HBr là chất điện li mạnh hay yếu

HBr điện li

HBr là chất điện li mạnh hay yếu được VnDoc biên soạn gửi tới các bạn học sinh, hướng dẫn xác định được HBr là chất điện li mạnh hay yếu, cũng như viết phương trình điện li HBr một cách chính xác nhất. Từ đó vận dụng giải các dạng bài tập liên quan đến HBr điện li. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

1. HBr là chất điện li mạnh hay yếu

HBr là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

Những chất điện li mạnh là các axit mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,...

Các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... và hầu hết các muối: Na2CO3, NaCl, KCl, ....

2. Phương trình điện li của HBr

HBr → H+ + Br-

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trong số các chất sau đây, chất nào là chất điện li yếu?

A. NaNO3.

B. HBr.

C. H2SO4.

D. HF.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Cho các chất: NaOH, HF, HBr, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), HCOONa, NaCl, NH4NO3. Số chất thuộc chất điện li mạnh là

A. 6

B. 5

C. 7

D. 8

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3.Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. Ca(OH)2

B. HCl

C. NH4NO3

D. K3PO4

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Cho các chất sau: Na3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Số chất điện li yếu là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án B

................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn HBr là chất điện li mạnh hay yếu. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 6.846
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm