Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Chuyên đề Hóa học 12 Chuỗi phản ứng hóa học của Polime. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết và phương pháp giải chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Nắm chắc các kiến thức về tính chất hóa học, điều chế polime đặc biệt là phản ứng trùng hợp, trùng ngưng.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Hướng dẫn:

Phản ứng:

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng đồng trùng hợp tạo thành các polime từ các monome sau:

a) Vinyl clorua với vinyl axetat

b) Buta -1,3- đien với stiren

c) Aaxit metacrilic với buta-1,3- đien

Hướng dẫn:

a) Vinyl clorua với vinyl axetat

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

b) Buta -1,3-đien với stiren

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

c) Axit metacrilic với buta-1,3-đien

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 3: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Vậy chất C là:

A. [ - O – CH2 – CO - ]n

B. [ - O – CH2 – COO - ]n

C. [ – CH2 – COO - ]n

D. [ – CH2 – CO - ]n

Hướng dẫn:

Phản ứng:

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài tập trắc nghiệm chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 1: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là: etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là:

A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1.

B. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1.

C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1.

D. 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1.

Đáp án: A

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 2: Để điều chế PVC từ than đá, đá vôi, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, người ta cần phải tiến hành qua ít nhất.

A. 3 phản ứng.

B. 4 phản ứng.

C. 5 phản ứng.

D. 6 phản ứng.

Đáp án: C

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 3: Sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay là:

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Đáp án: D

Bài 4: Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → Z → Cao su Buna. Tên gọi của X, Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. Axetilen, etanol, butađien.

B. Anđehit axetic, etanol, butađien.

C. Axetilen, vinylaxetilen, butađien.

D. Etilen, vinylaxetilen, butađien.

Đáp án: C

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 5: Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai:

A. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

B. Tinh bột → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.

C. CH4 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

D. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien v X.

Đáp án: D

Bài 6: Cho sơ đồ phản ứng:

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là:

A. Cao su Buna.

B. Buta -1,3- đien.

C. Axit axetic.

D. Polietilen.

Đáp án: A

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 7: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

X, Y, Z, T lần lượt là:

A. Benzen, phenyl clorua, natriphenolat, phenol.

B. Vinylclorua, benzen, phenyl clorua, phenol.

C. Etilen, benzen, phenylclorua, phenol.

D. Xiclohexan, benzen, phenylclorua, natriphenolat.

Đáp án: A

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Bài 8: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C6H12O6; C2H5OH; C2H4

B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4

C. C6H12O6; CH3COOH; C2H4

D. CH3COOH; C2H5OH; C2H4

Đáp án: A

Chuỗi phản ứng hóa học của Polime

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chuỗi phản ứng hóa học của Polime. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 814
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm