Làm giáo viên thời gian bao lâu thì được đăng ký xét thăng hạng?

Bên cạnh bảng lương mới của giáo viên các cấp, 04 Thông tư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành còn có nhiều quy định liên quan đến hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên các cấp từ ngày 20/3/2021. Mời các bạn tham khảo nội dung Giáo viên bao lâu thì được đăng ký dự thi/xét thăng hạng?

Căn cứ:

Tiêu chuẩn thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng I, II để thi/xét thăng hạng

- Dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên mầm non hạng hạng I (mã số V.07.02.24) phải có thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký (điểm e khoản 4 Điều 5 Thông tư 01).

. - Dự thi/xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) phải có thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký (điểm e khoản 4 Điều 4 Thông tư 01).

Tiêu chuẩn thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng I, II để thi/xét thăng hạng

- Dự thi/xét thăng chức danh giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký (điểm g khoản 4 Điều 5 Thông tư 02).

- Dự thi/xét thăng hạng chức danh giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng (điểm i khoản 3 Điều 4 Thông tư 02).

Tiêu chuẩn thời gian giữ chức danh giáo THCS hạng I, II để thi/xét thăng hạng

- Dự thi/xét thăng chức danh giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký (điểm k khoản 4 Điều 5 Thông tư 03).

- Dự thi/xét thăng chức danh giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký (điểm k khoản 4 Điều 4 Thông tư 03).

Tiêu chuẩn thời gian giữ chức danh giáo viên THPT hạng I, II để thi/xét thăng hạng

- Dự thi/xét thăng chức danh giáo viên THPT hạng I (mã số V.07.05.13) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14) hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký (điểm i khoản 4 Điều 5 Thông tư 04).

- Dự thi/xét thăng chức danh giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký (điểm i, khoản 4 Điều 4 Thông tư 04).

Trên đây là nội dung chi tiết của Giáo viên bao lâu thì được đăng ký dự thi/xét thăng hạng?. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 12.937
Sắp xếp theo

Văn bản pháp luật

Xem thêm