Bài tập về phản ứng trùng hợp

Chuyên đề Hóa học 12 Bài tập về phản ứng trùng hợp. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Kiến thức cần nhớ về phản ứng trùng hợp

*Phương pháp giải

- ĐLBT khối lượng: Monome Bài tập về phản ứng trùng hợp polime (cao su, nhựa, thủy tinh, tơ, chất dẻo…) + monome dư ⇒ mmonome = mpolime + mmonome dư

Ví dụ minh họa bài tập về phản ứng trùng hợp

Ví dụ 1. Một polime X được xác định có phân tử khối là 39026,5 đvC với hệ số trùng hợp để tạo nên polime này là 625. Polime X là?

Hướng dẫn giải

Polime có Mmắt xích = Bài tập về phản ứng trùng hợp = 62,5 ⇒ Dấu hiệu của nguyên tố clo.

Gọi công thức X là CxHyCl ⇒ 12x + y = 27

⇒ X có công thức là C2H3Cl ⇔ CH2=CHCl

Ví dụ 2. Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch Brom dư thì có 36 gam Br2 phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là:

Hướng dẫn giải

nBr2 = netylen dư = 0,225 mol

⇒ H% = 1 – 0,225 = 77,5%

⇒ mPE = metylen phản ứng trùng hợp = 21,7 g

Ví dụ 3. Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin với xúc tác Na thu được một loại cao su buna-N chứa 10,44 % nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su trên là:

Hướng dẫn giải

Gọi số mol của buta-1,3-đien và acrilonitrin lần lượt là x, y mol

Có xC4H6 + yC3H3N → (C4H6)x(C3H3N)y

% N = Bài tập về phản ứng trùng hợp = 0,1044

→ x : y = 3 : 2

Bài tập vận dụng về phản ứng trùng hợp

Bài 1: Tiến hành trùng hợp 26 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với 500 ml dung dịch Br2 0,15M, cho tiếp dung dịch KI dư vào thu được 3,175 gam Iod. Khối lượng polime tạo ra là:

A. 12,5.

B. 24.

C. 16.

D. 19,5.

Đáp án: D

Có nStiren = 0,25 mol; nBr2 = 0,075 mol; nI2 = 0,0125

Stiren + Br2 → Stiren-Br2 (1)

Br2 + 2KI → 2KBr + I2 (2)

⇒ nBr2 = nI2 = 0,0125 mol

⇒ nBr2 (1) = nStiren dư =0,0625 mol

⇒ mpolime = mStiren ban đầu – mStiren dư = 19,5 g

Bài 2: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin trong cao su

A. 1 : 2

B. 1 : 1

C. 2 : 1

D. 3 : 1

Đáp án: C

Cao su buna-S có dạng (C4H6)x.(C8H8)y.

⇒ %N = Bài tập về phản ứng trùng hợp = 0,0869

⇒ x : y = 2 : 1

Bài 3: Trùng hợp 5,6 lít (đktc) propilen, nếu hiệu suất 80%, khối lượng polime thu được là:

A. 10,5 gam

B. 8,4 gam

C. 7,4 gam

D. 9,5 gam

Đáp án: B

Khối lượng polime: Bài tập về phản ứng trùng hợp . 80%. 42 = 8,4 g

Bài 4: Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là:

A. 7,520.

B. 5,625.

C. 6,250.

D. 6,944.

Đáp án: B

CH2=CHCl → [CH2–CHCl]n

Khối lượng PVC thu được là 62,5 . 0,1 .90% = 5,625g

Bài 5: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

A. 2,55

B. 2,8

C. 2,52

D. 3,6

Đáp án: C

nCH2=CH2 Bài tập về phản ứng trùng hợp (-CH2–CH2-)n.

mPE = 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

Bài 6: 5,2 g stiren đã bị trùng hợp 1 phần tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,0125 mol brom. Lượng stiren chưa bị trùng hợp chiếm bao nhiêu phần trăm trong 5,2 g:

A. 25%

B. 50%

C. 52%

D. 75%

Đáp án: A

nstiren không bị trùng hợp = 0,0125 mol

⇒ m = 0,0125.104 = 1,3 gam

⇒ %mstiren không bị trùng hợp = Bài tập về phản ứng trùng hợp = 25%

Bài 7: Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là:

A. 60%.

B. 75%.

C. 80%.

D. 83,33%.

Đáp án: B

nI2 = Bài tập về phản ứng trùng hợp = 0,005 mol ⇒ nstiren dư = 0,03 – 0,005 = 0,025 mol

⇒ nstiren pu = 0,1 – 0,025 = 0,075 mol ⇒ H = 75%.

Bài 8: Trùng hợp propilen thu được polipropilen (PP). Nếu đốt cháy toàn 1 mol polime đó thu được 13200 gam CO2. Hệ số trùng hợp n của polime đó là:

A. 120

B. 92

C. 100

D. 140

Đáp án: C

PP có công thức (C3H6)n

(C3H6)n + 4,5 O2 → 3nCO2 + 3nH2O

Khi đốt cháy 1 mol PP sinh ra 3n mol CO2 → 3n = 300 → n = 100

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập về phản ứng trùng hợp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 684
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm