Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo

Đồng phân C5H10

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đồng phân C5H10. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết liên quan đến xác định đồng phân của các hợp chất hữu cơ. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây. 

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo

A. 4

B. 5

C. 6

D. 10

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Đề bài hỏi đồng phân cấu tạo => không đếm đồng phân hình học

(1) CH2=CH-CH2-CH2-CH3

(2) CH3-CH=CH-CH2-CH3

(3) CH2=C(CH3)-CH2-CH3

(4) (CH3)2C=CH-CH3

(5) (CH3)2CH-CH=CH2

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4). Những chất nào là đồng phân của nhau?

A. (3) và (4).

B. (1), (2) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2), (3) và (4).

Xem đáp án
Đáp án D

2-metylbut-1-en (1) => có 5C và 1 nối đôi => CTPT: C5H10

3,3-đimetylbut-1-en (2) => có 6C và 1 nối đôi => CTPT: C6H12

3-metylpent-1-en (3) => có 6C và 1 nối đôi => CTPT: C6H12

3-metylpent-2-en (4) => có 6C và 1 nối đôi => CTPT: C6H12

=> những chất là đồng phân của nhau là: (2), (3) và (4)

Câu 2. Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken? 

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án
Đáp án C

Đề bài hỏi đồng phân anken => đếm cả đồng phân hình học

CH2=CH-CH2-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2-CH3 (có đồng phân hình học)

CH2=C(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

Câu 3. Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en.

D. 2-etylbut-2-en.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu Anken đồng phân cấu tạo

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 7.

Xem đáp án
Đáp án B

Các đồng phân cấu tạo mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

--------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11 nhé. Ngoài ra VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.198
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm