Mẫu sổ chi đội

Mẫu sổ chi đội là mẫu sổ ghi chép lại toàn bộ quá trình hoạt động về học tập, về văn nghệ, thể thao của các chi đội, sổ chi đội được dùng trong các trường tiểu học, trung học cơ sở khi còn là thành viên của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mẫu nêu rõ những hoạt động chủ điểm theo tháng, theo kỳ của chi đội. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu sổ chi đội tại đây.

1. Mẫu sổ chi đội số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH HUYỆN........

LIÊN ĐỘI....................

Chi đội:………………..

......., ngày……tháng ......năm .........

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Năm học: ...............

Hôm nay, ngày…….tháng……năm……. tại …………………………………

Khai mạc Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh Chi đội……………………

Thành phần đại biểu gồm:

* Đại biểu mời:

* Đại biểu chính thức Đại hội có:…………………….đội viên/tổng số.

(Vắng:……………., có lí do:………………, không có lí do:……………)

Nội dung đại hội:

1. Bạn…………………………………… điều khiển thực hiện nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội.

2. Bạn……………………. …………….tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư ký đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội.

* Chủ tịch đoàn Đại hội:

* Thư ký đại hội:

3. Bạn ………………………………… thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua báo cáo tổng kết năm học ......... và Chương trình công tác đội năm học............(có văn bản kèm theo).

4. Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học: 2016-2017.

5. Biểu quyết và đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua (Bằng hình thức giơ tay):

6. Phát biểu của địa biểu hoặc phụ trách Chi đội:

- Ý kiến phát biểu đại biểu…………………………………………………………..

- Ý kiến phát biểu của Thầy (cô) giáo …………………………phụ trách Chi đội

7. Bầu BCH Chi đội mới:

- Chủ tịch Đoàn giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn BCH chi đội năm học mới (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay).

- Giới thiệu, ứng cử, đề cử các bạn tham gia vào BCH Chi đội, chốt danh sách bầu cử (biểu quyết bằng hình thức giơ tay).

- Bầu Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay (có danh sách kèm theo).

- Ban kiểm phiếu làm việc: Tiến hành bầu cử; Công bố kết quả bầu cử: các bạn có tên sau đây trúng cử vào BCH Chi đội năm học: ............ (có biên bản bầu cử kèm theo).

1……………………………………..

2……………………………………..

3……………………………………..

4……………………………………..

5……………………………………..

- Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

8. Bầu đại biểu dự Đại hội Liên đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

- Thông qua quyết định phân bổ số lượng đại biểu đi dự đại hội Liên đội.

- Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu và thực hiện các bước như bầu BCH Chi đội (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay), đoàn đại biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Chi đội.

9. Bạn……………………………….lên thông qua nghị quyết của Đại hội.

10. Chào cờ, bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc………giờ……….phút cùng ngày.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

NĂM HỌC................

I. CHỦ ĐỀ “Thiếu nhi Việt Nam"

Vâng lời Bác dạy

Làm nghìn việc tốt

Mừng Đại hội Đoàn”

II. NỘI DUNG

1. Chương trình 1: Tự hào truyền thống,tiếp bước cha anh.

- Thực hiện phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”, tham gia tốt các hoạt động do liên đội tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”... tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”, tham gia quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho thiếu nhi miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn."Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; không nói tục, chửi thể.

- Tham gia các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong thiếu nhi thông qua triển khai phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam”, viết thư gửi tới chiến sĩ biên giới, hải đảo.

- Tham các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là luật giao thông. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tận dụng truyền thông đa phương tiện, internet phục vụ cho công tác giáo dục thiếu nhi. Tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động của chi đội gửi về liên đội để tổng hợp đăng trên website của liên đội, tham gia tốt trường học kết nối . Đẩy mạnh phong trào "Đọc và làm theo báo Đội” trong thiếu nhi. Tham gia tốt chương trình phát thanh học đường do liên đội phân công.

Chỉ tiêu về Hạnh kiểm:

SS

Tốt

%

Khá

%

TB

%

Yếu

%

Ghi chú

32

23

71.9

9

28.1

0

0.0

 

 

 

2. Chương trình 2: Luyện rèn tri thức, vững bước tương lai.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi. “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất - Thi nghiêm túc”. Duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho đội viên tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh; Tham gia cuộc thi viết thư UPU năm 2017

- Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực“. Xây dựng tiểu ban cán sự bộ môn kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ, phân công đôi bạn cùng tiến, mỗi đội viên đăng ký thi đua trong năm học về học lực hạnh kiểm.Trong mỗi tiết học tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, chuẩn bị bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- 100% đội viên tham gia sinh hoạt 15 phút đầu giờ, không bỏ giờ, bỏ tiết, hạn chế thấp nhất hiện tượng đi trễ.

Chỉ tiêu học lực

SS

Giỏi

%

Khá

%

TB

%

Yếu

%

Ghi chú

32

7

21.9

16

50.0

9

28.1

0

0.0

 

3. Chương trình 3: Vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay.

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông, đội viên trong chi đội tham gia giao thông an toàn; 100% đội viên thực hiện tốt phòng chống đuối nước và bạo lực học đường.

- Đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động giáo dục về văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, tổ chức “Liên hoan em yêu dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”… tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục như chinh phục vũ môn, Tham gia phong trào thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.

Chỉ tiêu: Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường liên đội tổ chức, không có đội viên vi phạm nội qui điều cấm, an toàn giao thông.

4. Chương trình 4: Xây dựng Đội mạnh, tiến bước lên Đoàn.

-Triển khai chương trình rèn luyện đội viên theo quy định, tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận các chuyên hiệu nghiên túc, chất lượng. Chỉ tiêu 100% đội viên đạt các chuyên hiệu.

- Tham gia tốt hội thi kỹ năng chuyên môn Đội cấp trường chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Chú trọng công tác xây dựng nề nếp, thi đua hằng tuần, tháng, kỳ và năm học

Chỉ tiêu

100% đội viên đạt các chuyên hiệu hạng nhì trở lên (Chuyên hiệu An toàn giao thông, Nhà sử học nhỏ tuổi, Chăm học, thầy thuốc nhỏ tuổi, Nghi thức đội viên, Hữu nghị quốc tế...).

- Tham gia xây dựng công trình măng non chào mừng Đại Hội Đoàn.

- Xây dựng quỹ đội 20.000 đồng/ đội viên/năm học.

- Chi đội đạt danh hiệu: Chi đội mạnh

Trên đây là chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học .............

Tổng phụ trách

Phụ trách Chi đội

TM.BCH CHI ĐỘI

Chi đội trưởng

2. Mẫu bìa sổ chi đội

Mẫu bìa sổ chi đội

Mẫu sổ chi đội

3. Mẫu sổ chi đội số 2

TIÊU CHUẨN
DANH HIỆU CHI ĐỘI MẠNH

(5 tiêu chuẩn)

***

1. Có chương trình công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao chương trình kế hoạch đề ra.

2. Ban chỉ huy Chi đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động Đội.

3. Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập, có ít nhất 30% số đội viên xếp loại văn hóa từ khá giỏi trở lên, không có đội viên nào xếp loại yếu, kém.

4. Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện; có số đội viên xếp loại đạo đức khá, tốt từ 80% trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.

5. Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi đội, có quỹ Chi đội, lập quỹ "Vì bạn nghèo", có ít nhất một tờ báo Thiếu niên Tiền phong. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động nhân đạo từ thiện và các hoạt động trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia công tác phong trào của Liên đội và nhà trường, làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên lớn lên Đoàn. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ"

TIỂU SỬ ANH HÙNG CHI ĐỘI MANG TÊN

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

Năm học:...........................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

LIÊN ĐỘI THCS ..............

Chi đội: .............................

 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Năm học:.........................

Hôm nay, ngày ........tháng.........năm ............tại .............................................................

Khai mạc Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh Chi đội ........................................................

Thành phần đại biểu gồm:

Đại biểu mời: ................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đại biểu chính thức Đại hội có: ............đội viên/tổng số..........

(Vắng: ............, có lí do: ................, không có lí do: ...............)

Nội dung Đại hội:

1. Bạn ..........................................điều kiển Chào cờ (theo Nghi thức Đội)

2. Bạn .........................................tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, thư kí Đại hội. Phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch đoàn Đại hội:

- ...................................................................................................................................

- ...................................................................................................................................

- ...................................................................................................................................

Thư kí Đại hội có:

- ...................................................................................................................................

- ...................................................................................................................................

3. Bạn .............................................thay mặt Chủ tịch đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ...........................và bản phương hướng hoạt động năm học .............................(có văn bản kèm theo).

4. Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hướng công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

5. Biểu quyết và đăng kí các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua (bằng hình thức giơ tay).

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

6. Phát biểu của đại biểu hoặc phụ trách Chi đội:

- Ý kiến phát biểu của anh (chị) ......................................................... tổng phụ trách Đội.

- Ý kiến phát biểu của anh (chị) .......................................................... phụ trách Chi Đội.

7. Bầu BCH Chi đội mới:

- Chủ tịch đoàn giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn BCH Chi đội năm học mới (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay).

- Giới thiệu, ứng cử, đề cử các bạn tham gia vào BCH Chi đội, chốt danh sách bầu cử (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay).

- Bầu ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay (có danh sách kèm theo).

- Ban kiểm phiếu làm việc: Tiến hành bầu cử; Công bố kết quả bầu cử: các bạn có tên sau đây trúng cử vào BCH Chi đội năm học ........................(có biên bản bầu cử kèm theo).

1...................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

3...................................................................................................................................

4...................................................................................................................................

- Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

- Mời BCH Chi đội năm học ...........................lên nhận quà lưu niệm.

8. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội: (nếu có)

Thông qua quyết định phân bổ số lượng đại biểu đi tham dự Đại hội Liên đội.

Giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu và thực hiện các bước như bầu BCH Chi đội (biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay), đoàn đại biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Chi đội.

9. Mời bạn .............................................lên đọc Nghị quyết của Đại hội.

10. Lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc ......... giờ cùng ngày.

TM. Chủ tịch đoàn
(Ký tên)
Thư kí Đại hội
(Ký tên)

Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của mẫu sổ chi đội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 12.398
Sắp xếp theo

Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm