Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH số loại trieste được tạo ra tối đa là

Tính số trieste tạo ra

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH số loại trieste được tạo ra tối đa là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến xác định số loại trieste được tạo ra từ glixerol và axit béo. Bên cạnh đó tài liệu cũng đưa ra các nội dung câu hỏi bài tập củng cố, giúp bạn đọc rèn luyện kĩ năng thao tác giải bài tập. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH số loại trieste được tạo ra tối đa là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Số trieste tạo ra: n2(n + 1)/2

n: số axit béo

Áp dụng công thức:

Số trieste tạo bởi glixerol và 2 axit béo C17H35COOH và C15H31COOH là

\frac{n^n(n+1)}2\Rightarrow\frac{2^{2\;}(2+1)}2=6

Đáp án D

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau đây:

C3H4O2 + KOH → X + Y

X + H2SO4 loãng → Z + T

Cho biết Y và Z đều có khản năng tham gia phản ứng tráng bạc. Hai chất Y, Z lần lượt là:

A. HCHO, CH3CHO.

B. HCHO, HCOOH.

C. CH3CHO, HCOOH.

D. HCOOK, CH3CHO.

Xem đáp án
Đáp án C

C3H4O2: HCOOCH = CH2

Chuỗi phản ứng hóa học đầy đủ là:

HCOOCH = CH2 + KOH →  HCOOK (X)  + K2SO4 (T)

HCOOK + H2SO4 loãng → HCOOH (Z) + K2SO4 (T)

Vậy X: HCOOK; Y: CH3CHO; Z: HCOOH; T: K2SO4

Câu 2. Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp ba axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH có thể thu được tối đa bao nhiêu chất béo khác nhau ?

A. 18.

B. 16.

C. 19.

D. 21.

Xem đáp án
Đáp án A

Áp dụng công thức:

Số trieste tạo bởi glixerol và 3 axit béo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH

\frac{n^n(n+1)}2\Rightarrow\frac{3^{3\hspace{0.278em}}(3+1)}2=18

Câu 3. Chất nào sau đây không cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/ OH- khi đun nóng?

A. HCHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. C3H5(OH)3

Xem đáp án
Đáp án D

C3H5(OH)3 là ancol đa chức, không chứa nhóm –CHO nên không cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/ OH- khi đun nóng

Các hợp chất hữu cơ còn lại cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/ OH- khi đun nóng

Cu(OH)2 + HCHO → HCOOH + Cu2O↓ + H2O

HCOOCH3 + 8Cu(OH)2 → 4Cu2O + 2CO2 + 10H2O

C6H12O6 + 2Cu(OH)2 → C6H12O7 + Cu2O + 2H2O

Câu 4. Cho các chất lỏng sau mất nhãn sau: axit axetic, glixerol, metyl fomat. Phân biệt các chất lỏng trên, người ta cần dùng hóa chất nào dưới đây?

A. Nước và quì tím

B. Nước và dung dịch NaOH

C. Dung dịch Cu(OH)2/ OH-

D. dung dịch nước brom

Xem đáp án
Đáp án A

Ta có este nhẹ hơn nước và không tan trong nước, do đó có thể nhận biết được este khi hòa tan các chất lỏng trên vào nước.

Axit axetic làm quì tím hóa đỏ.

Câu 5. Chất nào sau đây không tạo este trong phản ứng với axit axetic

A. C2H5OH.

B. C3H5(OH)3

C. C3H6.

D. CH3OH.

Xem đáp án
Đáp án C

Chất không tạo este trong phản ứng với axit axetic là C2H6.

Phương trình phản ứng

CH3COOH + C2H5OH \overset{H_{2} SO_{4} , t^{o} }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

3CH3COOH + C3H5(OH)3 → (CH3COO)3C3H5 + 3H2O

CH3OH + CH3COOH → CH3COOCH3 + H2O

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH số loại trieste được tạo ra tối đa là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 801
Sắp xếp theo

    Hóa 12 - Giải Hoá 12

    Xem thêm