Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2

Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 được VnDoc biên soạn là đáp án hướng dẫn giải chi tiết các câu hỏi bài tập mà bạn đọc thắc mắc. Mời các bạn tham khảo. 

Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Đáp án hướng dẫn giải 

Đáp án C

C2H4O2 có 2 đồng phân là: HCOOCH3 và CH3COOH.

CH3COOH tác dụng được với: Na, NaOH, NaHCO3

HCOOCH3 tác dụng được với: NaOH

=> Có 4 phản ứng xảy ra

Công thức tính nhanh số đồng phân este no đơn chức 

Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2= 2n-2 (n < 5)

Đối với đồng phân este no, đơn chức, mạch hở: RCOOR' hoặc CnH2nO2 (n ≥ 2)

Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3. Số phản ứng xảy ra là: 

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Có thể phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa: HCOOH; CH3COOH; C2H5OH với hóa chất nào dưới đây?

A. dd AgNO3/NH3.

B. NaOH.

C. Na.

D. Cu(OH)2/OH-.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 3. Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng

A. dung dịch Na2CO3.

B. dung dịch Br2

C. dung dịch C2H5OH.

D. dung dịch NaOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. X là hỗn hợp 2 axit cacboxylic no, hở, phân tử mỗi axit chứa không quá 2 nhóm -COOH. Đốt cháy hoàn toàn 9,8 gam X được 11 gam CO2 và 3,6 gam H2O. X gồm

A. HCOOH và CH3COOH.

B. HCOOH và HOOCCH2COOH.

C. HCOOH và HOOCCOOH.

D. CH3COOH và HOOCCH2COOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5.  Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Xem đáp án
Đáp án A

Vậy este là este no, đơn chức, mạch hở

Các công thức cấu tạo là:

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)-CH3

CH3COOCH2CH3

CH3CH2COOCH3

Vậy có tất cả 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2.

Câu 6. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Áp dụng công thức số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5) = 23-2 = 2 đồng phân

........................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 6.306
Sắp xếp theo

Lớp 11

Xem thêm