Dạng bài tập phản ứng Ankyl hóa Amin

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập phản ứng Ankyl hóa Amin. Hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Phản ứng ankyl hoá thay thế nguyên tử hiđro của nhóm -NH2

Amin bậc một hoặc bậc hai tác dụng với ankyl halogenua, nguyên tử H của nhóm amin có thể bị thay thế bởi gốc ankyl:

C6H5NH2 + CH3I + C6H5-NHCH3 + HI

Anilin Metyl iođua N-metylanilin

Câu hỏi minh họa phản ứng Ankyl hóa Amin

Câu 1: Amin RNH2 được điều chế theo phản ứng: NH3 + RI → RNH2 + HI

Trong RI, Iot chiếm 81,41%. Đốt 0,15 mol RNH2 cần bao nhiêu lít O2 (đktc)?

A. 7,56 lít.

B. 12,6 lít.

C. 17,64 lít.

D. 15,96 lít.

Dạng bài tập phản ứng Ankyl hóa Amin

⇒ R = 29 ⇒ R là C2H5

Dạng bài tập phản ứng Ankyl hóa Amin

V_{O_2} = 0,5625 . 22,4 = 12,6g

→ Đáp án B

Câu 2: Cho etylamin phản ứng với CH3I (tỉ lệ mol 1:1) thu được chất nào sau đây?

A. Đimetylamin

B. N-Metyletanamin

C. N-Metyletylamin

D. Đietylamin

C2H5NH2 + CH3I + C2H5-NHCH3 + HI

C2H5-NHCH3 : N-metyletanamin (etylmetylamin)

→ Đáp án B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập phản ứng Ankyl hóa Amin. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 831
Sắp xếp theo

    Học tập

    Xem thêm