Lương giáo viên mầm non sẽ tăng mạnh sau Tết Nguyên Đán 2021?

Từ 20.3, xếp lương giáo viên mầm non công lập theo quy định mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 20.3, quy định xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Theo quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/3/2021, toàn bộ giáo viên mầm non đều được bổ nhiệm lại vào chức danh nghề nghiệp với mã số và phân hạng mới. Theo đó, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của giáo viên mầm non cũng có nhiều sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là việc xếp lương.

Hiện nay vẫn áp dụng bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tuy nhiên, sắp tới, mức lương mới đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non sẽ có sự thay đổi đáng mừng, cụ thể như sau:

- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; (hiện tại đang áp dụng đối với hạng tương đương là hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 đối với hạng IV và từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89 đối với hạng III)

- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; (đối với giáo viên mầm non hạng II thì không có sự thay đổi về mức lương so với quy định hiện hành)

- Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38. (Sắp tới sẽ có giáo viên mầm non hạng II được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I)

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV. Ngoài ra, đối với giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 thì giữ nguyên mã số V.07.02.06 và áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) cho đến khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

Trên đây là nội dung chi tiết của Lương giáo viên mầm non sẽ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán 2021. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 6.770
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm