Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến dung dịch Na2CO3. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

A. KCl.

B. CaCl2.

C. KOH.

D. NaNO3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch là CaCl2

Phương trình phản ứng hóa học

Na2CO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaCO3

CaCO3 là kết tủa màu trắng

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch Na2CO3 tạo kết tủa

A. NaNO3

B. BaCl2

C. NaOH

D. KCl

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dung dịch nào sau đây khi tác dụng với dung dịch Na2​CO3​ sinh ra kết tủa?

A. Ca(OH)2

B. HCl

C. NaOH

D. H2​SO4​

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Dung dịch Na2CO3 phản ứng với dung dịch nào sau đây không thu được kết tủa?

A. H2SO4.

B. BaCl2.

C. Mg(NO3)2.

D. Ca(OH)2.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Cặp chất nào dưới đây có phản ứng

A. H2SO4 và KHCO3.

B. MgCO3 và HCl.

C. Ba(OH)2 và K2CO3.

D. NaCl và K2CO3.

Xem đáp án
Đáp án D

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành nếu có chất không tan hoặc chất khí.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3↓ + 2KOH

MgCO3 + HCl → MgCl2 + CO2 ↑ + H2O

NaCl + K2CO3 không xảy ra phản ứng

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

Vậy cặp chất không xảy ra phản ứng là: NaCl và K2CO3.

Câu 5. Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo kết tủa màu trắng là

A. Na2CO3.

B. BaCl2.

C. FeCl2.

D. NaOH.

Xem đáp án
Đáp án B

Phương trình phản ứng

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

Câu 6. Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3

A. CaCl2.

B. Na2S.

C. NaOH.

D. NaOH.

Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình phản ứng

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 7. Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch H2SO4

A. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2.

B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.

C. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.

D. AgNO3, K2CO3, Na2SO4.

Xem đáp án
Đáp án A

Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch H2SO4 là Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2.

Phương trình hóa học

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 ↓ + 2CO2 ↑ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O

Câu 8. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:

A. HNO3, NaCl và Na2SO4.

B. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3.

C. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.

D. HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.

Xem đáp án
Đáp án D

Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4.

Phương trình hóa học:

Ba(HCO3)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2CO2

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3 ↓ + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaHCO3

------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
5 9.288
Sắp xếp theo

    Hóa 12 - Giải Hoá 12

    Xem thêm