Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau

Đồng phân

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc xác định đồng phân của các chất. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi liên quan đến đồng phân. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây. 

Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH, CH3OCH3

B. CH3OCH3, CH3CHO

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Các chất có cấu tạo khác nhau nhưng có cùng CTPT gọi là đồng phân của nhau.

→ C2H5OH, CH3OCH3 là đồng phân của nhau

Đáp án A

Đồng phân là

Đồng phân là các chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

Cần chú ý phân biệt đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (đồng phân cis – trans).

Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

Đồng phân mạch cacbon (mạch không nhanh, mạch có nhanh, mạch vòng)

Đồng phân nhóm chức

Đồng phân vị trí (vị trí liên kết bội, vị trí nhóm chức)

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào là đồng phân của nhau ?

A. CH3OH, C2H5OH.

B. C2H5OH, CH3-O-CH3.

C. C2H5OH, CH3CHO.

D. C4H4, C6H6.

Xem đáp án
Đáp án B

A chứa 2 chất là ancol có CTPT khác nhau

B có 2 chất cùng CTPT là C2H6O

C có 2 chất có CTPT khác nhau

D có 2 chất có CTPT khác nhau

Câu 2. Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo

A. 4

B. 5

C. 6

D. 10

Xem đáp án
Đáp án B

Đề bài hỏi đồng phân cấu tạo => không đếm đồng phân hình học

(1) CH2=CH-CH2-CH2-CH3

(2) CH3-CH=CH-CH2-CH3

(3) CH2=C(CH3)-CH2-CH3

(4) (CH3)2C=CH-CH3

(5) (CH3)2CH-CH=CH2

Câu 3. Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân của C5H8

CH≡C−CH2−CH2−CH3

CH3−C≡C−CH2−CH3

CH≡C−CH(CH3)−CH3

=> Có 3 đồng phân

Câu 4. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau

A. CH3OH, CH3OCH3

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3OH, C2H5OH

D. CH3CH2OH, C3H6(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án C

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11 nhé. Ngoài ra VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.967
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm