Tôi tư duy tôi thành đạt

Tôi tư duy tôi thành đạt là tài liệu đọc hiểu văn bản do VnDoc biên soạn bám sát chương trình Ngữ Văn 12 giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập phần đọc hiểu trong cấu trúc đề thi học kì, đề thi THPT Quốc gia.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.com
Nghiêm cấm sao chép nhằm mục đích thương mại

Đọc hiểu Tôi tư duy tôi thành đạt - Đề 1

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

(1) Rất nhiều người kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông. (2) Họ nghĩ rằng nếu số đông người đang làm việc gì đó, việc đó chắc chắn phải đúng. (3) Đó phải chăng là một ý tưởng tốt? (4) Nếu mọi người chấp nhận nó, phải chăng đó là biểu tượng cho sự công bằng, liêm chính, lòng từ bi và sự nhạy cảm? (5) Không hẳn. (6) Tư duy số đông cho rằng Trái đất là tâm điểm của vũ trụ, nhưng Copernicus nghiên cứu những vì sao, các hành tinh và chứng minh một cách khoa học rằng Trái đất và những hành tinh khác trong thái dương hệ của chúng ta đang quay quanh Mặt trời. (7) Tư duy số đông cho rằng phẫu thuật không cần những dụng cụ y tế sạch, nhưng Joseph Lister đã nghiên cứu tỉ lệ tử vong cao trong các bệnh viện và giới thiệu biện pháp khử trùng, ngay lập tức cứu được bao nhiêu mạng người. (8) Tư duy số đông cho rằng phụ nữ không nên có quyền bỏ phiếu, tuy nhiên những người như Emmeline Pankhurst và Susan B.Anthony đã đấu tranh và giành được quyền đó. (9) Tư duy số đông đưa Hitler lên nắm quyền lực ở Đức, nhưng đế chế của Hitler đã giết hại hàng triệu người và gần như tàn phá cả châu Âu. (10) Chúng ta luôn cần nhớ rằng có một sự khác biệt lớn giữa sự chấp nhận và trí tuệ. (11) Mọi người có thể nói rằng có sự an toàn trong một số trường hợp tư duy số đông, nhưng nó không phải lúc nào cũng đúng.

(Trích Tôi tư duy tôi thành đạt – John Maxwel)

Câu 1 (0,5 điểm): Đoạn văn được viết theo phương thức biểu đạt nào là chính?

Câu 2 (0,75 điểm): Anh/chị hãy xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn từ câu (6) đến câu (9).

Câu 3 (0,75 điểm): Anh/ chị hiểu như thế nào là tư duy số đông?

Câu 4 (1,0 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: "Rất nhiều người kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông". Anh/chị ứng xử với tư duy số đông như thế nào?

Đáp án đọc hiểu văn bản Tôi tư duy tôi thành đạt

Câu 1 (0,5 điểm):

Phương thức biểu đạt chính là nghị luận.

Câu 2 (0,75 điểm):

Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn từ câu (6) đến câu (9): Phép lặp cấu trúc

Tác dụng: Nhấn mạnh vấn đề cần bàn luận, giọng điệu hùng biện lôi cuốn hấp dẫn thể hiện nhiệt huyết của người viết; tạo sự liên kết về hình thức giữa các câu.

Câu 3 (0,75 điểm):

Tư duy số đông là cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá của đa số, của đại bộ phận tầng lớp trong xã hội về vấn đề, hiện tượng nào đó.

Câu 4 (1,0 điểm):

Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: "Rất nhiều người kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông". Anh/chị ứng xử với tư duy số đông như thế nào?

Suy nghĩ về câu nói: "Rất nhiều người kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông": tư duy số đông là cách nhìn nhận, đánh giá của đại đa số mọi người trước một vấn đề, một sự việc nào đó. Không phải lúc nào tư duy số đông cũng đúng nhưng nó lại gây ra hiệu ứng to lớn đối với con người. Rất nhiều người cho rằng vấn đề đó được số đông công nhận tức là nó đã chính xác.

Ứng xử với tư duy số đông: tự mình kiểm chứng về vấn đề, sự việc đó. Có cách nhìn, quan điểm cá nhân riêng biệt về một vấn đề, không dựa dẫm hay "gió chiều nào xoay chiều đó theo quan điểm của người khác hoặc theo số đông,...

Ngoài ra học sinh tự hình thành câu trả lời dựa trên quan điểm của bản thân.

Đọc hiểu Tôi tư duy tôi thành đạt - Đề 2

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:

“Rất nhiều người kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông. Họ nghĩ rằng nếu số đông người đang làm việc gì đó, việc đó chắc chắn phải đúng. Đó phải chăng là một ý tưởng tốt? Nếu mọi người chấp nhận nó, phải chăng đó là biểu tượng cho sự công bằng, liêm chính, lòng từ bi và sự nhạy cảm? Không hẳn.

Tư duy số đông cho rằng trái đất là tâm điểm của vũ trụ, nhưng Copernicus nghiên cứu những vì sao, các hành tinh và chứng minh một cách khoa học rằng Trái đất và những hành tinh khác trong thái dương hệ của chúng ta quay quanh Mặt trời. Tư duy số đông cho rằng phẫu thuật không cần những dụng cụ y tế sạch, nhưng Joseph Lister Đã nghiên cứu lệ tử vong cao trong các bệnh viện và giới thiệu biện pháp khử trùng, ngay lập tức cứu được bao nhiêu mạng người.

Tư duy số đông cho rằng phụ nữ không nên có quyền bỏ phiếu, tuy nhiên những người dân Emmeline và Susan B Anthony đã đấu tranh và giành được quyền đó. Tư duy số đông đưa Hitle lên nắm quyền lực ở Đức, nhưng đế chế của Hitle đã giết hại hàng triệu người và gần như tàn phá cả châu Âu. Chúng ta luôn cần nhớ rằng có một sự khác biệt lớn giữa sự chấp nhận và trí tuệ. Mọi người có thể nói rằng có sự an toàn trong một số trường hợp tư duy số đông, nhưng nó không phải lúc nào cũng đúng”.

(John Maxwell, Tôi tư duy, Tôi thành đạt, NXB Lao động Xã hội)

Câu 1: Đặt tên nhan đề cho văn bản nêu trên? thao tác lập luận chính được sử dụng trong văn bản?

Câu 2: Theo tác giả, vì sao mọi người tìm kiếm sự an toàn trong tư duy số đông?

Câu 3: Vì sao tác giả cho rằng tư duy số đông mang lại cảm giác an toàn, nhưng không phải lúc nào nó cũng đúng?

Câu 4: Anh/ chị rút ra được thông điệp, bài học gì sau khi đọc phần đọc hiểu văn bản?

Trả lời

Câu 1. Nhan đề: Tư duy số đông- chấp nhận hay trí tuệ?

Câu 2. Theo tác giả, mọi người tìm kiếm sự an toàn trong tư duy số đông vì họ nghĩ rằng nếu số đông người đang làm việc gì đó, việc đó chắc chắn phải đúng.

Câu 3. Tác giả cho rằng tư duy số đông mang lại cảm giác an toàn, nhưng không phải lúc nào nó cũng đúng bởi vì điều mà được đông đảo người chấp nhận chưa chắc đã là biểu tượng cho sự công bằng, liêm chính, lòng từ bi và sự nhạy cảm. Tác giả đã nêu ra được một loạt những câu chuyện có thật để chứng minh cho việc tư duy số đông chưa chắc đã đúng.

Câu 4. Bài học rút ra được là tư duy số đông không phải lúc nào cũng đúng, nó chỉ cho chúng ta cảm giác an toàn mà thôi. Cái mà chúng ta cần phân biệt giữa chấp nhận ý kiến số đông và trí tuệ hiểu được tư duy số đông đó, để luôn có tư duy đúng đắn của riêng mình.

Đọc hiểu Tôi tư duy tôi thành đạt - Đề 3

Đọc đoạn trích dưới đây và thực hiện các yêu cầu:

Rất nhiều người tìm kiếm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông. Họ nghĩ rằng nếu số đông người đang làm việc gì đó, việc đó chắc chắn phải đúng. Đó phải chăng là một ý tưởng tốt? Nếu mọi người chấp nhận nó, phải chăng đó là biểu tượng cho sự công bằng, liêm chính, lòng từ bi và sự nhạy cảm? Không hẳn. Tư duy số đông cho rằng Trái đất là tâm điểm của vũ trụ, nhưng Copernicus nghiên cứu những vì sao, các hành tinh và chứng minh một cách khoa học rằng Trái đất và những hành tinh khác trong thái dương hệ của chúng ta quay quanh Mặt trời. Tư duy số đông cho rằng phẫu thuật không cần những dụng cụ y tế sạch, nhưng Joseph Lister đã nghiên cứu tỉ lệ tử vong cao trong các bệnh viện và giới thiệu biện pháp khử trùng, ngay lập tức cứu được bao nhiêu mạng người. Tư duy số đông cho rằng phụ nữ không nên có quyền bỏ phiếu, tuy nhiên những người như Emmeline Pankhurst và Susan B. Anthony đã đấu tranh và giành được quyền đó. Tư duy số đông đưa Hitler lên nắm quyền lực ở Đức, nhưng đế chế của Hitler đã giết hại hàng triệu người và gần như tàn phá cả châu u. Chúng ta luôn cần nhớ rằng có một sự khác biệt lớn giữa sự chấp nhận và trí tuệ. Mọi người có thể nói rằng có sự an toàn trong một số trường hợp tư duy số đông, nhưng nó không phải lúc nào cũng đúng.

(John C. Maxwell, Tôi tư duy tôi thành đạt. NXB Lao động xã hội, 2012, tr.130 - 131)

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2: Đoạn trích sử dụng thao tác lập luận chính nào?

Câu 3: Đoạn trích trình bày theo cách nào?

Câu 4: Nêu tác dụng của phép lặp cấu trúc câu “Tư duy số đông…”

Câu 5: Anh/ chị hiểu như thế nào là tư duy số đông?

Câu 6: Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “Rất nhiều người kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông”. Anh/chị ứng xử với tư duy số đông như thế nào?

Trả lời

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là: nghị luận

Câu 2: Đoạn trích sử dụng thao tác lập luận chính là: Bác bỏ.

Câu 3: Đoạn trích trình bày theo cách: Tổng - phân - hợp

Câu 4: Tác dụng của phép lặp cấu trúc “Tư duy số đông …” là:

- Tạo sự liên kết về hình thức giữa các câu trong đoạn.

- Nhấn mạnh vấn đề cần bàn luận.

- Tạo nên giọng điệu hùng biện hấp dẫn lôi cuốn, thể hiện nhiệt huyết của người viết.

Câu 5: Tư duy số đông là cách suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá của đa số, của đại bộ phận tầng lớp trong xã hội về vấn đề, hiện tượng nào đó.

Câu 6: Từ câu nói “Rất nhiều người kiếm tìm sự an toàn và chắc chắn trong tư duy số đông” có thể thấy: Tư duy số đông vừa có tác động đến suy nghĩ của con người vừa hạn chế tính độc lập sáng tạo của con người. Bởi người ta thường nghĩ rằng nếu số đông làm việc gì đó, việc đó chắc phải đúng. Tư duy số đông vừa có tác động tích cực, vừa có tác động tiêu cực.

- Cách ứng xử với tư duy số đông:

+/ Cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và có chính kiến riêng .

+/ Tránh a dua theo đám đông mà thiếu sáng suốt.

+/ Tư duy số đông không phải lúc nào cũng đúng nhưng cũng cần lắng nghe để xác lập cho bản thân một cách nghĩ đúng và một cách làm đúng.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em Tôi tư duy tôi thành đạt. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các em học sinh tài liệu Để học tốt Địa lý 12, Giải Toán 12 nâng cao, Tiếng Anh lớp 12 mới mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chúc các em học tập thật tốt.

Đánh giá bài viết
1 834
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Văn

    Xem thêm