Trong những dãy chất sau đây dãy nào có các chất là đồng phân của nhau

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau

Trong những dãy chất sau đây dãy nào có các chất là đồng phân của nhau được biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi lien quan đến cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết liên quan đến hợp chất hữu cơ. Mời các bạn tham khảo.

Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3.

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH3CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Công thức phân tử của các chất trong đáp án lần lượt là

Đáp án A là C2H6O và C2H6O

Đáp án B là C2H6O và C2H4O

Đáp án C là C3H8O và C2H6O

Đáp án D là C4H10 và C6H6

Đáp án A

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây chưa đúng?

A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

D. Liên kết ba gồm hai liên kết p và một liên kết s.

Xem đáp án
Đáp án C

Phát biểu sai là: Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

Vì cùng khối lượng phân tử nhưng có thể khác nhau về thành phần nguyên tử (ví dụ CH10 và C3H5CHO)

Câu 2. Ankan có những loại đồng phân nào

A. Đồng phân vị trí nhóm chức.

B. Đồng phân nhóm chức

C. Có cả 3 loại đồng phân trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp án
Đáp án D

Ankan có từ 4C trở đi ứng với mỗi công thức phân tử có các công thức cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của các đồng phân mạch cacbon.

Câu 3. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau

A. C2H5OH, CH3OCH3

B. CH3OCH3, CH3CHO

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH

Xem đáp án
Đáp án A

Các chất có cấu tạo khác nhau nhưng có cùng CTPT gọi là đồng phân của nhau.

→ C2H5OH, CH3OCH3 là đồng phân của nhau

Câu 4. Nhận định nào sau đây đúng về hợp chất hữu cơ?

A. Số nguyên tử C, H, O trong phân tử chất béo đều là số nguyên, chẵn.

B. Nhiệt độ nóng chảy của tristearin cao hơn nhiệt độ nóng chảy của triolein.

C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

D. Dầu ăn và dầu nhớt động cơ có cùng thành phần nguyên tố.

Xem đáp án
Đáp án B

------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Trong những dãy chất sau đây dãy nào có các chất là đồng phân của nhau, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 39
Sắp xếp theo

    Hóa 11 - Giải Hoá 11

    Xem thêm