Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2021

Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia 2021, tuyển sinh sau đại học năm 2021 dành cho những thí sinh nhận thấy điểm của môn thi không xác thực hoặc có sự nhầm lẫn nào đó, thì có thể gửi đơn phúc khảo đến hội đồng thi của Trường đề nghị chấm lại bài thi của môn đó. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi sẽ giúp thí sinh có khả năng được chấm lại bài thi và đem đến cho thí sinh tia hy vọng có kết quả tốt hơn.

1. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia

VnDoc.com đang cập nhập mẫu đơn xin phúc khảo năm 2021

2. Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia năm 2019

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học .........................................

Tên tôi là:. .......................................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................................

Trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng .... năm ........., tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Đại học ................................................................................

+ Số báo danh:................................................Phòng thi:.........................................

+ Chuyên ngành dự thi......................................................................................................

+ Môn đề nghị chấm lại (chỉ ghi môn đề nghị chấm lại):

Môn cơ bản:......................................................................; số điểm đã đạt.....................

Môn cơ sở:........................................................................; số điểm đã đạt....................

Môn ngoại ngữ:..................................................................; số điểm đã đạt....................

................., ngày.......tháng........năm........

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Lịch thi Trung học phổ thông Quốc gia 2020

Trên cơ sở đề xuất của Bộ GD-ĐT, Chính phủ đã thống nhất phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ trình. Kỳ thi sẽ được tổ chức trong 2 ngày 9-10/8 với yêu cầu phải bảo đảm kết quả chính xác, khách quan, tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng như phục vụ tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng.

Về cơ bản, kỳ thi vẫn được giữ ổn định như năm 2019. Nội dung thi sẽ gồm 5 bài thi (bài thi độc lập Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội).

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT 2020

Ngày thi

Buổi Thi

Bài thi

Thời gian làm bài

Thời gian phát đề

Thời gian bắt đầu làm bài

8/8

Sáng

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi

Chiều

14 giờ 00: Phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có)

9/8

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

10/8

Sáng

Bài thi KHTN- KHXH

Vật lí - Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học - Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học - GDCD

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

Thí sinh sẽ làm ba bài thi bắt buộc gồm Toán (90 phút), Ngữ văn (120 phút), Ngoại ngữ (60 phút) và một bài thi tự chọn là Khoa học tự nhiên (mỗi môn Vật lý, Hóa học, Sinh học 50 phút) hoặc Khoa học xã hội (mỗi môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân 50 phút).

Xem thêm thông tin trong bài viết: Lịch thi Trung học phổ thông Quốc gia 2020

Đánh giá bài viết
18 39.833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm