Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Bazơ

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Bazơ. Hy vọng qua bộ tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Amino axit tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH)

(NH2)xR(COOH)y + yNaOH → (NH2)xR(COONa)y + yH2O

Ví dụ: H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

Ta có:

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Bazơ

+ BTKL: Maa + y.MNaOH = Mmuối +y.M_{H_2O} ⇒ Mmuối = Maa + 22y

Bài tập minh họa Amino Axit tác dụng với Bazơ

Câu 1: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.

B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.

D. H2NCH2COOCH3.

X có thể là amino axit H2NCH2CH2COOH hoặc este H2NCH2COOCH3

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Bazơ

nNaOH = 0,1 . 1,5 = 0,15 (mol)

0,1 mol X + 0,1 mol NaOH → 0,1 mol muối

Chất rắn gồm muối và NaOH dư → mmuối = 11,7 – 40 . 0,05 = 9,7 (gam)

CTCT của muối là: H2NCH2COONa

Vậy công thức cấu tạo thu gọn của X là: H2NCH2COO-CH3.

Câu 2: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH

B. H2NC3H5(COOH)2

C. (H2N)2C4H7COOH

D. H2NC2H4COOH

nX = nNaOH = 0,04 mol → Phân tử X có 1 nhóm COOH

→ Muối có dạng (NH2)xR-COONa (0,04 mol)

→ M muối = 125

→ R + 16x = 58

→ R = 42, x = 1 (-C3H6-) là nghiệm thỏa mãn.

X là NH2-C3H6-COOH

→ Đáp án A

Câu 3: Cứ 0,02 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Mặt khác, cứ 1,5 gam X phản ứng vừa đủ với 80ml dung dịch KOH 0,25M. Phân tử khối của X là:

A. 75

B. 85

C. 90

D. 120

TN1: Ta có: nNaOH = 0, 1 x 0,2 = 0,02 (mol) = n(X)

⇒ X có một nhóm – COOH ⇒ (X) có dạng (H2N)n – R – COOH

TN2: nNaOH = 0,08 x 0,25 = 0,02 (mol) = n(X)

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Bazơ

→ Đáp án A

Câu 4: Cho 0,1 mol &alph; – amino axit A dạng H2N – R – COOH phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo thành 11,1 gam muối khan. Vậy A là:

A. Alanin

B. Glixin

C. Phenyalanin

D. Valin

H2N – R – COOH + NaOH → H2N – R – COONa + H2O

(mol) 0,1→ 0,1

Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Bazơ

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập Amino Axit tác dụng với Bazơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.350
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm