Lý thuyết: Hợp chất của sắt

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Lý thuyết: Hợp chất của sắt. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hợp chất của sắt

I. SẮT (II)

1. Oxit FeO

- Là chất rắn, đen, không tan trong nước.

- FeO tác dụng với dung dịch HNO3 được muối sắt (III).

Lý thuyết: Hợp chất của sắt

- Phương trình ion rút gọn như sau:

3FeO + NO3- + 10H+ → 3Fe3+ + NO + 5H2O

Điều chế: Dùng H hay CO khử sắt (III) oxit ở 5000C:

Lý thuyết: Hợp chất của sắt

2. Hidroxit Fe(OH)2

Tác dụng với dung dịch kiềm tạo kết tủa màu trắng hơi xanh, rồi hóa nâu đỏ.

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ (trắng xanh)

Chú ý: Muốn có Fe(OH)2 tinh khiết phải điều chế trong điều kiện không có không khí.

3. Muối sắt (II)

Muối sắt (II) dễ bị oxi hóa thành muối sắt (III) bởi các chất oxi hóa.

FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

Điều chế: Cho Fe (hoặc FeO, Fe(OH)2) tác dụng với HCl hoặc H2SO4 loãng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2

Chú ý: Dung dịch muối sắt (II) điều chế được cần dùng ngay, vì trong không khí muối sắt (II) sẽ chuyển dần thành muối sắt (III).

II. SẮT (III)

1. Oxit Fe2O3

- Sắt (III) oxit là bazơ nên dễ tan trong các dung dịch axit mạnh.

Lý thuyết: Hợp chất của sắt

Ở nhiệt độ cao, Fe2O3 bị CO khử hoặc H2 khử thành Fe.

Lý thuyết: Hợp chất của sắt

Điều chế: Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao.

Lý thuyết: Hợp chất của sắt

2. Hidroxit Fe(OH)3

Fe(OH)3 không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung dịch axit.

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Điều chế: Cho dung dịch kiềm tác dụng với muối sắt (III).

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

3. Muối sắt (III)

Các muối sắt (III) có tính oxi hóa, dễ bị khử thành muối sắt (II).

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Bột đồng tan trong dung dịch muối sắt (III).

Cu + 2FeCl3 (vàng nâu) → CuCl2 + FeCl2

⇒ Dung dịch CuCl2 (màu xanh) và dung dịch FeCl2 (không màu) nên dung dịch thu được có màu xanh.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết: Hợp chất của sắt. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 733
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm