Tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 Hay Chi tiết

Tóm tắt lý thuyết hóa 11 học kì 2

Tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 Hay Chi tiết được VnDoc tổng hợp sưu tầm, là trọng tâm toàn bộ kiến thức đã được học tron chương trình kì 2 hóa 11. Nội dung tài liệu chi tiết rõ ràng các bài kèm theo phươn pháp các dạng bài tập rất hay. Mời các bạn tham khảo

CHƯƠNG V: HYDROCACBON NO 

Hidrocacbon no là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn, các nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hóa sp3, cấu trúc tứ diện. 

Bài 23: Ankan 

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Ankan (hay parafin) là những hidrocacbon no, mạch hở. 

1. Đồng đẳng:

Ankan đơn giản nhất là metan CH

Tên gọi Công thức Nhiệt độ sôi (oC) Tên gọi Công thức Nhiệt độ sôi (oC)
Metan CH4 -162 Hexen C6H14 +69
Etan C2H6 -80 Heptan C7H16 +98
Propan C3H8 -42 Octan C8H18 +126
Butan C4H10 -0,5 Nonan C9H20 +151
Pentan C5H12 +36      

Công thức tổng quát: CnH2n+2 (n≥1) 

Chứng minh: 

Gọi n là số nguyên tử C trong phân tử ankan → có (n-1) liên kết đơn C-C trong phân tử 

Mỗi C có 4 electron hóa trị → nC có 4n electron hóa trị, mà mỗi liên kết C-C sử dụng hết 2 electron hóa trị → số electron sử dụng vào liên kết C-C là 2.(n-1) electron. 

Số elctron hóa trị còn lại của các nguyên tử C dùng để liên kết với H là: 

4n - 2.(n-1) = 2n+1 bằng chính số nguyên tử H. 

Công thức chung của ankan CnH2n+ 2

2. Đồng phân

Các ankan có đồng phân mạch cacbon 

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8 chỉ có một đồng phân 

C4H10: có 2 đồng phân 

H3C-CH2-CH2-CH

H3C-CH(CH3)-CH3

Bậc của một nguyên tử C là số C liên kết trực tiếp với nó 

Ankan mà phân tử chỉ chứa C bậc I và C bậc II (không chứa C bậc III và C bậc IC) là ankan không phân nhánh 

Bậc cacbon được xác định như thế nào

Ankan mà phân tử có chứa C bậc III hoặc C bậc IV là ankan phân nhánh 

Bậc ankan phân nhánh

3. Danh pháp 

Tên gọi của tất cả các ankan trong dãy đồng đằng đều tận cùng bằng an. 

Tên gọi của gốc hidirocacbon tương tự tên của ankan tương ứng, chỉ đổi đuôi an thành đuôi yl

Ví dụ: -CH3 (metyl), C2H5 (etyl), -C3H7(propyl)...

Một số gốac ankyl thường gặp 

Danh pháp hợp chất hữu cơ

3.1 Tên thường 

Cân nhớ: 

Số C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tên mạch chính met et Prop but pent hex hept oct non dec

AnKan mạch thẳng: thêm tiền tố n-

Ví dụ: CH3-CH2-CH2-CH3: n-butan 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3: n-pentan 

Ankan có 1 nhánh - CH3 ở C gần cuối mạch: thêm tiền tố iso-

AnKan có 2 nhánh -CH3 ở C gần cuối mạch: thêm tiền tố neo-

3.2 Tên quốc tế 

Chọn mạch C dài nhất làm mạch chính. 

Đánh số thứ tự các nguyên tử C trong mạch chính, bắt đầu từ mạch gần nhánh hơn. 

Tên ankan = vị trí nhóm thế + tên nhóm thế + tên mạch chính. 

Các bước gọi tên: 

Bước 1: Chọn mạch dài nhất chứa nhiều nhất làm mạch chính 

Bước 2: Đánh số C trên mạch chính sao cho tổng số vị trí nhánh là nhỏ nhất 

Bước 3: Đọc tên nhánh theo thứ tự chữu cái, nếu có nhiều nhánh giống nhau ta thêm tiếp đầu ngữ đi (2), tri(3), tetra (4). penta (5),...

Danh pháp quốc tế

Để xem toàn bộ Tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 mời các bạn ấn link TẢI VỀ bên dưới

.........................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Tổng hợp kiến thức hóa 11 học kì 2 Hay Chi tiết, mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11 nhé. Ngoài ra VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 3.092
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 11 Xem thêm