Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

Chuyên đề Hóa học 12 Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch BromDạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

*PP: 1) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mamin + maxit = mmuối

2) Tính mol của chất đề bài cho rồi đặt vào phương trình để suy ra số mol của chất đề bài hỏi ⇒ tính m

3) Áp dụng định luật tăng giảm khối lượng

Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

⇒ mMuối = A + B

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 35 gam hỗn hợp các amin gồm anilin; metylamin; đimetylamin; đimetylmetylamin tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng muối khan thu được sau phản ứng?

Giải

Tổng quát : RN + HCl → RNHCl

nHCl = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng ta có:

mmuối khan = mAmin + 36,5nHCl = 35+ 36,5. 0,3 = 45,95 gam

Ví dụ 2: Cho 12,1 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin (tỉ lệ mol 1 : 2) phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Giải

Có: n_{CH_3NH_2} = 0,1 ; n_{(CH_3)_2NH} = 0,2 mol

nHCl = 0,3 mol

Tổng quát : RN + HCl → RNHCl

⇒ mmuối = mamin + mHCl = 0,1. 31+0,2. 45+ 0,3. 36,5=23,05g

Ví dụ 3: Cho 0,1 mol anilin (C6H5-NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Khối lượng muối phenylamoni clorua thu được là:

Giải

Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

⇒ nmuối = 0,1 mol ⇒ mmuối = 0,1 .129,5 = 12,95g

Bài tập vận dụng Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

Câu 1: Cho 4,5 gam etylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 7,65 gam.

B. 8,10 gam.

C. 8,55 gam.

D. 8,15 gam.

Ta có: n_{C_2H_5NH_2} = 0,1 mol

C2H5NH2 + HCl → C2H5NH3Cl

0,1 mol → 0,1 mol

⇒ mmuối = 8,15 g

→ Đáp án D

Câu 2: Cho 5,9 gam propylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:

A. 9,65 gam.

B. 8,15 gam.

C. 9,55 gam.

D. 8,10 gam.

Ta có: n_{C_3H_7NH_2} =0,1 mol

C3H7NH2 + HCl → C3H7NH3Cl

0,1 mol → 0,1 mol

⇒ mmuối = 9,55g

→ Đáp án C

Câu 3: Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 19,1 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đặt CT của amin đơn chức là RNH2

RNH2 + HCl → RNH3Cl

⇒ mtăng = mHCl phản ứng = 7,3g ⇒ nHCl = namin = 0,2 mol

Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

⇒ X là C3H7NH2 có 4 CTCT thỏa mãn:

CH3CH2CH2NH2; CH3CH(NH2)CH3 ; CH3CH2NHCH3; CH3NH(CH3)C H3

→ Đáp án C

Câu 4:Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là

A. 0,93 gam

B. 2,79 gam

C. 1,86 gam

D. 3,72 gam

C6H5-NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 kết tủa + 3HBr.

⇒ n kết tủa = 0,03 mol.

⇒ nAnilin = n kết tủa = 0,03 mol.

⇒ m = 0,03.93 = 2,79g

→ Đáp án B

Câu 5: Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

A. 164,1ml.

B. 49,23ml.

C. 88,61 ml.

D. số khác.

Đáp án

Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

→ Đáp án A

Câu 6: Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.

A. 2,79 gam

B. 1,86 gam

C. 3,72 gam

D. 0,93 gam

Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

→ Đáp án B

Câu 7: Cho m gam etylamin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Giá trị của m là

A. 9,0.

B. 18,0.

C. 4,5.

D. 13,5.

Muối gồm (C2H5NH3)2SO4 (a mol) và C2H5NH3HSO4 (a mol)

nH2SO4 = a + a = 0,2 ⇒ a = 0,1

nC2H5NH2 = 2a + a = 0,3 ⇒ m = 45.0,3 = 13,5g

→ Đáp án D

Câu 8: Cho 13,95 gam anilin tác dụng với nước brom thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là:

A. 74,25 gam.

B. 49,5 gam.

C. 45,9 gam.

D. 24,75 gam.

Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom

→ Đáp án B

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Dạng bài tập Amin tác dụng với dung dịch Axit và dung dịch Brom. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 6.767
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm