Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Do có nhóm NH2 và COOH nên amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polime thuộc loại poliamit

- Trong phản ứng này, OH của nhóm COOH ở phân tử axit này kết hợp với H của nhóm NH2 ở phân tử axit kia tạo thành nước và sinh ra polime.

Ví dụ:

Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit

Lưu ý: Từ n aminoaxit khác nhau có thể tạo thành n! polipeptit chứa n gốc aminoaxit khác nhau; nn polipeptit chứa n gốc aminoaxit.

Ví minh họa

Câu 1: Cho các nhận xét sau:

1) Có thể tạo được tối đa 2 đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Alanin và Glyxin.

2) Khác với axit axetic, axit amino axetic có thể tham gia phản ứng với axit HCl hoặc phản ứng trùng ngưng.

3) Giống với axit axetic, amino axit có thể tác dụng với bazo tạo muối và nước.

4) Axit axetic và axit α-amino glutaric có thể làm đổi màu quỳ tím thành đỏ

5) Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím

Có bao nhiêu nhận xét đúng:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Các nhận xét đúng là: 2, 3, 4

1) Sai: Có thể tạo được 4 đipeptit: Ala- Ala; Ala – Gly; Gly – Ala; Gly – Gly

2) Sai: anbumin tạo dung dịch màu vàng khi tác dụng với HNO3

→ Đáp án C

Câu 2: Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là:

A. 11,12 gam.

B. 9,120 gam.

C. 7,296 gam.

D. 11,40 gam.

Phương trình phản ứng trùng ngưng axit aminoaxetic:

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + n_{H_2O}

Theo phương trình:

naxit amino axetic = n_{H_2O}= 0.16 mol.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m = maxit amino axetic – m_{H_2O} = 0.16.75-2.88 = 9,12 g.

→ Đáp án B

Câu 3: Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3-CH(NH2)-COOH là:

A. (-NH-CH2-CO-)n

B. (-NH-CH(CH3)-CO-)n

C. (-CH2-CH(NH2)-CO-)n

D. (-NH-CH2-CH2-CO-)n

Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit

→ Đáp án B

Câu 4: Thực hiện phản ứng trùng ngưng 2 aminoaxit : Glixin và Alanin số đipeptít thu được tối đa là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Có thể tạo được 4 đipeptit: Ala- Ala; Ala – Gly; Gly – Ala; Gly – Gly

→ Đáp án D

Câu 5: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. C2H5OH.

B. CH2 = CHCOOH.

C. H2NCH2COOH.

D. CH3COOH.

Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit

→ Đáp án C

Câu 6: Tìm công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X chứa 32% C; 6,667% H; 42,667% O; 18,666% N. Biết phân tử X có một nguyên tử N và X có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng.

A. H2NCH2COOH.

B. HCOONH3CH3.

C. CH3COONH4.

D. C2H5NO2.

Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit

CT (C2H5O2N)n

X chứa 1 nguyên tử N ⇒ CT của X là C2H5O2N

X có phản ứng trùng ngưng ⇒ CTCT của X là: H2NCH2COOH

→ Đáp án A

Câu 7: Khi trùng ngưng a gam axit aminoaxetic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit dư người ta còn thu được m gam polime và 2,88 gam nước. Giá trị của m là:

A. 11,12 gam.

B. 9,120 gam.

C. 7,296 gam.

D. 11,40 gam.

Phương trình phản ứng trùng ngưng axit aminoaxetic:

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + n_{H_2O}

Theo phương trình:

naxit amino axetic = n_{H_2O}= 0,16 mol.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m = maxit amino axeticm_{H_2O} = 0,16.75 – 2,88 = 9,12 g.

→ Đáp án C

Câu 8: Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3-CH(NH2)-COOH là:

A. (-NH-CH2-CO-)n

B. (-NH-CH(CH3)-CO-)n

C. (-CH2-CH(NH2)-CO-)n

D. (-NH-CH2-CH2-CO-)n

Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit

→ Đáp án A

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập phản ứng trùng ngưng của Amino Axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 8.183
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm