Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin

Chuyên đề Hóa học 12 Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin. Hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hóa học 12: Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin

1. Ứng dụng Amin

- Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng hợp polime.

Ví dụ 1 số ứng dụng của đimetyl amin:

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → [C2H6NH2] + [C2H6NCS2]-

Dimetyldithiocacbamat

+ Đimetyl amin là tiền chất cho một vài hợp chất có tầm quan trọng công nghiệp

+ Vũ khí hóa học tabun (C5H11N2O2P) có nguồn gốc từ đimetyl amin.

+ Đimetyl amin là nguyên liệu thô cho sản xuất nhiều hóa chất nông nghiệp và dược phẩm.

- Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,…), polime (nhựa anilin - fomanđehit,…), dược phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,…)

2. Điều chế Amin

- Thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin

- Khử hợp chất nitro

Anilin và các amin thơm thường được điều chế bằng cách khử nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi hiđro mới sinh nhờ tác dụng của kim loại (như Fe, Zn…) với axit HCl.

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin

- Dùng kiềm mạnh đẩy amin ra khỏi muối amoni

C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

(Phản ứng này dùng để tách anilin ra khỏi hỗn hợp).

3. Ví dụ minh họa ứng dụng và điều chế Amin

Câu 1:. Để rửa sạch chai lọ đựng anilin, nên dùng cách nào?

A. Rửa bằng nước cất

B. Rửa bằng xà phòng

C. Rửa bằng dd muối ăn

D. Rửa bằng dd HCl, sau đó rửa lại bằng nước

Vì anilin phản ứng với HCl tạo muối tan, dễ bị rửa trôi:

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

→ Đáp án D

Câu 2:Cho chuỗi phản ứng: C6H6 → Z anilin. Z là:

A. Toluen

B. Nitrobenzen

C. Phenyl amoniclorua

D. Natri phenolat

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin

Câu 3: Xác định T trong sơ đồ sau

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin

Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3/NH3

A. C2H2

B. C6H5NO2

C. C6H5NH2

D. C6H6

Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng taojra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin

→ Đáp án C

Câu 4: Anilin và phenol đều có phản ứng với

A. dd NaOH

B. dd HCl

C. dd NaCl

D. nước Br2.

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với nước Br2

→ Đáp án D

Câu 5: Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3,hiện tượng nào xảy ra có:

A. khí bay ra

B. kết tủa màu đỏ nâu

C. khí mùi khai bay ra

D. Không hiện tượng gì.

3C2H5NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl

→ Đáp án B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ứng dụng và điều chế Amin. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 379
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm