Lý thuyết: Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểu

Chuyên đề Hóa học 12 Lý thuyết: Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểu. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn giải bài tập Hóa học lớp 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Hóa học 12: Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểu

I. Khái quát cấu trúc phân tử của một số Cacbohiđrat tiêu biểu

1. Glucozơ và fructozơ (C6H12O6)

a. Glucozơ

- Là monosaccarit

- Cấu tạo bởi

+ 1 nhóm cacbonyl ở C1 (là anđehit)

+ 5 nhóm –OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

- CT: CH2OH[CHOH]4CHO (là poliancol)

⇒ Glucozơ có đầy đủ các tính chất của rượu đa chức và anđehit đơn chức.

b. Fructozơ

Là đồng phân của glucozơ

Cấu tạo bởi:

+ 1 nhóm cacbonyl ở vị trí C2 (là xeton)

+ 5 nhóm –OH ở năm nguyên tử cacbon còn lại

CT: CH2OH[CHOH]3COCH2OH (là poliancol)

Trong môi trường bazơ, fructozơ có sự chuyển hoá thành Glucozơ

Lý thuyết: Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểu

2. Saccarozơ và mantozơ (C12H22O11)

a. Saccarozơ

- Là một đisaccarit.

- Cấu tạo bởi C1 của gốc α - glucozơ nối với C2 của gốc β - fructozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C2).

- Trong phân tử không còn nhóm OH semiaxetal, nên không có khả năng mở vòng.

b. Mantozơ

- Là đồng phân của Saccarozơ.

Cấu tạo bởi C1 của gốc α - glucozơ nối với C4 của gốc α - hoặc β - glucozơ qua nguyên tử O (C1 – O – C4).

- Đơn vị monosaccarit thứ hai có nhóm OH semiaxetal tự do, có thể mở vòng tạo thành nhóm anđehit (–CHO).

3. Tinh bột và xenlulozơ (C6H10O5)n

a. Tinh bột

- Là polisaccarit

- Cấu tạo bởi các mắt xích α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo

- Phân tử không có nhóm CHO và các nhóm OH bị che lấp đi.

b. Xenlulozơ

- Không là đồng phân của tinh bột

- Cấu tạo bởi các mắt xích β-glucozơ liên kết với nhau thành mạch kéo dài

- Phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích còn 3 nhóm OH tự do

- Nên công thức của xenlulozơ còn có thể viết [C6H7O2(OH)3]n.

II. Tính chất hoá học của một số Cacbohiđrat tiêu biểu

Lý thuyết: Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểuLý thuyết: Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểu

(+): có phản ứng, không yêu cầu viết sản phẩm; (-): không có phản ứng.

Chuyên đề Hóa 12: đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết: Luyện tập cấu trúc và tính chất của một số Cacbohiđrat tiêu biểu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 812
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm