Đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 Có đáp án

Ôn tập hóa 11 học kì 2 năm học 2020 - 2021

Đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 Có đáp án được VnDoc tổng hợp biên soạn là các dạng câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập cũng như củng cố nâng cao khả năng làm bài tập. Từ đó chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 hóa 11 Mời các bạn tham khảo.

Trắc nghiệm ankan

Câu 1: Định nghĩa nào sau đây là đúng về ankan?

A. Ankan là những hidrocacbon no không có mạch vòng.

B. Ankan là những hidrocacbon no có mạch vòng.

C. Ankan là những hidrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn.

D. Ankan là những hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 6 đồng phân

Câu 3: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 6 đồng phân

Câu 4: Chọn tên gọi đúng nhất của hiđrocacbon sau:

A. 2, 2, 4-trimetyl hexan

B. 2, 2, 4 trimetylhexan

C. 2, 2, 4trimetylhexan

D. 2, 2, 4-trimetylhexan

Câu 5: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào

A. Phản ứng thế

B. Phản ứng cộng

C. Phản ứng tách

D. Phản ứng cháy

Câu 6: Xác định sản phẩm chính của phản ứng sau:

Ôn tập học kì 2 hóa 11

Câu 7: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 8: Không nên dùng nước để dập tắt đám cháy xăng, dầu vì :

A. Xăng, dầu không tan trong nước và nhẹ hơn nước nên nổi lên trên lan rộng và tiếp tục cháy.

B. Xăng, dầu tan trong nước và nhẹ hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

C. Xăng, dầu không tan trong nước và nặng hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

D. Xăng, dầu tan trong nước và nặng hơn nước nên vẫn tiếp tục cháy.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Tên của X là

A. etan.

B. propan.

C. metan.

D. butan

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:

A. CH4 và C2H6.

B. C2H6 và C3H8.

C. C3H8 và C4H10.

D. C4H10 và C5H12

Câu 11: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 30,8 gam.

B. 70 gam.

C. 55 gam.

D. 15 gam

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan thu được 5,6 lít CO2 (đkc) và 6,3 gam H2O. Thể tích oxi tham gia phản ứng (đkc) là:

A. 7,84 lít.

B. 9,52 lít.

C. 6,16 lít.

D. 5,6 lít.

Trắc nghiệm Anken

Câu 13: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 14: Tên thay thế của X của là

Đề cương ôn tập học kì 2 hóa 11

A. 1,1,3-trimetylhex-2-en

B. 2,4-đimetylhex-2-en

C. 2,4-đimetylbut-2-en

D. 2,4-đimetylpent-2-en

Câu 15: Trong các anken sau chất nào có đồng phân hình học:

1. CH2=C(CH3)2

2. CH3-CH2-CH=CH-CH3

3. CH3 CH=C(C2H5)2

4. C2H5-CH2-CH=CH(CH3)2

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4

C. 1, 3

D. 2, 4

Câu 16: Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

A. CH3CH2OCH3

B. CH3CH2Cl

C. CH3CH2OH

D. CH2=CH-CH3

Câu 17: Etilen không phản ứng với tất cả chất nào trong dãy sau ?

A. H2/Ni, t0; dd Br2; HCl.

B. dd KMnO4; dd Cl2; HCl

C. NaOH; AgNO3/NH3; Na.

D. O2/t0; H2O/ H+; HBr

Câu 18: Chất tác dụng với HCl (hoặc HBr, HI, H2SO4) tạo ra 2 sản phẩm là:

A. etilen

B. but-2-en

C. β-butilen.

D. propen.

Câu 19: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

D. C5H10 và C6H12.

Câu 20: Cho 1,26 gam anken(A) tác dụng vừa đủ với 4,8 gam Br2. CTPT của A là

A. C4H8

B. C5H10

C. C2H4

D. C3H6

Câu 21: Cho H2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau qua Niken đun nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là

A. C2H4.

B. C3H6.

C. C4H8.

D. C5H10.

Câu 22: Hỗn hợp khí X chứa hiđro và một anken. Tỉ khối hơi của X đối với hiđro là 6. Đun nóng X có bột Ni xúc tác, X biến thành hỗn hợp khí Y có tỉ khối đối với hiđro là 8 và không làm mất màu nước brom. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của anken là

A. C2H4.

B. C3H6.

C. C4H8.

D. C4H6.

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp thu được 8,4 lít CO2 (đkc). Công thức phân tử của 2 anken là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C4H8 và C5H10.

C. C3H6 và C4H8.

D. C2H6 và C3H8.

Câu 24: Cho 4,48 lit hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm của khí metan trong hỗn hợp là:

A. 60,0%

B. 50,0%

C. 25,0%

D. 37,5%

Để xem đáp án và tải toàn bộ đề cương ôn tập học kì 2 hóa 11 mời các bạn ấn link TẢI VỀ miễn phí.

...................................

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 Có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm