Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nội dung họp phụ huynh đầu năm, cuối năm 2024

Mẫu nội dung họp phụ huynh, đầu năm cuối năm (Kịch bản họp phụ huynh) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. 

Họp phụ huynh là một cuộc đối thoại giữa các phụ huynh và giáo viên hoặc nhà trường Thảo luận về tình hình học tập, sự phát triển và các vấn đề liên quan đến con em họ trong quá trình học tập tại trường.

1. Biên bản họp phụ huynh là gì?

Biên bản họp phụ huynh là biểu mẫu ghi chép lại tiến trình, nội dung toàn bộ buổi họp phụ huynh vào đầu năm, cuối học kỳ, cuối năm học do giáo viên và hội phụ huynh đặt ra.

Để buổi họp phụ huynh diễn ra tốt đẹp thì đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cần phải chuẩn bị thêm giấy mời gửi tới phụ huynh học sinh, ghi rõ thời gian, địa điểm, lý do tổ chức cuộc họp.

2. Kịch bản họp phụ huynh chung

LỚP ....................NĂM HỌC ...........................

Thời gian: ......h... ngày ... tháng ... năm 20....…

Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

Địa điểm: Trường ....................................

Nội dung:..................................................

1. Ổn định – điểm danh:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày .../.../20... được sự đồng ý của BGH trường …. lớp .......... tiến hành họp phụ huynh cuối kỳ …. năm học 20... – 20... để nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong học kì I. Đồng thời chúng ta cùng bàn phương hướng thực hiện cho học kì II đó chính là lý do buổi họp hôm nay.

3/ Giới thiệu đại biểu, bầu thư ký viết biên bản.

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

4/ Tuyên bố nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I.

- Bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho kì II.

5/ Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I: (Biên bản)

6/ Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm:

*Ưu điểm:

- Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

- Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập. (nêu tên các em học sinh tiêu biểu)

- Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng

- Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

- Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Mua tăm ủng hộ người mù, Quà tết cho các chú bộ đội…

- Lớp tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trưởng thi HSG cấp huyện có 07 em tham gia.

*Tồn tại:

- Còn một vài h/s chưa thực sự ngoan ngoãn.

- Hầu hết học sinh ít tham gia phát biểu xây dựng bài.

- Một số em còn thường xuyên cúp tiết. Rất nhiều em cúp tiết học phụ đạo 2 buổi trên ngày (có giảm vào thời gian cuối học kỳ)

- Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ.

- Rất nhiều học sinh đóng góp các khoản chậm trễ.

7/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I:

….……………………………………………

….……………………………………………

8/ Báo cáo các khoản thu chi:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Hoạt động của chi hội cha mẹ học sinh Lớp

Chi hội cha mẹ học sinh thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm học 20...-20....

+ Kinh phí đóng góp: ………………………

+ Quỹ lớp………………………/1hs..

+ Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp:…………………

+ Mua sắm dụng cụ học tập……………………...

+ Chi khen thưởng ………………………………

9/ Kế hoạch của lớp:

- Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp tiên tiến,

- Tăng cường bảo quản cơ sở vật chất trong lớp học. Tiến tới sẽ sửa chữa các phòng học vì vậy nếu học sinh cố tình bôi bẩn lên tường thì yêu cầu phụ huynh học sinh lên khắc phục. Các bảng điện đã làm từ đầu năm và bàn giao cho các lớp, lớp nào làm hư hỏng lớp (hs) đó chịu trách nhiệm sửa chữa, bội thường.

*Biện pháp thực hiện:

- Giáo viên: Chấn chính các nề nếp học tập

Tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa.

- Học sinh: Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh được chọn vào đội tuyển HSG huyện đi thi HSG tỉnh. Tăng cường việc học phụ đạo 2 buổi/ngày. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

- Phụ huynh: Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà, nắm bắt được thời gian học tập của hs, có thể gọi điện thoại trực tiếp cho GVCN, GVBM để tìm hiểu cụ thể.

10/ Phát phiếu điểm, bản tự kiểm điểm.

….……………………………………………

….……………………………………………

11/ Ý kiến của phụ huynh:

….……………………………………………

….……………………………………………

12/ Bế mạc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổi họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp cuối kì. Cám ơn sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Rất mong các bậc phụ huynh quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa để lớp đạt được những chỉ tiêu đề ra, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ - hạnh phúc - thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

3. Kịch bản họp phụ huynh đầu năm

Nội dung họp phụ huynh đầu năm học

Mời các bạn tham khảo Mẫu nội dung họp phụ huynh đầu năm, hay còn gọi là kịch bản họp phụ huynh đầu năm.

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH
Năm học ..... - ..... - Lớp .....

 • Thời gian: ...h... ngày ... tháng ... năm 20...
 • Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.
 • Địa điểm: Trường ..................................................................................................
 • Nội dung:

A. Phần một: Họp chung toàn trường

 • Hiệu trưởng báo cáo thông qua kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học này.
 • Hiệu phó hướng dẫn công tác BHYT và Bảo việt.
 • Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này.
 • Thảo luận toàn trường.

B. Phần hai: Họp theo lớp

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày .../.../20... được sự đồng ý của BGH trường ........................................ lớp .......... tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20... – 20... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

3. Bầu thư ký

..................................................................................................................................

4. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học 20... – 20...

 • Tổng số học sinh: ... Nữ: ...
 • Con hộ nghèo: ...; Cận nghèo: ...; Mồ côi cha hoặc mẹ: ...

a) Thuận lợi:

 • Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.
 • Trình độ HS khá đồng đều.
 • Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.
 • Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.
 • Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

 • Là lớp đầu cấp nên học sinh còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh THCS, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.
 • Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.
 • Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.
 • Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.
 • Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có ... em gia đình thuộc hộ nghèo, ... em thuộc hộ cận nghèo ... em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

5. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

 • Lớp: Tiên tiến
 • Học lực: HSG: 02 em; HSTT: 8 - 10 em, còn lại là TB không có học sinh yếu về học lực.
 • Hạnh kiểm: Tốt: 15 em; Khá: 13em; TB: 02 em.

b) Một số biện pháp:

* Đối với GV và HS:

 • Thường xuyên theo dõi, bám sát học sinh lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần trong học tập chính khoá và kể cả học thêm.
 • Động viên HS cố gắng học tập để đạt kết quả cao, nhất là đối với các em có năng lực.
 • Đối với HS cá biệt, lười học thì phối hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra bài vở; nghiêm cấm việc HS bỏ học, bỏ giờ, ngồi học không ghi bài, thiếu bài kiểm tra,...
 • Đối với các em vi phạm nội quy thường xuyên thì gặp riêng HS và phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS không tái phạm.
 • Phối hợp với BGH, các tổ chức trong nhà trường, các giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.
 • Thực hiện phân nhóm, tổ thi đua ngay trong lớp.
 • Động viên, kèm cặp theo phong trào Đôi bạn cùng tiến trong học sinh.
 • Tuyên dương kịp thời sự tiến bộ của hs để khích lệ.

* Về phía phụ huynh:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đề nghị:

 • Đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con ở nhà.
 • Nhắc các em chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước khi tới lớp.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho con như mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, một số sách tham khảo, nâng cao,...
 • Mỗi GĐ cần có góc học tập riêng cho con cái.
 • Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp trong giáo dục.

6. Thông qua các khoản thu đầu năm:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Ý kiến của phụ huynh:

(Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

8. Bầu chi hội trưởng hội phụ huynh:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

C. Kết thúc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổỉ họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ - hạnh phúc - thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

GVCN

4. Kịch bản họp phụ huynh cuối năm

Mẫu NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH CUỐI NĂM trường Tiểu học được VnDoc sưu tầm và đăng tải dưới đây. Mời các bạn tham khảo

Lớp 5B - ..............

1/ Tuyên bố lí do:

Theo quy định, mỗi năm nhà trường tổ chức 3 cuộc họp phụ huynh : đầu năm, cuối kì I và cuối kì II.
Theo sự chỉ đạo của nhà trường, hôm nay lớp 5B tổ chức họp phụ huynh nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em và việc thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, của lớp 5B. Đồng thời chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch hoạt động hè cũng như việc tổ chức lễ ra trường và liên hoan, chụp hình lưu niệm cuối năm cho các em.

2/ Giới thiệu đại biểu, thư ký

3/ Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường năm học 2014-15: ( Biên bản )
- TS GV: ………….. Tổng số HS: ………………. Có ……lớp
- Thành tích trong năm: ………………….
Kết quả hs : HHT các môn học : ……
HTT môn Toán:……..
HHT môn TV: ………….

4/ Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm ( Lớp 5B ) :

• Ưu điểm:

 • Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.
 • Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân. Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập.( …………………………………………………………………….
 • Xây dựng và duy trì phong trào rèn chữ viết, hầu hết các em có ý thức rèn luyện tốt; một số em còn tích cực trong việc rèn chữ, có nhiều em có nhiều cố gắng và có tiến bộ rõ rệt về chữ viết. ………………………………………………………………….
 • * Nói thêm : Như đã nói trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, cuối kì I, mỗi năm đòi hỏi các em viết nhiều hơn, nhanh hơn, vì vậy việc duy trì chữ viết như năm trước đã là một việc khó khăn, thế mà một số em có tiến bộ vượt bậc đó quả là một kết quả đáng mừng. Kết quả thi Vở sạch chữ đẹp cấp trường lớp đạt Lớp VSCĐ.
 • Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin…………………………………………………
 • Nhiều em tích cực tham gia thi Violympic Tiếng Anh, giải Toán qua mạng Internet nhưng lại ko kiên trì và thường xuyên nên kết quả chưa cao…………
 • Nhiều em có nhiều nỗ lực cố gắng trong học tập và trong mọi hoạt động, nhiều em có tiến bộ hơn so với học kì I. ………………………………..
 • Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trưòng phát động: Thu gom vỏ lon bia, sách ủng hộ thư viện, nộp Giấy vụn tốt,
  Một số em em rất nhiệt tình trong hoạt động của lớp trường như : nhiệm vụ kê bàn ghế chào cờ, trang trí lớp học, chăm sóc bồn hoa... các em trai năng nổ hang hái hơn cả bạn gái… như em Q thanh, thịnh, chu Hiếu , Đức hiếu, Trọng Hiếu, Lâm, dũng , T Giang, Phương, Thảo, Hạnh…..

TỒN TẠI:

 • Vài em còn gây gổ với bạn, trêu chọc bạn, có em còn nói chuyện trong giờ học. ( Cuối kì II đã giảm hẳn, ít có trường hợp tái phạm;
 • Một số em hay thiếu làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ (……………………………………………………………………………..
 • Một vài em chưa tham gia tốt các phong trào quyên góp ủng hộ, gom lon bia.
 • Một vài em chữ viết có tiến bộ hơn kì 1 nhưng ko đều, bài thì rõ rang sạch sẽ bài thì nguệch ngoạc,
 • Đánh giá nhận xét từng học sinh: ( GV đánh giá từng h/s – đã có trong học bạ. )

5/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì II :

Điểm G; K; TB; Yếu

 • Tiếng Việt
 • Toán:
 • Khoa học:
 • Lịch sử và Địa lí:

Xếp loại hai mặt giáo dục cuối kì II :

 • Học lực: Giỏi TD: 14 em; Giỏi từng mặt: 7 em. TB: 5 em
 • Hạnh kiểm : Thực hiện đầy đủ : 28/28 em.(100%)
 • Đã hoan thiện hồ sơ cho 6 em có nguyện vọng vào NTT.

6/ Báo cáo các khoản thu chi:

 • Cuối năm ko thu tiên mua sgk, mà các em tự mua bên ngoài. PH chủ động ,
 • Mua hao trang trí lớp học.
 • Dự định GV muốn chụp cho các em 1 kiêu ảnh lam KN, em nao rửa ảnh thì nộp tiền, loại vừa 15k, loại = 30k.

7/ Kế hoạch hoạt động hè của nhà trường: ( Biên bản )

 • Tuyển sinh lớp 1 chiều 26.5
 • Mở lớp học bơi tại huyện 300k/ khóa
 • Mở lớp học võ Bình Định Gia tại sân trường. 100k/ tháng.

10/ Ý kiến của phụ huynh ……………

11/ Bế mạc: Qua một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc họp đã thành công tốt đẹp. Cám ơn những ý kiến đóng góp chân tình của các bậc phụ huynh. Cám ơn sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh; cám ơn sự phối kết hợp của các bậc phụ huynh mà lớp đạt được nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 20.... - 20..... . Xin cám ơn!

5. Ý nghĩa của họp phụ huynh

Họp phụ huynh là hoạt động diễn ra thường xuyên tại các trường học từ Mẫu giáo đến Phổ thông trung học, đây là hoạt động các giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến các phụ huynh các nội dung liên quan đến việc học tập tại trường của học sinh.

 • Giáo viên chủ nhiệm sẽ truyền đạt những chủ trương chính sách giáo dục mới nhất của nhà trường đến phụ huynh.
 • Qua buổi họp các phụ huynh bày tỏ những quan điểm cá nhân, đóng góp các ý kiến về nội dung hỗ trợ học tập mới mẻ, sáng tạo.
 • Họp phụ huynh rất cần thiết để kết nối nhà trường và gia đình, phục vụ cho mục đích chung và nâng cao hiệu quả học tập của học sinh tại nhà trường.

Xem thêm:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
23
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Biểu mẫu Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm