Quy định mới nhất về sổ sách của giáo viên các cấp năm 2023

Theo Điều lệ Trường tiểu học (kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT), Điều lệ Trường trung học (kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT), quy định về các loại hồ sơ sổ sách mà giáo viên phải làm có một số điểm mới. Giáo viên cấp 1, cấp 2, cấp 3 cần chú ý các quy định cụ thể về sổ sách để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên cần chú ý các quy định cụ thể về sổ sách của giáo viên các cấp sau đây:

1. Sổ sách của giáo viên tiểu học

Theo quy định về hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục tại Điều 21 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, các loại sổ sách của giáo viên tiểu học bao gồm:

- Kế hoạch bài dạy.

- Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờtheo dõi đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm).

- Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

Đối với tổ chuyên môn, tổ văn phòng có thêm sổ ghi chép nội dung các hoạt động của tổ.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ trường tiểu học còn quy định: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy đảm bảo yêu cầu của công tác lưu trữ và có giá trị như hồ sơ giấy.

Đây là quy định mới được bổ sung tại Điều lệ trường tiểu học từ năm 2020. Quy định này giúp tránh việc mất hồ sơ, dữ liệu, dễ quản lý và bảo quản hồ sơ.

2. Sổ sách của giáo viên cấp 2, cấp 3

Theo Điều 21 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên cấp 2, cấp 3 phải có các loại sổ sách sau:

- Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

- Kế hoạch bài dạy (giáo án).

- Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

- Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

Đối với tổ chuyên môn:

- Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học).

- Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

So với quy định trước đây tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp đã được thay thế bằng kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

Bên cạnh đó, Sổ điểm cá nhân của giáo viên được thay thế bằng Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Theo đó, giáo viên sẽ không chỉ lưu trữ điểm số mà còn theo dõi, ghi chép quá trình học tập, cho nhận xét và đánh giá sự tiến bộ của học sinh tại sổ này.

Ngoài ra, cũng tương tự như việc quản lý hồ sơ của giáo viên tiểu học, theo khoản 4 Điều 21 Điều lệ, dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử.

Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

>> Xem thêm: Quy định số tiết dự giờ của giáo viên

3. Các loại sổ sách của Tổng phụ trách đội

Điều 21 Thông tư 28 quy định về Hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục yêu cầu Tổng phụ trách đội phải có Sổ công tác đội.

Cụ thể, sổ Tổng Phụ trách gồm 9 phần:

 • Chương trình kế hoạch hoạt động

- Chương trình năm học

- Kế hoạch hoạt động chi tiết của các tháng, các đợt thi đua, kết quả đạt được.

 • Các loại số liệu thống kê của liên đội từ đầu năm học.
 • Các loại danh sách: BCH liên đội, chi đội trưởng, lớp trưởng, phụ trách chi đội, đội sao đỏ, đội tuyên truyền măng non, đội phát thanh măng non, Sao nhi đồng, phụ trách sao ...
 • Công trình măng non: ghi tên công trình, thời gian thực hiện, xếp loại.
 • Hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội ...
 • Kế hoạch nhỏ: kết quả đạt được ...
 • Nội dung, kết quả các đợt thi đua
 • Danh sách nhận giải thưởng các loại
 • Các công tác khác

4. Các loại sổ sách của Liên đội

Sổ sách của Liên đội gồm các loại sau:

 • Sổ theo dõi tổ chức:

- Ghi sơ đồ tổ chức + danh sách BCH liên đội, số lượng các chi đội (BCH chi đội và đội viên).

- Danh sách các đội tuyên truyền măng non, phát thanh măng non, đội thiếu niên chữ thập đỏ ....

- Ghi một số kết quả đạt tiêu chuẩn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, cháu ngoan Bác Hồ, chi đội mạnh ....

 • Sổ kế hoạch hoạt động: Ghi những nghị quyết, kế hoạch hoạt động trong năm học, từng tháng, theo chủ điểm và kết quả các đợt hoạt động của liên đội.
 • Sổ theo dõi thi đua:

- Theo dõi thi đua tuần

- Nội dung và kết quả các đợt thi đua theo chủ điểm trong năm.

 • Sổ biên bản họp BCH Liên đội: Ghi biên bản họp BCH liên đội
 • Sổ truyền thống: Ghi những thành tích lớn của liên đội, các điển hình xuất sắc, các sự kiện quan trọng, các hình thức đã được khen thưởng.
 • Sổ thu, chi quỹ đội:

- Ghi kết quả thu kế hoạch nhỏ, các khoản thu khác

- Ghi các khoản chi (có chứng từ cụ thể)

 • Sổ biên tập phát thanh măng non:

- Danh sách đội phát thanh măng non

- Nội dung chương trình và thời gian phát thanh.

 • Sổ biên bản sinh hoạt các CLB học tập:

- Danh sách đội viên tham gia sinh hoạt các CLB học tập và người phụ trách, hướng dẫn.

- Ghi nội dung sinh hoạt của các CLB học tập.

 • Sổ hoạt động đội tuyên truyền măng non:

- Danh sách đội tuyên truyền măng non

- Kế hoạch hoạt động của đội

- Nội dung tuyên truyền.

 • Sổ theo dõi hoạt động của đội thiếu niên chữ thập đỏ:

- Danh sách đội thiếu niên chữ thập đỏ

- Kế hoạch hoạt động và kết quả đạt được.

 • Sổ theo dõi kết quả triển khai thực hiện các chuyên hiệu rèn luyện đội viên:

- Thời gian triển khai, kết quả đạt được từng chuyện hiệu.

5.  Các loại sổ sách của Đội 2023

5.1 Sổ nghiệp vụ của Đội

Sổ nghiệp vụ của Đội thường có những sổ sau:

Sổ Nhi đồng, Sổ Chi đội, Sổ Liên đội, Sổ Tổng phụ trách Đội, Sổ tay đội viên, Sổ tay nhi đồng

Sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên (dành cho khối tiểu học), Sổ theo dõi rèn luyện đội viên (dành cho khối trung học cơ sở)

5.2 Sách nghiệp vụ của Đội

Sách nghiệp vụ của Đội gồm:

Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Các loại sách Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đội do Hội đồng Đội Trung ương ban hành: 111 câu hỏi - đáp về Luật Trẻ em và Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em; Cẩm nang giao thông an toàn; Cẩm nang phòng tránh đuối nước; Cẩm nang sơ cứu; Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em; Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích… Đề nghị Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố rà soát lại nhu cầu các loại sách nghiệp vụ của cơ sở và tiến hành trang bị nhằm đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo về nội dung từ trung ương đến cơ sở.

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Quy định mới nhất về sổ sách của giáo viên các cấp. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
5 45.523
Sắp xếp theo

  Dành cho Giáo Viên

  Xem thêm