Đọc hiểu Thời gian là vàng

VnDoc giới thiệu tới các em 2 dạng Đề Đọc hiểu Thời gian là vàng và tư liệu về bài nghị luận xã hội với câu tục ngữ này, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng bài đọc hiểu khác nhau. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đọc hiểu thời gian là vàng - Đề số 1

I. Đọc hiểu ( 3.0 điểm)

Đọc đoạn trích:

THỜI GIAN LÀ VÀNG

Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.

Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.

Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.

Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

(Phương Liên - Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục)

Câu 1. Theo tác giả, thời gian có những giá trị nào?

Câu 2. Xác định và nêu hiệu quả nghệ thuật của 01 biện pháp tu từ cú pháp trong văn bản?

Câu 3. Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được?

Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?

Câu 5. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu ở phần Đọc - hiểu: “Thời gian là vàng”.

Câu 6. Từ ý nghĩa được gợi ra từ văn bản, anh/chị tâm đắc nhất với giá trị thời gian nào?

Đáp án Đọc hiểu thời gian là vàng - Đề số 1

Câu 1:

Theo tác giả, thời gian có những giá trị đó là: Thời gian là sự sống, thời gian là thắng lợi, thời gian là tiền bạc, thời gian là tri thức.

Câu 2:

- Biện pháp tu từ cú pháp trong văn bản là: Điệp cú pháp ( thời gian là…)

- Hiệu quả nghệ thuật là: Nhấn mạnh vào giá trị của thời gian đối với con người và cuộc sống.

Câu 3:

- Theo tác giả, thời gian là vàng vì thời gian quý như vàng

- Vàng mua được: vàng là thứ vật chất hữu hình, dù có đẹp, có giá trị đến đâu vẫn có thể trao đổi, mua bán được.

- Thời gian không mua được: thời gian là thứ vô hình không thể nắm bắt, đã đi là không trở lại.

Câu 4:

Các em có thể trình quan điểm cá nhân, đưa ra lý lẽ giải thích hợp lý, và lưu ý nhấn mạnh vào giá trị và cách sử dụng quỹ thời gian của con người

Câu 5: Nghị luận 200 chữ bàn về thời gian là vàng

Gợi ý làm bài

* Giải thích:

- Thời gian là vàng: Nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian, sự quý báu của việc trân trọng thời gian, giá trị của thời gian là không có gì sánh bằng.

* Bàn luận:

- Thời gian là vàng: thời gian được tính bằng giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm… Nó luôn chảy trôi theo dòng tuần hoàn của cuộc sống. Thời gian là vô giá bởi nó có tính chất một đi không trở lại, như mũi tên đã bắn đi nên không lấy lại được.

- Thời gian giúp con người ta khôn lớn, trưởng thành, lao động, làm mọi thứ cần thiết trong cuộc sống. Nó tạo ra giá trị tiền bạc dưới bàn tay lao động của con người.

- Thời gian là vô giá bởi nó sẽ đem lại cho người biết trân trọng nó, sử dụng nó hợp lí vinh quang, niềm vui và hạnh phúc. Thời gian là báu vật của cuộc sống.

- Lãng phí thời gian, không biết trân trọng nó khiến con người sẽ có cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng về những giá trị đã qua.\\

Bài học nhận thức và hành động:

- Quý trọng thời gian là quý trọng giá trị cuộc sống. Mỗi con người phải ý thức được giá trị của thời gian, sống đẹp trong từng ngày của hiện tại, trân trọng từng phút giây.

- Quý trọng thời gian không có nghĩa là sống vội, sống gấp, sống chỉ biết tận hưởng mà cần sống, học tập, lao động và cống hiến cho xã hội.

Bài văn tham khảo: Nghị luận xã hội: Thời gian là vàng

Câu 6:

Thông điệp " Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hồi tiếc cũng không kịp.". Thấy được giá trị và chúng ta nên biết cách sự dụng thời gian một cách hợp lý.

Đọc hiểu thời gian là vàng - Đề số 2

Câu 1. Theo tác giả, thời gian có những giá trị nào?

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.

Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ chính được sử dụng trong văn bản và nêu tác dụng.

Câu 4. Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được?

Câu 5. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?

Câu 6. Qua đoạn trích trên, anh/chị rút ra bài học gì về việc sử dụng thời gian?

Câu 7. Viết đoạn văn khoảng 7-10 dòng trình bày suy nghĩ của em về câu: Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.

Câu 8. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu ở phần Đọc hiểu: “Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá”.

Câu 9. "Ngạn ngữ có câu. Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá."

Viết đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Đáp án Đọc hiểu thời gian là vàng - Đề số 2

Câu 1.

Theo tác giả, thời gian có những giá trị sau:

- Thời gian là vàng

- Thời gian là sự sống

- Thời gian là thắng lợi

- Thời gian là tiền

- Thời gian là tri thức

Câu 2.

Phương thức biểu đạt chính: Nghị Luận

Câu 3.

- Biện pháp tu từ chính được sử dụng là phép điệp (điệp từ ngữ: "thời gian" và điệp cấu trúc: "thời gian là…")

- Tác dụng: Nhấn mạnh giá trị quý báu của thời gian đối với con người.

Câu 4.

Tác giả cho rằng: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được? vì:

- Thời gian là vàng: thời gian quý giá như vàng.

- Vàng mua được: Vàng là vật chất hữu hình có thể mua bán, trao đổi.

- Thời gian không mua được: Thời gian là thứ vô hình không thể nắm bắt, đã đi là không trở lại

Câu 5. Học sinh có thể chọn và lý giải giá trị của thời gian mà bản thân tâm đắc và phải lý luận sao cho có tính thuyết phục.

Câu 6.

Bài học rút ra được là về việc sử dụng thời gian: Cần sử dụng thời gian một cách hợp lí, có kế hoạch cho từng việc. Không nên lãng phí thời gian vì thời gian đã qua thì không thể lấy lại được.

Câu 7.

Nêu được vấn đề: Bỏ phí thời gian tức là không biết sử dụng thời gian một cách hợp lí và hiệu quả.

Bàn luận:

- Bỏ phí dù chỉ 1 giây thôi chúng ta cũng không thể lấy lại được.

- Là học sinh - đại diện của tuổi trẻ, của tương lai mà không chịu dành thời gian để học tập, làm việc, tích lũy kinh nghiệm thì sau này ta chẳng thể quay trở lại được nữa.

- Thời gian mang đến cơ hội cũng mang đi cơ hội của mỗi chúng ta.

Bài học: Bản thân mỗi người cần có ý thức không được bỏ phí thời gian mỗi ngày, phải có kế hoạch để sử dụng thời gian hợp lý.

Câu 8.

- Về hình thức: Đảm bảo đúng cấu trúc đoạn văn nghị luận, dung lượng khoảng 200 chữ.

- Về nội dung: Xác định đúng vấn đề: Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá

Vận dụng tốt các thao tác lập luận để viết đoạn văn cơ bản đạt các nội dung sau:

+ Giải thích: Thời gian quý giá như vàng, nhưng vàng thì có thể mua được, còn thời gian thì không mua được nên thời gian là vô giá.

+ Bàn luận: Khẳng định ý kiến trên hoàn toàn đúng.

  • Thời gian trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại.

  • Thời gian không thể mua được hay không thể đánh đổi bằng bất cứ một vật có giá trị nào, cho dù đó là vàng

  • Phê phán những kẻ không biết quý trọng thời gian, sử dụng thời gian vào những việc làm vô bổ.

+ Rút ra bài học: Nhận thức được giá trị của thời gian, từ đó có ý thức tận dụng thời gian, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện những việc có ích.

Câu 9.

* Giới thiệu vấn đề: "Ngạn ngữ có câu. Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá."

* Bàn luận vấn đề:

Giải thích

- Thời gian là vàng: sự quý giá của thời gian sánh ngang với vật phẩm giá trị cao là vàng.

- Vàng mua được: Nhấn mạnh tính vật chất, cụ thể, hữu hình của vàng. Đó là dạng vật chất có thể mua được, trao đổi được trên thị trường, tính bằng sự cụ thể, mua bằng tiền.

- Thời gian không mua được: đây chính là sự đối lập giữa thời gian và vàng. Thời gian là vô hình, không thể nắm bắt, mất đi không lấy lại được, không thể mua được bằng tiền.

=> Ý cả câu: Nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian, sự quý báu của việc trân trọng thời gian, giá trị của thời gian là không có gì sánh bằng.

Phân tích, bình luận:

- Thời gian là vàng bởi thời gian được tính bằng giây, phút, giờ, tháng, năm… nó luôn tiếp diễn theo dòng tuần hoàn của cuộc sống chứ không dừng lại.

- Thời gian giúp con người ta khôn lớn, trưởng thành, giúp ta biết lao động, làm mọi việc cần thiết trong cuộc sống. Nó tạo ra giá trị tiền bạc dưới bàn tay lao động của con người

- Thời gian là vô giá bởi nó có tính chất một đi không trở lại, như mũi tên đã bắt đi nên không lấy lại được.

- Thời gian là vô giá bởi nó sẽ đem lại con người biết trân trọng nó, sử dụng nó hợp lý đạt đến vinh quang, niềm vui và hạnh phúc. Thời gian là báu vật của cuộc sống.

- Phê phán những người lãng phí thời gian, không biết trân trọng nó khiến con người sẽ có cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng về những giá trị đã qua.

* Rút ra bài học về nhận thức, liên hệ bản thân

- Biết quý trọng thời gian chính là biết quý trọng những giá trị của cuộc sống.

- Cần phải có ý thức được giá trị của thời gian, sống đẹp trong từng ngày của hiện tại, trân trọng từng phút, giây.

- Biết quý trọng thời gian không có nghĩa là sống vội, sống gấp, sống chỉ biết tận hưởng mỗi ngày.

Bên cạnh tài liệu đọc hiểu Thời gian là vàng, VnDoc cũng xin gửi tới bạn đọc bài văn nghị luận xã hội chủ đề này để giúp các bạn có thêm tư liệu phục vụ quá trình học tập của mình.

Nghị luận xã hội về câu nói thời gian là vàng

Kho tàng văn học dân gian Việt Nam có rất nhiều câu ca dao tục ngữ hay, nhiều ý nghĩa, một trong số đó phải nhắc đến chính là câu: “Thời gian là vàng”. Vàng vốn là một thứ kim loại quý giá mà con người dùng để tích trữ, dùng làm tài sản cho bản thân mình, người nào có càng nhiều vàng càng chứng tỏ tiềm năng kinh tế vững chắc của họ. Ông cha ta so sánh thời gian với vàng nhằm mục đích đề cao vai trò, tầm quan trọng, quý giá của thời gian đối với cuộc sống con người nhằm thúc đẩy con người để tránh làm mất hoặc lãng phí thời gian. Một ngày có 24 tiếng và quỹ thời gian của mỗi con người như nhau, khi thời gian trôi đi thì sẽ không lấy lại được, chính vì thế, chúng ta phải biết trân trọng thời gian, cố gắng làm việc, học tập, trau dồi để hoàn thiện bản thân. Khi chúng ta biết tiết kiệm và sử dụng quỹ thời gian hợp lí, chúng ta sẽ làm được nhiều việc có ích cho bản thân mình và xã hội, đồng thời không bỏ lỡ những cơ hội tốt, quý giá trước mắt. Người biết quý trọng thời gian là người yêu cuộc sống, biết sống có ích đồng thời họ cũng là những người biết trân trọng thời gian của người khác. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết quý trọng thời gian, lãng phí thời gian vào những việc làm vô ích, bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu,… những người này đáng bị thẳng thắn phê phán. Mỗi người học sinh chúng ta trước hết phải biết dành quỹ thời gian của mình cho việc học, ưu tiên việc học và phát triển bản thân hàng đầu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần dành thời gian cho những người thân yêu và theo đuổi những sở thích, đam mê riêng của bản thân,… Thời gian tuy vô hạn nhưng cũng hữu hạn, mỗi chúng ta hãy biết trân trọng thời gian mỗi ngày và sống có ích cho xã hội.

......................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc 2 mẫu tài liệu Bộ đề Đọc hiểu Thời gian là vàng. Bài viết đã gửi tới bạn đọc bộ đề đọc hiểu ngữ văn 12. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Soạn văn 12, Văn mẫu 12...

Đánh giá bài viết
56 69.846
Sắp xếp theo

Đề đọc hiểu môn Ngữ Văn

Xem thêm