Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên. Chắc chắn tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Kiến thức cần nhớ lưu hóa cao su thiên nhiên

* Phương pháp giải

(C5H8)n + 2S → C5nH8n-2S2

Yêu cầu : Tính số mắt xích isopren

Ví dụ minh họa dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên

Ví dụ 1. Cao su lưu hóa có chứa 2,047% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su?

Hướng dẫn giải

Ta có công thức của cao su isopren (C5H8)n.

(C5H8)n + 2S → C5nH8n−2S2.

1 mol (C5H8)n ⇒ mS = 64.

Khối lượng cao su = 68n + 62.

%S = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên = 0,02 ⇒ n = 46.

Ví dụ 2. Lấy 21,33 gam cao su isopren đã được lưu hóa đem đốt cháy hoàn toàn bằng oxi vừa đủ, sau phản ứng ngưng tụ hết hơi nước thì còn lại 34,272 lít khí (đktc). Trung bình cứ bao nhiêu mắt xích isopren thì có 1 cầu nối đisunfua (-S-S-)?

Hướng dẫn giải

21,33 gam C5nH8n - 1S2 + O2 → 5nCO2 + (4n -1)H2O + 2SO2

Ta có: nC5nH8n−1S2 = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên mol

→ nCO2 = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên mol;

nSO2 = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên mol

Mà nkhí = nCO2 + nSO2 = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên + Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên mol

→ n ≈ 21

Ví dụ 3. Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cấu trúc đisunfua-S-S? Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch cao su.

Hướng dẫn giải

Cao su isopren có công thức (C5H8)n

⇒ Khi lưu hóa, giả sử có 1 cầu nối S-S, cao su có CT: C5nH8n-2S2

(Mỗi một S thay thế một H)

%S = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên = 2% ⇒ n = 46

Ví dụ 4. Một loại cao su thiên nhiên đã được lưu hóa có chứa 2,05% lưu huỳnh về khối lượng. Hỏi cứ bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- giả thiết rằng S đã thay thế nguyên tử H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

Hướng dẫn giải

Gọi x là số mắt xích isopren có 1 cầu nối đi sunfua

Vì S đã thay thế nguyên tử H ở nhóm metylen trong mạch cao su và % S là 2,05 nên:

%S = Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên = 2,05% ⇒ x = 45

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập lưu hóa cao su thiên nhiên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 4.863
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm