Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017 Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017 Hướng dẫn kế hoạch thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017

Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Công văn 4547/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi IOE và OTE năm học 2016 - 2017. Theo đó, Công văn hướng dẫn Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE).
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 526 KB

Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học mới nhất 2017

Điều lệ Trường tiểu học
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội là những nội dung có trong Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 510 KB

Điều lệ trường mầm non mới nhất Điều lệ trường mầm non mới nhất Điều lệ trường mầm non kèm theo Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT

Điều lệ trường mầm non mới nhất
 • Phát hành: Bộ giáo dục và đào tạo
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non. Theo đó, quy định vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 598 KB

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non Sửa đổi điều lệ trường mầm non

Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Ngày 14/05/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/06/2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 330 KB

Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành ngày 04/05/2007. Mời các bạn cùng tham khảo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định mới.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 303 KB

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học Hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22 tháng 01 năm 2014. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 524 KB

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học Điều lệ Trường tiểu học

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 524 KB

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở Giáo dục phổ thông Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở Giáo dục phổ thông Kiểm định chât lượng cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở Giáo dục phổ thông
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 445 KB

Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 2017 Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 2017 Bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ 15/7

Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy 2017
 • Phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Công văn 603/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành giáo viên hệ chính quy năm 2017. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 539 KB

Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học Đơn giản hóa thủ tục chuyển trường tiểu học

Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/02/2013. Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung điều 40 và 40a của Thông tư 41/2010/TT-BGDDT.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 251 KB
Có tất cả 656 tài liệu.