HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu

HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc, hướng dẫn viết phương trình điện li HClO4, cũng như biết cách xác định được HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Mời các bạn tham khảo.

1. HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu

HClO4 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HClO4,..... hay các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ba(OH)2… và hầu hết các muối.

Thí dụ: HClO4 → H+ + ClO4

2. Viết phương trình điện li của HClO4

HClO4 → H+ + ClO4

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaOH 1M với 100 ml dung dịch H3PO4 1M thì nồng độ mol của muối trong các dung dịch thu được là

A. 0,33M.

B. 0,66M.

C. 0,44M.

D. 1,1M.

Xem đáp án
Đáp án A

nOH- = nNaOH = 0,2 mol

nH3PO4 = 0,1 mol

=> nOH-/nH3PO4 = 0,2/0,1 = 2

=> Tạo muối Na2HPO4

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

0,2 → 0,1 (mol)

=> CM K2HPO4 = 0,1 : (0,2 + 0,1) = 0,33M

Câu 2. Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

A. HClO4; CuSO4; H2SO4; H2S.

B. HClO; Ca(NO3)2; BaCl2; H3PO4 .

C. HClO4; NaOH; Ca(NO3)2; K2SO4.

D. HClO4; BaCl2; HClO; CH3COOH

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Phương trình điện li nào sau đây viết đúng?

A. HClO4 → H+ + ClO4-

B. H2CO3 → 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. NaF ⇌ Na+ + F-

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Chất nào sau đây trong nước là chất điện li mạnh

A. HClO4

B. HClO

C. HF

D. H2S

Xem đáp án
Đáp án A

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn HClO4 là chất điện li mạnh hay yếu. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm