Tài liệu ôn thi viên chức 2021

Thi viên chức giáo dục là một kỳ thi quan trọng để các thầy cô được vào biên chế nhà nước và yên tâm công tác hơn. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ bộ tài liệu ôn thi viên chức giáo dục đầy đủ và mới nhất bao gồm các văn bản luật, nghị định, câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung, các đề thi viên chức để các thầy cô có thêm nhiều tài liệu ôn tập hơn để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi viên chức.

Sau đây là các tài liệu thường dùng để ôn thi viên chức giáo dục đã được VnDoc dày công sưu tầm, mời các bạn cùng tham khảo:

1. Tài liệu thi viên chức mầm non

Luật viên chức số 58/2010/QH12;

Luật giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11);

Luật giáo dục sửa đổi 2009 (Luật số 44/2009/QH12);

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường mầm non;

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 về Đạo đức nhà giáo.

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

2. Tài liệu thi viên chức tiểu học

Luật viên chức số 58/2010/QH12;

Luật giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11);

Luật giáo dục sửa đổi 2009 (Luật số 44/2009/QH12);

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 về Điều lệ trường tiểu học.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 về Đạo đức nhà giáo.

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐTngày 12/4/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

3. Tài liệu thi viên chức THCS, THPT

Luật viên chức số 58/2010/QH12;

Luật giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11);

Luật giáo dục sửa đổi 2009 (Luật số 44/2009/QH12);

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 về Đạo đức nhà giáo.

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐTngày 12/4/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

4. Tài liệu ôn thi viên chức văn thư, thư viện

Luật viên chức số 58/2010/QH12;

Luật giáo dục năm 2005 (Luật số 38/2005/QH11);

Luật giáo dục sửa đổi 2009 (Luật số 44/2009/QH12);

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐTngày 12/4/2019 về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

5. Tài liệu trắc nghiệm Luật viên chức, Luật giáo dục

6. Đề thi viên chức giáo dục

Để sử dụng trọn bộ tài liệu ôn thi viên chức giáo dục, mời các bạn sử dụng file tải về trong bài. Ngoài ra VnDoc cũng đã để các đường link dẫn trong bài viết, các bạn có thể nhấn vào đường link để xem riêng từng tài liệu mà mình cần. Và còn rất nhiều tài liệu ôn thi viên chức, đề thi viên chức các bạn có thể tham khảo thêm trên chuyên mục Thi công chức viên chức của VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 3.377
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm