Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo

Chuyên đề Hóa học 12 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo. Chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hóa học 12: Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo

Phương pháp giải vai trò và ứng dụng của chất béo

1. Vai trò của chất béo trong cơ thể:

- Chất béo là thức ăn quan trọng của con người.

- Trong cơ thể người, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.

- Chất bé còn là nguyên liệu tổng hợp một số chất cần thiết cho cơ thể.

- Đảm bảo sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong chất béo.

2. Ứng dụng của chất béo:

- Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol. Một số loại dầu thực vật được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel.

- Chất béo còn được dùng trong sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp…

- Grixerol được dùng trong sản xuất chất dẻo, mĩ phẩm, thuốc nổ…

Câu hỏi vận dụng vai trò và ứng dụng của chất béo

Câu 1. Trong các công thức sau, công thức nào không phải là công thức của chất béo?

A.(C4H9COO)3C3H5

B.(C17H35COO)3C3H5

C.(C15H31COO)3C3H5

D.(C17H33COO)3C3H5

Đáp án A

Câu 2. Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?

A. Dầu vừng (mè)

B. Dầu lạc (đậu phộng)

C. Dầu dừa

D. Dầu luyn (dầu bôi trơn máy)

Đáp án D

Dầu luyn (dầu bôi trơn máy) là hidrocacbon

Câu 3. Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây?

A. Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong dầu, mỡ động, thực vật.

B. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong dầu, mỡ động, thực vật.

C. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong dầu, mỡ động, thực vật.

D. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong dầu, mỡ động, thực vật.

Đáp án B

Câu 4. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được:

A. glixerol và axit béo

B. glixerol và muối natri của axit béo

C. glixerol và axit cacboxylic

D. glixerol và muối natri của axit cacboxylic

Đáp án A

Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được: glixerol và axit béo

(RCOO)3C3H5 + H2O Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo 3RCOOH + C3H5(OH)3

Câu 5. Khi đun nóng chất béo với dung dịch NaOH thu được:

A. glixerol và axit béo

B. glixerol và muối natri của axit béo(xà phòng)

C. glixerol và axit cacboxylic

D. glixerol và muối natri của axit cacboxylic

Đáp án B

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo 3RCOONa + C3H5(OH)3

Câu 6. Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol.

D. C17H33COONa và glixerol.

Đáp án D

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo 3 C17H33COONa + C3H5(OH)3

Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Triolein có khả năng tham gia pứ cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

C. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm.

D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

Đáp án D

Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo

Câu 8. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(2) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là pứ thuận nghịch.

(4) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Đáp án C

1. Đúng

2. Đúng

3. Sai: Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm không phải là phản ứng thuận nghịch.

Phản ứng thuận nghịch khi thủy phân chất béo trong môi trường axit.

4. Sai: tristearin là (C17H35COO)3C3H5 và triolein là (C17H33COO)3C3H5.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết vai trò và ứng dụng của chất béo. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 527
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm