Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4: Polime và Vật liệu Polime

Hóa học lớp 12 chương 4: POLIME và VẬT LIỆU POLIME

Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4: POLIME và VẬT LIỆU POLIME gồm lý thuyết, bài tập trắc nghiệm và đáp án đi kèm, giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, vận dụng giải các dạng bài tập chương 4 môn Hóa học hiệu quả. Mời các bạn tham khảo lý thuyết và 74 câu hỏi trắc nghiệm chương 4 môn Hóa lớp 12 có đáp án.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4: POLIME và VẬT LIỆU POLIME để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lý thuyết về polime và vật liệu polime, có bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

POLIME và VẬT LIỆU POLIME

A. Lý thuyết chương 4 hóa 12

I. POLIME: Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4:

Khái niệm

 • Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
 • Mắt xích là đơn vị cơ sở liên kết với nhau tạo thành polime.

CH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n

monome polime

n: hệ số polime (độ polime hóa)

Danh pháp

 • Tên của polime xuất phát từ tên monome hoặc tên của loại hợp chất + tiền tố poli
 • Ngoài ra một số polime có tên thường:

TD: (-CH2-CH2-)n: polietilen

(-NH-[CH2]5-CO-)n: policaproamit

(-CF2-CF2-) : teflon

Phân loại

 • Polime thiên nhiên: tinh bột
 • Polime tổng hợp:
 • Polime trùng hợp: polietilen...
 • Polime trùng ngưng: nilon - 6
 • Polime bán tổng hợp: tơ visco...

Đặc điểm

 • Mạch không nhánh: amilozơ...
 • Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen...
 • Mạch mạng lưới không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit...

Tính chất vật lý

 • Polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
 • Chất nhiệt dẻo: là polime khi nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại.
 • Chất nhiệt rắn: là polime không nóng chảy khi đun mà bị phân hủy
 • Polime có tính dẻo: polietilen, polipropilen...
 • Polime có tính đàn hồi: polibutađien, poliisopren...
 • Polime dễ kéo thành sợi dai, bền: nilon – 6, xenlulozơ...
 • Polime trong suốt, không giòn: polimetylmetacrylat...
 • Polime có tính cách điện, cách nhiệt: polietilen, polivinyl clorua...
 • Polime bán dẫn: polianilin, polithiophen...

B. Trắc nghiệm hóa 12 chương 4 có đáp án

MỨC ĐỘ BIẾT

Câu 1: Poli(vinyl clorua) có công thức là

A. (-CH2-CHCl-)n

B. (-CH2-CH2-)n.

C. (-CH2-CHBr-)n.

D. (-CH2-CHF-)n.

Câu 2: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) gọi là phản ứng

A. nhiệt phân.

B. trao đổi.

C. trùng hợp.

D. trùng ngưng.

Câu 3: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng

A. trao đổi.

B. nhiệt phân.

C. trùng hợp.

D. trùng ngưng.

Câu 4: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

A. polivinyl clorua.

B. polietilen.

C. polimetyl metacrylat.

D. polistiren.

Câu 5: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH2-Cl.

B. CH3-CH3.

C. CH2=CH-CH3.

D. CH3-CH2-CH3.

Câu 6: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch

A. HCOOH trong môi trường axit.

B. CH3CHO trong môi trường axit.

C. CH3COOH trong môi trường axit.

D. HCHO trong môi trường axit.

Câu 7: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây ?

A. C2H5COO-CH=CH2.

B. CH2=CH-COO-C2H5.

C. CH3COO-CH=CH2.

D. CH2=CH-COO-CH3.

Câu 8: Nilon–6,6 là một loại

A. tơ axetat.

B. tơ poliamit.

C. polieste.

D. tơ visco.

Câu 9: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trao đổi.

B. oxi hoá - khử.

C. trùng hợp.

D. trùng ngưng.

Câu 10 : Tên gọi của polime có ký hiệu PVC là

A. poli vinylclorua.

B. poli vinylclo.

C. poli(vinyl clorua).

D. poli (vinyl) clorua.

........

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Ôn tập Hóa học lớp 12 chương 4: POLIME và VẬT LIỆU POLIME, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thể cập thể trao đổi thông tin tài liệu, cũng như có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất. Chúc các em học tập tốt nhé.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
12
Sắp xếp theo

  Hóa 12 - Giải Hoá 12

  Xem thêm