Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2022 - 2023

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học thường được lập ra vào đầu năm học, đưa ra những nhiệm vụ, mục tiêu trong cả năm, theo từng tháng và từng tuần. Nội dung cụ thể của mẫu kế hoạch cá nhân giáo viên Tiểu học được trình bày dưới đây mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là gì?

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học là bản kế hoạch làm việc của giáo viên đặt ra trong suốt một năm học, các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, theo từng chủ điểm, sự kiện trong năm học góp phần giúp công tác dạy và học được thuận lợi đạt kết quả tốt nhất. Cả cô và trò đều có những trải nghiệm hoạt động thú vị cũng như những tiết học chất lượng, hiệu quả.

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học sẽ do thầy cô lập ra vào đầu năm học, gửi lại cho nhà trường duyệt kế hoạch, chỉnh sửa. Bản kế hoạch cũng chỉ ra những tháng trọng điểm tổ chức các hoạt động cho học sinh, cam kết về số lượng học sinh khá, giỏi, thành tích đạt được trong các cuộc thi.

2. Kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2022 - 2023

2.1. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học Số 1

TRƯỜNG ………...................

TỔ: ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------

………, ngày…..tháng……năm 20...

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC: 2022 - 2023

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường Tiểu học ................

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học của tổ khối 5.

- Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2022 - 2023 của cá nhân như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Bối cảnh năm học:

Bản thân là GVCN lớp 5/2 tại điểm trường ............

Tổng số học sinh của lớp: 44/30 nữ

Trong đó:

+ Học sinh khuyết tật: 0

+ Học sinh nghèo: 01

+ Học sinh có hoàn cảnh khó khăn: 01

2/ Thuận lợi

Phần lớn các em biết thực hiện các nền nếp nội quy của nhà trường.

Cơ sở vật chất của trường tương đối đầy đủ, bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

GV trong tổ có tinh thần đoàn kết, hoà nhã trong quan hệ, quan tâm giúp nhau lúc khó khăn.

Được sự hỗ trợ của lãnh đạo tạo điều kiện để bản thân tự nghiên cứu, học hỏi nâng cao tay nghề.

3/ Khó khăn

Một vài học sinh của lớp chưa có ý thức trong việc học tập.

HS chưa có tinh thần thi đua học tập, chưa có kế hoạch tự học, chưa tự giác trong học tập, kết quả học tập còn chưa cao.

Đa số phụ huynh chỉ lo làm ăn ít quan tâm đến việc học của con em mà giao cho nhà trường.

Vài em do hoàn cảnh gia đình nên sống với ông, bà thiếu tình thương yêu của cha, mẹ.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

A- GIÁO VIÊN:

- Thực hiện đúng, đủ chương trình giảng dạy theo chuẩn KT-KN và chương trình giảm tải của bộ, không dạy chay, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Soạn bài đầy đủ, lên lớp đúng giờ.

- Tham gia học tập BDTX đúng theo kế hoạch của trường, khối đề ra.

- Đảm bảo ngày công, giờ công lên lớp; chấp hành đúng giờ giấc theo quy định của nhà trường.

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Xếp loại giáo viên chuẩn nghề nghiệp: loại tốt, xuất sắc.

- Phấn đấu dự giờ 18 tiết/năm.

- Thao giảng 6 tiết/năm (trong đó có sử dụng CNTT ít nhất 3 tiết + BTT 2 tiết )

- Họp tổ chuyên môn đầy đủ định kỳ 2 lần/tháng cùng nhau giải quyết thắc mắc, thống nhất chương trình chuyên môn, thao giảng để rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh: soạn đề kiểm tra để xây dựng ngân hàng đề cho khối nhằm đánh giá học sinh một cách khách quan.

B - HỌC SINH:

1. Chỉ tiêu chung:

- 100% học sinh đi học đủ, đúng giờ.

- 100% học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường.

- 100% học sinh có đầy đủ đồ dùng học tập và học bài trước khi đến lớp.

- 100% không nói tục, chửi thề.

2. Chỉ tiêu cụ thể:

* Chất lượng học sinh:

- Thực hiện thông tư TT28/2020/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo đó cuối năm học sẽ đạt như sau:

- Đánh giá thường xuyên đối với tất cả môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn thành đạt 100%

- Đánh giá định kì cuối năm học các môn học theo quy định:đạt điểm 5 trở lên đạt 100%

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: đạt 100%

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: đạt 100%

- Phấn đấu cuối năm học: Học sinh lớp 5/2 HTCT bậc tiểu học đạt tỉ lệ 100%.

* Duy trì sĩ số:

- Đảm bảo 100% học sinh đi học đều, đủ, đúng giờ.

- Không để học sinh nghỉ học thất thường và bỏ học giữa chừng

- Có biện pháp động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Phong trào VSCĐ phấn đấu các lớp đạt VSCĐ đạt 70%

III- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

* Đối với giáo viên:

- Có mặt trước giờ vào lớp 05 phút.

- Tư thế tác phong đàng hoàng, gương mẫu, mỗi giáo viên là tấm gương cho học sinh noi theo.

- Sinh hoạt chuyên môn đều đặn 2 tuần / 1 lần ( lịch sinh hoạt hàng tuần do tổ trưởng thông báo). Nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp cho việc giảng dạy và học tập.

- Soạn bài đầy đủ, đúng chương trình có cải tiến, soạn trước 3 ngày.

- Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học.

- Sử dụng tốt SGK và các đồ dùng dạy học, không dạy chay, có thể tự làm đồ dùng dạy học.

- Tham gia dự và dạy chuyên đề chuyên môn nắm bắt được các đổi mới phương pháp dạy học để kịp thời cập nhật vận dụng trong giảng dạy.

- Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn bằng cách tăng cường thăm lớp dự giờ để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

* Đối với học sinh:

- Đi học đúng giờ, trực nhật lớp, khu vực được phân công gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Truy bài nghiêm túc, tập thể dục đầu giờ, giữa giờ đều đặn dưới sự giám sát của sao đỏ khuyến khích những HS làm nhiều việc tốt

- Có biện pháp nhắc nhở kịp thời với học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

- Cần thực hiện cấm:

+ Cấm vứt giấy, rác bừa bãi.

+ Cấm trèo cây, cột điện ,bẻ cành, đánh cãi nhau.

+ Cấm lạng lách, đánh võng khi đi xe, thực hiện tham gia giao thông an toàn.

+ Cấm chơi trò chơi nguy hiểm khác.

- Đảm bảo 100% học sinh đi giày dép, ăn mặc gọn gàng, áo quần đồng phục, đội viên phải đeo khăn quàng.

- Nhắc nhở quán triệt học sinh 100% học và làm bài trước khi đến lớp.

* Biện pháp duy trì sĩ số:

- Thường xuyên gần gũi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên, giúp đỡ kịp thời.

- Khi học sinh có biểu hiện nghỉ học phải báo cáo BGH, đến gia đình tìm hiểu động viên giúp đỡ kịp thời, ngăn chặn việc các em bỏ học.

- Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Các lớp phấn đấu đạt yêu cầu VSCĐ.

- Có kế hoạch rèn chữ, đánh giá chữ viết cho học sinh ngay từ đầu năm.

- Tổng hợp kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời.

* Sinh hoạt tổ chuyên môn:

- Tiến hành họp tổ chuyên môn thường kỳ hai tuần 1 lần để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Trong phiên họp đảm bảo các nội dung sau:

+ Kiểm điểm việc thực hiện chuyên môn tuần trước, đề ra kế hoạch hoạt động cho tuần tới. Thống nhất chương trình cho tuần kế tiếp.

+ Rút kinh nghiệm về phương pháp và nội dung giảng dạy còn gặp vướng mắc.

+ Tổ chức thực hiện các chuyên đề chuyên môn.

+ Trao đổi thông tin mới về tình hình giáo dục, nắm bắt những thay đổi chương trình và nội dung dạy học.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

+ Đánh giá thi đua trong tháng

(Trong mỗi phiên họp cần một vài nội dung chính chứ không nhất thiết phải làm tất cả các nội dung trên)

*Tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng:

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề chuyên môn bồi dưỡng nghiệp vụ do trường hoặc tổ chuyên môn, do phòng giáo dục tổ chức.

- Tích cực sử dụng sách tham khảo chuyên môn của thư viện nhà trường.

- Tự làm các đồ dùng cần thiết để phục vụ cho bài giảng có hiệu quả. Tích cực sử dụng triệt để các đồ dùng có sẵn để nâng cao chất lượng giảng dạy có hiệu quả.

* Theo dõi chất lượng hàng tháng, kì:

- Theo dõi về diễn biến quá trình học tập của học sinh để có điều chỉnh kịp thời. Quan tâm phụ đạo học sinh CHT.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tháng

Nội dung công việc

09/2022

- Nhận lớp, nắm tình hình học sinh, ôn tập.

- Tạo nhóm zalo để liên lạc với phụ huynh

- Ổn định hoạt động dạy và học

- Chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới

- Góp ý kiến dự thảo GDPT của Bộ GD& ĐT

- Khai giảng năm học mới

- Xây dựng kế hoạch cá nhân

- Duyệt kế hoạch cá nhân

- Lập kế hoạch của khối nộp BGH

 

 

 

10/2022

- Dạy học theo kế hoạch

- Gửi bài qua zalo

- Thực hiện chương trình tuần 1 từ ngày 04/10

- Làm các kế hoạch cá nhân còn lại

- Duyệt kế hoạch cá nhân

- Hội nghị CB CNVC

- Duyệt hồ sơ sổ sách của GV

 

 

11/2022

- Dạy học theo kế hoạch chuyên môn

- Gửi bài qua zalo

-Tích cực rèn chữ đẹp, giữ vở sạch

-Tổ chức kỉ niệm ngày 20-11

 

 

 

12/2022

- Dạy học theo kế hoạch chuyên môn

- Dự giờ đánh giá giáo viên trong khối

- Tiếp tục phụ đạo học sinh CHT.

- Tổng kết việc rèn chữ, giữ vở

- Duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên

 

 

01/2023

- Dạy học theo kế hoạch chuyên môn

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Báo cáo kết quả kiểm tra Cuối học kì 1

- Xét thi đua học kỳ I

- Sơ kết học kỳ I

 

 

 

02/2023

- Dạy học theo kế hoạch chuyên môn

- Dự giờ thao giảng trong khối

- Phụ đạo học sinh CHT

- Nghỉ Tết âm lịch

- Duy trì sĩ số sau Tết

 

 

03/2023

- Dạy học theo kế hoạch chuyên môn

- Tiếp tục phụ đạo học sinh CHT

- Thao giảng dự giờ

- Ôn tập thi GHKII

 

 

04/2023

-Dạy học theo kế hoạch chuyên môn

- Dự giờ đánh giá giáo viên

- Dự giờ thao giảng trong khối

- Tăng cường phụ đạo học sinh CHT

 

 

05/2023

- Dạy học theo kế hoạch chuyên môn

- Kiểm tra định kì cuối năm

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

- Xét thi đua tổ

- Tổng kết năm học

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2022 - 2023 của cá nhân.

2.2. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học Số 2

TRƯỜNG ………...................

TỔ: ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------

………, ngày…..tháng……năm 20...

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học .... – ....

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 20...– 20... của Trường ……

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 20...– 20.. của Tổ ……………….;

- Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

- Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 20...– 20.. của mình như sau:

I. Sơ lược bản thân

Họ và tên: ….....…… Giới tính: ……

Sinh ngày:………… Nơi sinh: ……..

Hệ đào tạo:……………………..........

Ngành đào tạo: ……......…..............

Trình độ chuyên môn: ………….......

Trình độ lý luận: ……………............

Ngày vào ngành:………………………

Nhiệm vụ giảng dạy:…………………

Nhiệm vụ kiêm nhiệm:………………

Thành tích năm học 20.... - 20....:…

………………………………………

………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học 20.... - 20.... là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh …………. về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

- Phụ trách ………………...

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

- Giảng dạy lớp…………….

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt.

- Được đào tạo văn bằng …………………..

- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh:

- Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

- Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc đẩy mạnh ………. cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực hiện các tiết dạy thực hành Tin học cho sinh vô cùng vất vả.

- Đa số học sinh gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành Tin học ở nhà.

- Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiều bất cập.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng , pháp luật của Nhà nước , tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị .

Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.

2. Công tác chuyên môn

Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

Phối hợp với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.

3. Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học

a. Nhiệm vụ

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

b) Chỉ tiêu

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

c. Biện pháp thực hiện

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

Nhiệm vụ

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

Chỉ tiêu

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

Biện pháp thực hiện

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Nhiệm vụ

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

Chỉ tiêu:

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

Biện pháp thực hiện.

..........................................................................

II. CÁC CHỈ TIÊU:

Danh hiệu cá nhân: Về nhà nước: ………

Về Công đoàn: …………..……………………..

Kết quả phân loại GV:………………………

Kết quả các lần hội giảng:…………………

Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án:…………

Chất lương môn dạy:

Môn

LỚP

TSHS

GIỎI

KHÁ

T BÌNH

YẾU

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh giỏi cấp huyện:…… em. Học sinh giỏi cấp tỉnh:……em.

Lớp chủ nhiệm: Được xếp vị thứ …./12 lớp trong toàn trường.

2.3. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học Số 3

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ......................................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo: Giáo viên tiểu học

Trình độ đào tạo: ..........................................................................................................

Tổ chuyên môn: ...........................................................................................................

Năm vào ngành: ...........................................................................................................

Số năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi:

Cấp huyện: … năm

Cấp thành phố: … năm

Cấp tỉnh: … năm

Kết quả thi đua năm học trước: ..................................................................................

Trình độ chuyên môn đạt loại: ...................................................................................

Nhiệm vụ được phân công năm học: .........................................................................

Nhiệm vụ kiêm nhiệm: ................................................................................................

A. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch cá nhân

I. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học:

Căn cứ Chỉ thị ............................................................................................................. ;

Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

………………

Căn cứ vào kế hoạch của trường.............................................................................. ;

Căn cứ vào tình hình của lớp được phân công chủ nhiệm.

Tôi dự kiến xây dựng kế hoạch như sau:

1. Nhiệm vụ chung:

- Tăng cường việc giáo dục toàn diện cho học sinh tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Đổi mới phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT.

- Giáo dục học sinh có ý thức cao trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Xây dựng lớp có phong trào xã hội hoá giáo dục tạo điều kiện đổi mới phương pháp dạy học có UD CNTT.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ năng và giáo dục đạo đức cho học sinh

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, sáng tạo hiệu quả, dạy học ứng dụng theo công nghệ thông tin.

- Thực hiện phong trào giữ vở sạch viết chữ đẹp.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua hoạt động ngoại khoá.

- Tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

II. Căn cứ vào tình hình nhà trường:

1. Thuận lợi:

- Là trường nằm trong khu vực nội thị, được xếp vào một trong các trường thuận lợi của ...................... Mặc dù mới thành lập nhưng nhà trường đã xây dựng được các phong trào dạy tốt, học tốt, có phong trào vở sạch, chữ đẹp, nhà trường đã đạt danh hiệu trường tiên tiến.

- Trường có nhà cao tầng khang trang; có đủ bàn ghế mới phục vụ cho học sinh ngồi học và ăn, nghỉ buổi trưa. Các cháu được nuôi dạy khoa học nên bảo đảm sức khoẻ để học tập tốt.

2. Khó khăn:

- Các thiết bị dạy học hiện đại ứng dụng công nghệ thông tin còn thiếu, mức độ sử dụng của giáo viên còn hạn chế.

- Còn thiếu các phòng chức năng để phục vụ cho học sinh học tập.

III. Căn cứ vào đặc điểm của học sinh:

1. Thuận lợi:

- Đa số phụ huynh học sinh trong lớp là cán bộ công nhân viên chức nhà nước và nhân dân lao động và buôn bán nhỏ lẻ.

- Học sinh hầu hết được đến trường mầm non, nên các em đều có ý thức tập thể.

- Hội cha mẹ phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến giáo viên và học sinh.

2. Khó khăn:

- Học sinh lớp 1 còn nhỏ, đặc điểm tâm sinh lý học sinh khác biệt với các khối lớp khác, ý thức học tập chưa cao, hay nghịch, hay quên, thiếu tính kiên trì, chóng chán và hay cẩu thả, chưa có thói quen tự giác học tập tốt.

- Chương trình sách giáo khoa mới, nhiều bài khó, có bài quá tải so với sức học sinh nhất là môn tập viết. Các em phải làm bài tập nhiều, giáo viên dạy và nuôi học sinh cả ngày nên rất vất vả.

- Học sinh đang hoạt động vui chơi là chính, chuyển sang hoạt động học tập, nên có sự gò bó, chưa có tính tự giác, ý thức tự quản chưa cao nên giáo viên càng vất vả.

- Các em chưa biết giữ gìn đồ dùng sách vở còn làm rách nát, mất mát nên việc giữ vở sạch, viết chữ đẹp còn hạn chế nhiều. Đòi hỏi giáo viên phải chịu khó, tận tuỵ, tỉ mỉ và chu đáo để xử lý các tình huống hàng ngày.

IV. Căn cứ vào điều tra cơ bản học sinh đầu năm:

- Tổng số học sinh: ... em

Nữ: ... em

Nam: … em

- Học sinh 6 tuổi: … em

- Học sinh ở các độ tuổi khác: … em

- Học sinh dân tộc: … em

- Học sinh khuyết tật: … em

- Học sinh lưu ban: … em

B. Những chỉ tiêu biện pháp cụ thể:

1. Duy trì sĩ số: đảm bảo duy trì 100% sĩ số trong cả năm.

2. Giáo dục đạo đức nếp sống:

- Thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Giáo dục các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Chỉ tiêu về hạnh kiểm:

- Thực hiện đầy đủ: 34 học sinh = 100%

- Thực hiện chưa đầy đủ: 0%

Biện pháp:

Tổ chức thường xuyên học sinh tham gia thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các bộ môn văn hoá, các hoạt động đội thiếu niên nhi đồng và các hoạt động ngoại khoá. Giáo dục học sinh trở thành con ngoan trò giỏi.

- Tổ chức tốt các đợt thi đua theo chủ đề với hình thức phong phú và hấp dẫn.

3. Chất lượng văn hoá:

- Nâng cao chất lượng đại trà, đảm bảo chất lượng thực, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng.

Chỉ tiêu Chất lượng văn hoá:

- Lên lớp thẳng: … học sinh = 100 %

- Danh hiệu học sinh Giỏi: … học sinh = … %

- Danh hiệu học sinh Tiên tiến: … học sinh = … %

Biện pháp:

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, chương trình thời khoá biểu, nội quy, điều lệ, luật giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo hiệu quả bằng phương pháp dạy học công nghệ thông tin.

- Nâng cao chất lượng soạn bài chuẩn bị bài, làm và sử dụng đồ dùng trước khi lên lớp.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu cung cấp.

- Thường xuyên rèn luyện, uốn nắn học sinh các kỹ năng đọc, viết, tính toán. Chú ý học sinh yếu ngay từ đầu năm.

- Giao lưu học tập các trường điển hình tiên tiến, lấy học sinh làm trung tâm để giờ học được nhẹ nhàng, thoải mái và hiệu quả.

-Thực hiện chấm chữa bài, thống kê điểm chính xác, phản ánh chất lượng thực, không có tiêu cực.

4. Giáo dục thể chất thẩm mĩ:

- Quan tâm rèn luyện sức khoẻ học sinh, chú ý học sinh có năng khiếu.

Chỉ tiêu:

- Tham gia thi văn nghệ do nhà trường tổ chức.

- Đảm bảo lớp học sạch, đẹp. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Biện pháp:

- Tổ chức tập luyện thường xuyên cho học sinh có năng khiếu.

- Duy trì nề nếp thể dục giữa giờ, múa hát tập thể.

- Làm tốt công tác y tế học đường, vệ sinh cá nhân, trường lớp sạch sẽ.

- Giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh, bồn hoa, cây cảnh.

5. Giáo dục lao động:

- Rèn cho học sinh thói quen lao động ở nhà, ở trường, lớp. Lao động là niềm vui và trách nhiệm của học sinh.

- Giáo dục cho học sinh biết quý trọng thành quả lao động.

Chỉ tiêu:

- 100% học sinh biết lao động nhẹ nhàng: Nhặt giấy rác để vào nơi quy định, kê bàn ghế, lau chùi chỗ ngồi... sạch sẽ.

Biện pháp:

- Giáo viên thường xuyên phân công và theo dõi học sinh lao động.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác bỏ giấy rác đúng nơi quy định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao như: Giữ sạch lớp học, nhặt giấy rác, lau bảng, rửa ca, cốc uống nước.

6. Phong trào vở sạch chữ đẹp:

- Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực rèn chữ cho mình và cho học sinh, nâng cao chất lượng chữ viết.

- Xây dựng điển hình về tấm gương viết chữ đẹp.

Chỉ tiêu:

- Loại A: … học sinh = … %

- Loại B: … học sinh = … %

- Loại C: … học sinh

- Có … học sinh tham gia thi viết chữ đẹp đoạt giải cấp trường.

Biện pháp:

- Hàng tháng học sinh tham gia thi chữ viết đẹp đầy đủ.

- Hàng ngày giáo viên rèn chữ viết cho học sinh.

- Chữ viết của giáo viên phải đúng mẫu, trình bày khoa học ở bảng cũng như ở vở và phê vở học sinh.

- Rèn luyện các em chữ xấu ngay từ đầu năm.

7. Hoạt động sao nhi đồng:

- Giáo dục đạo đức tác phong, yêu quý trường lớp, thày cô, bạn bè, kính trọng người trên, chăm ngoan học giỏi.

Chỉ tiêu:

- ...% các em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

- 100% học sinh ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, mặc đồng phục đúng quy định.

- Phấn đấu sao nhi đồng ngoan.

Biện pháp:

- Duy trì các nề nếp chào cờ, sinh hoạt sao nhi đồng, nề nếp xếp hàng ra vào lớp, an toàn giao thông, thể dục, vệ sinh...

- Tham gia các hoạt động ngoại khoá bổ ích và lý thú.

- Tổ chức đọc báo nhi đồng.

- Phối hợp với các đoàn thể địa phương.

8. Tổng hợp chỉ tiêu thi đua:

Chỉ tiêu về hạnh kiểm:

- Thực hiện đầy đủ: ... học sinh = 100%

- Thực hiện chưa đầy đủ: 0%

Chỉ tiêu Chất lượng văn hoá:

- Lên lớp thẳng: ... học sinh = 100 %

- Danh hiệu học sinh Giỏi: ... học sinh = ... %

- Danh hiệu học sinh Tiên tiến: ... học sinh = ... %

Chỉ tiêu về vở sạch chữ đẹp:

Loại C: 0 học sinh

Chỉ tiêu các hoạt động khác:

- ...% các em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

- Danh hiệu lớp: Tiên tiến

Chỉ tiêu thi đua cá nhân:

- Giáo viên giỏi cấp Tỉnh

- Giáo viên giỏi cấp Thành phố.

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Lao động tiên tiến.

- Xếp loại thi đua cuối năm: Tốt.

Ngày ... tháng ... năm ...

GIÁO VIÊN

Duyệt kế hoạch của nhà trường

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG

Tháng thứ nhất: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9”

- Ổn định tổ chức lớp, bầu ban cán sự lớp.

- Quy định mặc đồng phục đối với học sinh.

- Học nội quy học sinh, kiểm tra đồ dùng học tập.

- Thực hiện lịch truy bài đầu giờ, thể dục giữa giờ, xếp hàng ra vào lớp.

- Phát động vệ sinh trường lớp.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

Tháng thứ hai: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/10”

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp

- Kiểm tra mặc đồng phục đối với học sinh.

- Tiếp tục kiểm tra kiểm tra đồ dùng học tập.

- Phát động ý thức bảo vệ của công.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

Tháng thứ ba: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp

- Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, kính trọng và biết ơn thày cô giáo

- Phát động làm kế hoạch nhỏ

- Phát động ý thức bảo vệ của công.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tháng thứ tư: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12”

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp

- Giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương anh bộ đội cụ Hồ

- Phát động ý thức bảo vệ của công.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ.

Làm bài kiểm tra trắc nghiệm nhiều.

-Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị thi học kì.

Tháng thứ năm + Tháng thứ sáu: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2”

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp

- Giáo dục học sinh vệ sinh trường lớp, chào hỏi khách đến trường.

- Phát động ý thức bảo vệ của công.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ.

- Làm bài kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn ôn tập để thi học kì đạt kết quả tốt.

- Học cách đánh giá và xếp loại.

- Làm điểm học kì 1.

Tháng thứ bảy: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Thành lập Đoàn 26/3”

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp

- Giáo dục học sinh vệ sinh trường lớp, chào hỏi khách đến trường.

- Phát động ý thức bảo vệ của công.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

- Thực hiện tốt việc cấm đốt pháo nổ.

- Ôn tập tốt chuẩn bị Thi định kỳ lần 3.

- Viết bài thi viết chữ đẹp tháng 3.

Tháng thứ tám: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5”

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp.

- Phát động thi đua theo chủ điểm.

- Giáo dục học sinh vệ sinh trường lớp, chào hỏi khách đến trường.

- Phát động ý thức bảo vệ của công.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh thi khảo sát chất lượng bằng đề Test.

- Tiếp tục bồi dưỡng rèn chữ viết cho học sinh.

- Ôn tập tốt chuẩn bị Thi cuối năm.

- Viết bài thi viết chữ đẹp tháng 4.

Tháng thứ chín: Chủ điểm: “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5, Ngày Thành lập Đội và Ngày Sinh nhật Bác”

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp.

- Phát động thi đua theo chủ điểm.

- Giáo dục học sinh vệ sinh trường lớp, chào hỏi khách đến trường.

- Phát động ý thức bảo vệ của công.

- Thực hiện tốt an toàn giao thông.

- Tiếp tục tổ chức cho học sinh thi khảo sát chất lượng bằng đề Test.

- Thi định kì lần 4.

- Tiếp tục bồi dưỡng rèn chữ viết cho học sinh.

- Hoàn thành hồ sơ cá nhân và tổ chuẩn bị cho khảo sát thi dua cuối năm.

- Đánh giá và xếp loại học sinh.

- Hoàn thành chương trình năm học.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tuần

Nội dung công việc

Phân công

Biện pháp

Kết quả

1

Thực hiện từ

24/8

đến

28/8

- Ổn định tổ chức các lớp, duy trì sĩ số các lớp.

Giáo viên

Học sinh

Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường đã phổ biến

 

- Hoàn thành tốt ngày khai giảng toàn dân đưa trẻ đến trường.

Giáo viên

Học sinh

- Học theo thời khoá biểu

GV+HS

- Học nội quy, duy trì nề nếp ra vào lớp.

Giáo viên

Học sinh

   
   

2

Thực hiện từ

31/8

đến

4/9

- Tiếp tục duy trì sĩ số, ổn định nề nếp học tập.

Giáo viên

Học sinh

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường. Đôn đốc phụ huynh cùng thực hiện.

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 2, kiện toàn hồ sơ sổ sách.

GV+HS

- Làm phổ cập, họp phụ huynh đầu năm.

Giáo viên

- Hoàn thành các loại tiền nhất là tiền bảo hiểm cho học sinh.

Giáo viên

   
   

3

Thực hiện từ

7/9

đến

11/9

- Tiếp tục ổn định nề nếp, duy trì sĩ số.

GV+HS

- Giáo viên hướng dẫn HS

thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch.

 

 

- Bồi dưỡng công tác tự quản cho học sinh.

GV+HS

- Chỉnh phổ cập vào sổ cho học sinh lớp 1.

Giáo viên

- Thực hiện chuyên môn tuần 3.

GV+HS

   
   

4

Thực hiện từ

14/9

đến

18/9

- Duy trì sĩ số và ổn định nề nếp

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hang ngày theo kế

hoạch của nhà

trường đã phổ biến

- GV và HS lớp 1E thực hiện

 

- Xếp hàng ra vào lớp và đi về đảm bảo ATGT.

GV+HS

- Thực hiện nề nếp chuyên môn.

GV+HS

- Đưa học sinh vào ổn định nề nếp,rèn học sinh nề nếp tự quản.

GV+HS

- SH làm sổ sách hồ sơ tổ và hồ sơ cá nhân.

Giáo viên

   
   

5

Thực hiện từ

21/9

đến

25/9.

- Tiếp tục duy trì sĩ số, ổn định nề nếp.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 5. Kiện toàn hồ sơ sổ sách.

GV+HS

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém, rèn chữ đại trà cho học sinh.

GV+HS

Xếp loại thi đua tháng 9

GV

   
   

6

Thực hiện từ

28/9

đến

2/10.

- Duy trì mọi nề nếp của giáo viên và học sinh.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Chú ý nề nếp đi học đúng giờ.

Học sinh

- Thực hiện chuyên môn tuần 6.

GV+HS

- Họp hội đồng

Giáo viên

   
   

7

Thực hiện từ

5/10

đến

9/10

- Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 7. Làm tốt công tác bán trú.

GV+HS

- Ôn lại kiến thức để chuẩn bị thi GV giỏi cấp Thành phố Vòng 1

GV+HS

- Khảo sát chất lượng học sinh 2 môn Tiếng Việt + Toán.

GV+HS

   

8

Thực hiện từ

12/10

đến

16/10

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS Thực hiện hàng ngày theo kế hoạch của nhà trường, của tổ đã xây dựng

 

- Thực hiện chương trình tuần 8, tiếp tục hội giảng.

GV+HS

- Thực hiện an toàn giao thông- Sơ kết thi đua.

GV+HS

   
   

9

Thực hiện từ

19/10

đến

23/10

- Duy trì củng cố mọi nề nếp dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thi kiểm tra định kỳ thống kê điểm nộp bài thi.

GV+HS

- Thực hiện chuyên môn tuần 9 – Quản lý tốt học sinh bán trú.

GV+HS

- Tham gia thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp Thành phố.

Giáo viên

- Kiểm tra định kì lầ 1(22/10)

GV+HS

- Chấm bài và thống kê điểm KTĐK

Giáo viên

   

10

Thực hiện từ

26/10

đến

30/10

- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Hoàn thiện cập nhật hồ sơ hàng ngày.

Giáo viên

- Thực hiện chuyên môn tuần 10.

GV+HS

- Xếp loại thi đua tháng 10

GV+HS

   
   

11

Thực hiện từ

2/11

đến

6/11

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

GV+HS

- Thực hiện chuyên môn tuần 11 – Quản lý h/s trong ngày.

GV+HS

- Ôn tập kiến thức cho học sinh, cập nhật hồ sơ hàng ngày.

GV+HS

- Họp hội đồng

Giáo viên

   
   

12

Thực hiện từ

9/11

đến

13/11

 

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 12 - Ôn tập cho học sinh.

GV+HS

- Kiểm tra sổ điểm soạn bài giáo viên(kiểm tra chéo).

GV+HS

- Thi viết chữ đẹp

GV+HS

- Hội giảng chào mừng 20/11

GV+HS

   
   

13

Thực hiện từ

16/11

đến

20/11

- Duy trì và củng cố nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 13 - Ôn tập cho học sinh.

GV+HS

 

- Hội giảng chào mừng 20/11

GV+HS

- Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

GV+HS

- Rèn chữ viết cho học sinh,rèn học sinh yếu.

GV+HS

.

 
   

14

Thực hiện từ

23/11

đến

27/11

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng

ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 14.

GV+HS

- Tiếp tục ôn tập kiến thức cho học sinh thi định kỳ lần 1.

GV+HS

- Rèn học sinh yếu, rèn chữ viết đẹp giáo viên và học sinh.

GV+HS

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng CNTT.

GV+HS

Xếp loại thi đua tháng 11

Giáo viên

   
   

15

Thực hiện từ

30/12

đến

4/12

 

- Tiếp tục duy trì và ổn định nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà

trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 15 - Ôn tập cuối học kỳ 1 cho hs

GV+HS

- Rèn học sinh yếu, rèn viết chữ đẹp.

GV+HS

- Chấp hành luật lệ an toàn giao thông.

GV+HS

- Phát động thi đua chào mừng 22/12

GV+HS

Họp hội đồng

Giáo viên

   
   

16

Thực hiện từ

7/12

đến

11/12

- Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà

trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên đề tuần 16 – Tiếp tục ôn tập cho học sinh.

GV+HS

- Thi chữ viết đẹp giáo viên và học sinh.

GV+HS

- Nghiên cứu chuyên đề:

Giáo viên

- Đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng theo công nghệ TT.

GV+HS

   
   

17

Thực hiện từ

14/12

đến

18/12

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thi định kỳ lần 2 – Tổ chức coi,chấm chéo nghiêm túc.

GV+HS

- Vào điểm cho học sinh – Tiếp tục rèn học sinh yếu, rèn chữ.

GV+HS

- Thực hiện chuyên môn tuần 17.

GV+HS

- Thực hiện tốt các cuộc vận động.

GV+HS

   
   
   

18

Thực hiện từ

21/12

đến

25/12

- Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động.

GV+HS

- Làm điểm xếp loại cho học sinh – Thống kê báo cáo kịp thời.

Giáo viên

- Lên lịch dự giờ thăm lớp.

Giáo viên

- Hoàn thiện các loại hồ sơ - Sơ kết tổ.

Giáo viên

   
   

Ôn

Thực hiện từ

..........

đến

............

- Tiếp tục duy trì kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên

hướng dẫn HS thực hiện hàng

ngày theo kế hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

 

- Học tuần ôn tập – Hoàn thành chương trình kỳ 1.

GV+HS

- Vào học bạ cho học sinh – Sơ kết tổ, trường.

Giáo viên

- Tiếp tục rèn học sinh yếu, rèn học sinh viết chữ đẹp.

GV+HS

   
   
   

19

Thực hiện từ

04/01/2010

đến

08/01/2010

- Duy trì tiếp nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên

hướng dẫn HS thực hiện hàng

ngày theo kế hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

 

- Thực hiện chương trình học kỳ 2.

GV+HS

- Tiếp tục rèn chữ viết cho giáo viên và học sinh chuẩn bị thi cấp Thành phố

GV+HS

- Thực hiện tốt ATGT

GV+HS

- Bồi dưỡng chuyên môn

 
   
   

20

Thực hiện từ

11/1

đến

15/1

- Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên

hướng dẫn HS thực hiện hàng

ngày theo kế hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

- Cùng PH

thực hiện

 

- Thực hiện đúng chương trình tuần 20.

GV+HS

- Tiếp tục rèn chữ giáo viên và học sinh.

GV+HS

- Đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin.

Giáo viên

 

Nghiên cứu chuyên đề:.....................

Giáo viên

- Họp phụ huynh.

Giáo viên

   
   

21

Thực hiện từ

18/1

đến

22/1

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học sau tết.

GV+HS

Giáo viên

hướng dẫn HS thực hiện hàng

ngày theo kế hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 21.

GV+HS

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy.

Giáo viên

- Chấp hành tốt an toàn giao thông – Rèn chữ viết GV – HS.

GV+HS

- Dạy thể nghiệm chuyên đề

 
   

22

Thực hiện từ

25/01

đến

29/01

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chương trình tuần 22.

GV+HS

- Tiếp tục ôn tập cho học sinh, rèn chữ viết.

GV+HS

- Đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ thông tin.

Giáo viên

- Xếp loại thi đua tháng 1

Giáo viên

   
   

23

Thực hiện từ

1/2

đến

5/2

- Duy trì về củng cố nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

-Thực hiện chuyên môn tuần 23.

GV+HS

- Học sinh kí cam kết không sử dụng chất cháy nổ.

GV+HS

- Học sinh làm bài thi khảo sát chất lượng

GV+HS

- Họp hội đồng

GV+HS

   
   

Thực hiện từ

8/2

đến

20/2

- Tham gia các hoạt động chung của nhà trường

Nghỉ tết nguyên đán.

- Trực tết đúng lịch.

GV+HS

Giáo viên

Phân công trực

Của nhà trường

 

24

Thực hiện từ

22/2

đến

26/2.

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 24

GV+HS

- Chú ý nề nếp ra vào lớp,nề nếp học tập của GV – HS sau Tết Nguyên đán.

GV+HS

- Chấp hành tốt an toàn giao thông.

GV+HS

- Xếp loại thi đua tháng 2

Giáo viên

   
   

25

Thực hiện từ

01/03

đến

05/3

- Phát động thi đua chào mừng 8/3 và 26/3

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.ra đề khảo sát chuẩn bị KS CLĐT

GV+HS

- Chú ý nề nếp ra vào lớp của giáo viên và học sinh.

GV+HS

- Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém.

GV+HS

- Họp hội đồng

Giáo viên

   
   

26

Thực hiện từ

8/3

đến

12/3

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên

hướng dẫn HS thực hiện hàng

ngày theo kế hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

- Phân công cụ thể GV KT

 

- Chú ý nề nếp ra vào lớp của giáo viên và học sinh.

GV+HS

- Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém.

GV+HS

- Nghiên cứu chuyên đề môn:

GV+HS

- Kỉ niệm ngày 8/3

Giáo viên

- Ôn tập chuẩn bị KTĐK lần 3

GV+HS

   
   

27

Thực hiện từ

15/3

đến

19/3

- Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên

hướng dẫn HS thực hiện hàng

ngày theo kế hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

- Phân công cụ thể GV KT

 

- KTĐK lần 3 (18/3)

GV+HS

- Duy trì sĩ số.

GV+HS

- Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đăng ký đầu năm.

GV+HS

- Ôn tập cho học sinh để kiểm tra khảo sát chất lượng đại trà.

GV+HS

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp – Kiểm tra chéo hồ sơ trong tổ.

Giáo viên

- Bồi dưỡng học sinh yếu kém

- Chuyên đề:

GV+HS

GV+HS

   

28

Thực hiện từ

22/3

đến

26/3

Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

- Ôn tập cho học sinh để kiểm tra khảo sát chất lượng đại trà.

- Duy trì sĩ số

- Kỉ niệm ngày 26/3

- Xếp loại thi đua tháng 3

 

GV+HS

Giáo viên

hướng dẫn HS thực hiện hàng

ngày theo kế hoạch của nhà

trường, của tổ đã xây dựng

- Phân công cụ thể GV KT

 

29

Thực hiện từ

29/3

đến

2/4

- Cập nhật hồ sơ chuyên môn tổ, cá nhân.

GV+HS

   

- Thực hiện chuyên môn tuần 29.

GV+HS

- Tiếp tục đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin.

Giáo viên

- Họp Hội đồng

Giáo viên

   

30

Thực hiện từ

5/4

đến

9/4

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

Giáo viên

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện chuyên môn tuần 30.

GV+HS

- Tiếp tục ôn tập cho học sinh để thi định kỳ lần 4.

GV+HS

- Rèn chữ viết cho học sinh, giáo viên.

GV+HS

- Cập nhật thông tin hồ sơ hàng ngày.

Giáo viên

- Tự bồi dưỡng kiến thức

Giáo viên

   

31

Thực hiện từ

12/04

đến

16/04

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Ôn tập cho học sinh để phòng giáo dục khảo sát chất lượng.

GV+HS

- Tiếp tục rèn chữ viết đẹp giáo viên và học sinh.

GV+HS

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cá nhân.

Giáo viên

- Nghiên cứu chuyên đề:…………..

Giáo viên

   
   

32

Thực hiện từ

19/04

đến

23/04

- Duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình tuần 32.

GV+HS

- Ôn tập cuối năm cho học sinh

GV+HS

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cá nhân.

Giáo viên

- Thể nghiệm chuyên đề:…………..

Giáo viên

- Ôn tập cho học sinh để phòng giáo dục khảo sát chất lượng.

GV+HS

   
   

33

Thực hiện từ

26/4

đến

30/4

- Tiếp tục duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 15/5 và 19/5.

GV+HS

- Tiếp tục thực hiện chương trình TKB chuyên môn tuần 33.

GV+HS

- Ôn tập cuối năm cho học sinh

GV+HS

- Xếp loại thi đua tháng 4

Giáo viên

   
   
   

34

Thực hiện từ

03/05

đến

07/05

- Tiếp tục duy trì kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Thi định kì lần 4

GV+HS

- Tổ chức coi thi nghiêm túc, thực hiện tốt các phong trào của ngành

Giáo viên

- Thực hiện chương trình tuần 34

 

- Hoàn thiện hồ sơ cá nhân, tổ chuyên môn.

Giáo viên

   
   
   

35

Thực hiện từ

..........

đến

............

- Củng cố duy trì nề nếp kỷ cương dạy và học.

GV+HS

Giáo viên hướng dẫn HS

Thực hiện hàng ngày theo kế

hoạch của nhà trường, của tổ

đã xây dựng

 

- Hoàn thành chương trình tuần 35.

GV+HS

- Hoàn thành chương trình năm học.

GV+HS

- Tổng kết lớp

Giáo viên

- Bàn giao học sinh về nghỉ hè

Giáo viên

   
   

Trên đây là nội dung chi tiết của Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học năm học 2022 - 2023. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
9 54.534
Sắp xếp theo

Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm