Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại

Chuyên đề Hóa học 12 Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Khái niệm về cặp oxi hóa - khử của kim loại

1. Cặp oxi hoá - khử của kim loại

Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại

- Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxi hoá - khử của kim loại.

Ví dụ: Cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe

2. So sánh tính chất của các cặp oxi hoá - khử

Ví dụ: So sánh tính chất của hai cặp oxi hoá - khử Cu2+/Cu và Ag+/Ag.

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Kết luận: Tính khử: Cu > Ag

Tính oxi hoá: Ag+ > Cu2+

II. Pin điện hóa của kim loại

a. Cấu tạo

Là 1 thiết bị gồm: 2 lá kim loại, mỗi lá được nhúng vào 1 dd muối có chứa cation của kim loại đó; 2 dd này được nối với nhau bằng 1 cầu muối (dd điện li trơ: NH4NO3, KNO3)

- Suất điện động của pin điện hoá (VD: Zn - Cu)

Epin = 1,10V

b. Giải thích

- Điện cực Zn (cực âm) là nguồn cung cấp e, Zn bị oxi hoá thành Zn2+ tan vào dung dịch:

Zn → Zn2+ + 2e

- Điện cực Cu (cực dương) các e đến cực Cu, ở đây các ion Cu2+ bị khử thành kim loại Cu bám trên bề mặt lá đồng.

Cu2+ + 2e → Cu

- Vai trò của cầu muối: Trung hòa điện tích của 2 dung dịch

+ Cation NH4+ (hoặc K+) và Zn2+ di chuyển sang cốc đựng dung dịch CuSO4

+ Ngược lại: các anion NO3- và SO42- di chuyển sang cốc đựng dung dịch ZnSO4.

Sự di chuyển của các ion này làm cho các dung dịch muối luôn trung hoà điện.

- Phương trình ion rút gọn biểu diễn quá trình oxi hoá-khử xảy ra trên bề mặt các điện cực của pin điện hoá:

Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại

c. Nhận xét

- Có sự biến đổi nồng độ các ion Cu2+ và Zn2+ trong quá trình hoạt động của pin. Cu2+ giảm, Zn2+ tăng

- Năng lượng của phản ứng oxi hóa - khử trong pin điện hóa đã sinh ra dòng điện một chiều.

- Những yếu tố ảnh hưởng đến suất điện động của pin điện hóa như:

+ Nhiệt độ.

+ Nồng độ của ion kim loại.

+ Bản chất của kim loại làm điện cực.

- Trong pin điện hóa:

+ Cực âm (anot): xảy ra quá trình oxi hóa

+ Cực dương (catot): xảy ra quá trình khử

III. Thế điện cực chuẩn của kim loại

1. Điện cực hiđro chuẩn

Trên bề mặt điện cực hiđro xảy ra cân bằng oxi hóa - khử của cặp oxi hóa - khử 2H+/H2

Quy ước rằng: thế điện cực của điện cực hiđro chuẩn bằng 0,00 V ở mọi nhiệt độ, tức là:

Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại

2. Thế điện cực chuẩn của kim loại

Thế điện cực tiêu chuẩn của kim loại cần được chấp nhận bằng bằng suất điện động của pin tạo bởi điện cực hiđro chuẩn và điện cực chuẩn của kim loại cần đo. Có 2 trường hợp xảy ra với giá trị của thế điện cực chuẩn:

- Thế điện cực chuẩn của cặp Mn+/M là số dương nếu khả năng oxi hóa của ion Mn+trong nửa pin Mn+/M là mạnh hơn ion H+ trong nửa pin 2H+/H2

- Thế điện cực chuẩn của cặp Mn+/M là số âm nếu khả năng oxi hóa của ion Mn+ trong nửa pin Mn+/M là yếu hơn ion H+ trong nửa pin 2H+/H2

Ví dụ: Thế điện cực chuẩn của các cặp kim loại:

Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại

IV. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại

Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại còn được gọi là dãy thế oxi hóa - khử chuẩn của kim loại, hoặc dãy thế khử chuẩn của kim loại.

Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại

V. Ý nghĩa của dãy thế điện cực chuẩn của kim loại

1. So sánh tính oxi hóa - khử

Trong dung môi nước, thế điện cực chuẩn của kim loại Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại càng lớn thì tính oxi hóa của cation Mn+ càng mạnh và tính khử của kim loại M càng yếu và ngược lại

2. Xác định chiều của phản ứng oxi hóa - khử

Xác định chiều của phản ứng oxi hóa - khử cũng là sự tìm hiểu về phản ứng đó trong điều kiện tự nhiên có xảy ra hay không.

3. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa

Suất điện động chuẩn của pin điện hóa (E0pin) bằng thế điện cực chuẩn của cực dương trừ đi thế điện cực chuẩn của cực âm. Suất điện động của pin điện hóa luôn là số dương.

Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại

4. Xác định thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử

Ta có thể xác định được thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử khi biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa (E0pin) và thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử còn lại.

E0(+) = E0pin + E0(-); E0(-) = E0(+) - E0pin

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết: Dãy điện hóa của kim loại. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.379
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm