Chính thức: Giáo viên Tiểu Học đạt chuẩn có hệ số lương thấp nhất là 2,34

Hệ số lương Giáo viên Tiểu Học mới nhất

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021. Mời các bạn tham khảo để biết chi tiết hơn về Hệ số lương Giáo viên Tiểu Học mới nhất hiện nay.

Theo đó, giáo viên tiểu học công lập từ ngày 20/3/2021 - ngày Thông tư này có hiệu lực sẽ gồm giáo viên tiểu học hạng III, hạng II và hạng I. Trong khi trước đây, tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên tiểu học gồm hạng II, hạng III và hạng IV.

Cụ thể, Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, từ ngày 20/3/2021, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

  • Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29;
  • Giáo viên tiểu học hạng II-Mã số V.07.03.28;
  • Giáo viên tiểu học hạng I- Mã số V.07.03.27.

Theo đó, tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn cách xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng nêu trên như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Có thể thấy, từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (tức từ ngày 20/3/2021), những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo mới theo quy định tại Luật Giáo dục 2019 (tức có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng Đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên) sẽ được áp dụng hệ số lương thấp nhất là 2,34 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, thấp nhất là 4,00 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và thấp nhất là 4,40 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

Lưu ý: Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lượng mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trên đây là nội dung chi tiết của Giáo viên Tiểu Học đạt chuẩn có hệ số lương thấp nhất là 2,34. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 6.812
Sắp xếp theo

Văn bản giáo dục

Xem thêm