Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Chuyên đề Hóa học 12 Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Chuyên đề Hóa học 12 Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp nội dung lý thuyết về hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime như lý thuyết và phương pháp giải hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime, đi kèm có bài tập trắc nghiệm kèm theo. Bài tập có lời giải và đáp án chi tiết kèm theo. Qua bài viết bạn đọc có thể luyện tập được cách tính thể tích khí thiên nhiên, tính hiệu suất phản ứng thủy phân... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Lý thuyết và phương pháp giải hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

* Lưu ý: Hiệu suất cả quá trình là tích hiệu suất mỗi giai đoạn riêng lẻ.

Ví dụ minh họa

Bài 1: PVC được sản xuất từ khí thiên nhiên theo sơ đồ phản ứng cho dưới đây trong đó có ghi chú hiệu suất của mỗi giai đoạn sản xuất. Tính thể tích khí thiên nhiên (chứa 95% CH4 và 5% các tạp chất trơ khác theo thể tích) ở điều kiện tiêu chuẩn cần để sản xuất được 10 tấn PVC.

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Hướng dẫn:

Số mắt xích PVC là 10000/62,5(kmol)

Số mol CH4 theo lí thuyết là 2.10000/62,5(kmol)

Số mol CH4 theo thực tế cần là:

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy là: 493,83.22,4. 100/95 = 11644 m3

Bài 2: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,6% (có khối lượng riêng 1,52 g/ml) cần sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90%

A. 11,28 lít

B. 786 lít

C. 36,5 lít

D. 27,723 lít

Hướng dẫn:

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Thể tích dung dịch axit HNO3 là:

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Bài tập trắc nghiệm hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Bài 1: Thủy phân 500 gam poli (metyl metacrylat) trong dung dịch H2SO4 loãng. Sau một thời gian khối lượng polime còn là 454 gam. Tính hiệu suất phản ứng thủy phân pili (metyl metacrylat).

A. 35,72%

B. 65,71%

C. 52,71%

D. 36,98%

Đáp án: B

Phương trình hóa học của phản ứng thủy phân:

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Ta thấy cứ 1 mắt xích bị thủy phân thì phân tử khối của polime giảm 14 đvC, hay 1 mol mắt xích bị thủy phân khối lượng thay đổi là 14 gam.

Vậy số mol mắt xích đã bị thủy phân là: (500 - 454)/14 = 46/14

Số mol mắt xích trong 500 gam polime là: 500/(100) = 5 (mol)

Hiệu suất phản ứng thủy phân:

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Bài 2: Để sản xuất 1 tấn keo dán phenolfomanđehit cần bao nhiêu kg phenol và bao nhiêu kg fomanđehit, biết hiệu suất phản ứng với tổng hợp là 75%.

A. 1182,4 và 377,4

B. 1027,6 và 534,9

C. 986,2 và 125,6

D. 2162,1 và 321,4

Đáp án: A

Phản ứng tổng hợp

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Khối lượng phenol cần: Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Khối lượng fomanđehit cần là: Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Bài 3: Trùng hợp 5,6 lít (đktc) propilen, nếu hiệu suất 80%, khối lượng polime thu được là:

A. 10,5 gam

B. 8,4 gam

C. 7,4 gam

D. 9,5 gam

Đáp án: B

Khối lượng polime: Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Bài 4: Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế 1 tấn PVC thì thể tích (ở đktc) khí thiên nhiên (chứa 100% metan) cần dùng là:

A. 3500 m3

B. 3560 m3

C. 3584 m3

D. 5500 m3

Đáp án: C

Giả sử đi từ 2 mol CH4, theo sơ đồ sau đây:

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Bài 5: Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là:

A. 7,520.

B. 5,625.

C. 6,250.

D. 6,944.

Đáp án: B

CH2=CHCl → [CH2 – CHCl]n

Khối lượng PVC thu được là 62,5 . 0,1 .90% = 5,625g

Bài 6: Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất quá trình este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%.

A. 215 kg và 80 kg.

B. 171 kg và 82 kg.

C. 65 kg và 40 kg.

D. 175 kg và 70 kg.

Đáp án: A

CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH → CH2=C(CH3)-COOCH3 + H2O

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

n poli(metyl metacrylat) = 120/100 = 1,2 (kmol)

Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime

Bài 7: Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muối điều chế 1 tấn PVC thù thể tích (ở đktc) khí thiên nhiên (chứa 100% metan) cần là bao nhiểu?

A. 2568 m3

B. 3584 m3

C. 1476 m3

D. 2184 m3

Đáp án: B

Vì H = 20% ⇒ n_{CH_4} cần dùng = 32000.100/20 = 160000 (mol)

V_{CH_4} = 160000 .22,4 = 3584000(lít) = 3584 (m3)

Bài 8: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

A. 2,55

B. 2,8

C. 2,52

D. 3,6

Đáp án: C

Bảo toàn C phản ứng tỉ lệ 1:1

Khối lượng PE thu được là: 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Hiệu suất phản ứng trùng hợp Polime. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu sau:

Đánh giá bài viết
1 861
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm