béo với Propan-1,2,3-triol

................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Este metyl metacrylat được dùng để sản xuất. Nội dung tài liệu dễ hiểu giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm bắt. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 917
Sắp xếp theo

    Ôn tập Hóa 12

    Xem thêm