Ankan có những loại đồng phân nào

Ankan có những loại đồng phân nào được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đồng phân của Ankan, cũng như đưa ra các nội dung liên quan đến đồng đẳng, đồng phân, danh pháp Ankan.

>> Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan dưới đây:

Ankan có những loại đồng phân nào

A. Đồng phân vị trí nhóm chức.

B. Đồng phân nhóm chức

C. Có cả 3 loại đồng phân trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Ankan có từ 4C trở đi ứng với mỗi công thức phân tử có các công thức cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của các đồng phân mạch cacbon.

Đáp án D

Ankan

1. Khái niệm và đồng đẳng

Định nghĩa: ankan (còn gọi là parafin) là những hiđrocacbon no, mạch hở.

Công thức chung: CnH2n+2 (n ≥ 1).

2. Đồng phân Ankan

Ankan chỉ có đồng phân mạch C khi có từ 4C trở lện.

Mạch C hở, có thể phân nhánh hoặc không phân nhánh.

Trong phân tử chỉ có liên kết đơn (liên kết xích ma) tạo thành từ 4 obitan lai hoá sp3 của nguyên tử C, định hướng kiểu tứ diện đều (góc liên kết 109o28’). Do đó mạch C có dạng gấp khúc. Các nguyên tử có thể quay tương đối tự do xung quanh các liên kết đơn.

Hiện tượng đồng phân do các mạch C khác nhau (có nhánh khác nhau hoặc không có nhánh)

3. Danh pháp Ankan

a) Ankan không nhánh: Tên mạch C + an.

Ví dụ: CH4: metan

b)  Ankan có nhánh:

Số chỉ vị trí nhánh – tên nhánh + Tên mạch chính + an

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 6 đồng phân

Xem đáp án
Đáp án C

Viết các đồng phân cấu tạo của C6H14:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2-CH-CH(CH3)2

(CH3)3-C-CH2-CH3

Vậy C6H14 có 5 đồng phân cấu tạo.

Câu 2. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 6 đồng phân

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

Câu 3. Cho ankan có CTCT là: (CH3)2CH­CH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpentan.

B. 2,4-trimetylpetan.

C. 2,4,4-trimetylpentan.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của Metan

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.

B. CH4, C2H6, C4H10, C5H12.

C. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.

D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Đồng phân là những chất có cùng

A. công thức cấu tạo

B. công thức phân tử

C. tính chất hóa học

D. tính chất vật lý

Xem đáp án
Đáp án B

B. công thức phân tử

Khái niệm: những chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân .

Câu 6. Nhóm gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng ankan là:

A. C3H8, C4H10, C5H12, C6H12

B. CH4, C2H2, C3H8, C4H10

C. CH4, C2H4, C3H6, C4H8

D. CH4, C3H8, C4H10, C5H12

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 7. Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án
Đáp án D

Những chất nào có liên kết π kém bền trong phân tử có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

(trừ liên kết pi trong vòng benzen).

Vậy but-1-en làm mất màu dung dịch brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Ankan có những loại đồng phân nào, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
3 17.227
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm