Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học Tiêu chuẩn xếp lương giáo viên tiểu học

Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Thông tư liên lịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về quy định chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học cũng như quy định mã số, tiêu chuẩn bổ nhiệm và xếp lương cho giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 226 KB

Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học mới nhất 2017

Điều lệ Trường tiểu học
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội là những nội dung có trong Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 510 KB

Lương giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bậc lương HCSN Lương giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bậc lương HCSN Quy định lương giáo viên mới nhất

Lương giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bậc lương HCSN
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Lương giáo viên hiện nay còn thấp, do vậy Chính phủ đang dự thảo tăng lương cho giáo viên. Mời câc bạn tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội) trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 181 KB

Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông Điều lệ trường THCS, THPT mới nhất

Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • VnDoc.com mời các bạn tham khảo Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 361 KB

Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập Cách tính lương của giáo viên mới nhất

Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Bảng lương, phụ cấp dành cho Giáo viên tại các trường công lập theo mức lương hiện hành và theo mức lương cơ sở mới từ năm 2018. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat

Quyết định 4591/QĐ-BGDĐT Quyết định 4591/QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020)

Quyết định 4591/QĐ-BGDĐT
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Ngày 02/11/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 4591/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) của ngành Giáo dục.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 215 KB

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Giáo viên tiểu học được chấm điểm học sinh từ ngày 06/11/2016

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá thường xuyên là đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện về kiến thức, kĩ năng, thái độ và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh, được thực hiện theo tiến trình nội dung của các môn học và các hoạt động giáo dục.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 360 KB

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT Chính sách với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Ngày 23/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt và khó khăn. Mời các bạn tải về.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 239 Byte

Thông báo 13/TB-TTr Thông báo 13/TB-TTr Thông báo về việc tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục

Thông báo 13/TB-TTr
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Để kịp thời nắm bắt thông tin giúp cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 13-TB-TTr tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 133 KB
Có tất cả 939 tài liệu.