Mẫu thang điểm thi đua các tổ trong lớp

Bảng điểm thi đua hàng tuần cho học sinh

Mẫu thang điểm thi đua các tổ trong lớp nhằm theo dõi, đánh giá kỷ cương và chất lượng học sinh theo tuần, tháng. Từ đó tổng kết xem em nào có thành tích tốt, em nào còn kém để có kế hoạch cụ thể cho từng em học sinh. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

I. Điểm thưởng trong tuần

- Tổ không có học sinh vắng không phép trong tuần được 50 điểm/1 tuần.

- Tổ không có học sinh vi phạm về đồng phục (kể cả họ trái buổi) được 50 điểm/tuần.

- Tổ không có học sinh vi phạm tác phong, ngôn phong được 50 điểm /tuần

- Tổ ổn định tốt 15 phút ôn bài đầu giờ (không học sinh rời chỗ ngồi, không mất trật tự…) được 50 điểm/tuần.

- Học sinh có điểm kiểm tra miệng được: 8, 9 điểm + 3 điểm/hs, được 10 điểm được cộng: +5 điểm/hs.

- Cá nhân phát biểu bài trong giờ học: +1 đ/lần

II.Điểm phạt trong tuần:

1. Chuyên cần

- Đi học trễ, vào lớp sau giáo viên, nói chuyện - 5đ /lần

- Vắng học không phép (bố, mẹ không xin phép GVCN) - 5đ/buổi/hs

- Trốn học (cúp tiết) -5đ/buổi/hs

- Vắng có phép: - 3 đ/buổi/hs

2. Học tập

- Điểm kiểm tra miệng kém 0, 1, 2: - 10 đ, điểm 3, 4: -5 đ

- Quay cóp khi làm bài kiểm tra: -10 đ/lần

- Không chép bài: -10 điểm

3. Đạo đức, tác phong….

- Học sinh làm lớp bị giờ: Khá – 5 điểm/tiết, Trung bình: -10 điểm/tiết.

- Không áo đồng phục -10 điểm/1 lần vi phạm.

- Mất trật tự trong giờ học, giờ chào cờ, bị ghi tên trong sổ ghi đầu bài trừ: 10 điểm/1 lần vi phạm.

- Không tham gia lao động, trực nhật vệ sinh lớp học, các hoạt động tập thể của lớp trừ 20 điểm/1 lần vi phạm.

- Vi phạm an toàn giao thông: -10 đ/lần

- Xả rác trong lớp, trường; mang đồ ăn nước uống vào lớp: -5 đ/lần

- Viết vẽ bậy lên tường, bàn -5 đ/lần

- Ngồi lên bàn hoặc xô đổ bàn ghế trừ -5 điểm/1 lần vi phạm

- Nói tục, chửi thề: - 5 điểm/1 lần vi phạm.

Giáo viên chủ nhiệm

Đánh giá bài viết
2 23.355
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm